/ We know how

Trendy automatyzacji na rok 2022 – o czym warto wiedzieć?

W dłuższej perspektywie świat zapewne będzie wyglądał tak, jak opisał to Stanisław Lem w swoich powieściach – roboty będą towarzyszyć ludziom w ich rozwoju cywilizacyjnym. Jak do tej pory, jego przewidywania okazały się najtrafniejsze[i]. Zaczątkiem takiego świata jest automatyzacja procesów biznesowych (RPA – Robotics Process Automation), która od kilku lat rozwija się w naprawdę imponującym tempie. Prognozy mówią, że w 2030 roku rynek RPA osiągnie wartość blisko 24 mld USD[ii]. Jednak dużo ciekawsze jest spojrzenie na to, w jaki sposób dokona się ten wzrost, jakie trendy i technologie zyskają na sile i znaczeniu.

 

 

Trendy w automatyzacji procesów biznesowych w 2022 roku – czy można się czegoś spodziewać?

 

Co prawda rewolucje technologiczne, szczególnie w IT, zdarzają się od czasu do czasu, ale są to z reguły zjawiska, których nikt się nie spodziewał. W 2022 roku można oczekiwać raczej ewolucji i dojrzewania nawet słabo zarysowanych trendów niż pojawienia się nowej, przełomowej technologii, która zepchnie RPA w niebyt. W skrócie, najbliższe miesiące i lata w automatyzacji procesów biznesowych zapewne skoncentrują się na:

  1. przeniesieniu i skupieniu inicjatyw robotyzacji, automatyzacji na poziom zarządczy i stworzeniu jednolitej wizji działania organizacji w nowej rzeczywistości,
  2. gwałtownym wzroście liczby zastosowań RPA i technologii pokrewnych, które dzięki efektowi synergii będą akceleratorem zmian,
  3. stworzeniu podwalin pod inteligentną automatyzację procesów biznesowych,
  4. utrzymaniu równowagi między potrzebami pracowników a możliwościami technologicznymi,
  5. rozwoju hiperautomatyzacji.

Pierwszy z trendów powtarzających się w wielu analizach[iii] to przeniesienie zadań i odpowiedzialności za robotyzację na wyższy szczebel zarządzania w organizacjach. Oznacza to, że RPA jest już postrzegana jako technologia istotna z punktu widzenia całości firmy, nie tylko jako nowa zabawka działów IT. Robotyzacja i automatyzacja stała się zasadniczym narzędziem rozwoju biznesu, utrzymania przewagi konkurencyjnej i zmniejszania kosztów operacyjnych przy jednoczesnym wzroście satysfakcji klientów. Coraz częściej pojawia się nowe stanowisko na poziomie zarządczym –  CSO (Chief Sustainability Officer), czyli menedżera ds. zrównoważonego rozwoju. W ramach swoich obowiązków, CSO planuje zrównoważone i rentowne działania organizacyjne, które są oparte właśnie na robotyzacji i automatyzacji, platformach wspomaganych sztuczną inteligencją AI (Artifical Intelligence), uczeniem maszynowym ML (Machine Learning) oraz rozległą wiedzą z zakresu zarządzania energią i emisjami, ryzykiem klimatycznym, infrastrukturą IT i łańcuchami dostaw. W takim kontekście RPA wyrasta na absolutnie podstawową i najważniejszą technologię napędzającą rozwój biznesu.

Obserwowane trendy automatyzacji wskazują także na fakt, że RPA jest najszybciej rosnącym segmentem rozwiązań IT, z dynamiką na poziomie 20% w roku 2021[iv] – robotyzacja procesów biznesowych w wielu przypadkach staje się podstawą do rozwijania kolejnych technologii przyśpieszających i poszerzających zakres zastosowań automatyzacji w funkcjonowaniu organizacji. Mowa tu o automatyzacji procesów biznesowych – BPA (Business Process Automation), hiperautomatyzacji, platformach integracyjnych oferowanych jako usługi iPaaS (integration Platform as a Service), czy wreszcie o platformach aplikacyjnych Low Code (LCAO – Low Code Application Platform), które umożliwiają błyskawiczna budowę zaawansowanych aplikacji biznesowych. W efekcie rozwój całego ekosystemu rozwiązań RPA gwarantuje stały wzrost wydajności i niezawodności aplikacji biznesowych, stanowiąc solidny fundament do rozwoju firm na wiele następnych lat.

Spojrzenie na aktualne trendy automatyzacji RPA i to, co się dzieje w zakresie automatyzacji systemów ERP, wyraźnie wskazuje również na szybki rozwój scentralizowanych przepływów zadań dokładanie na czas – Just In Time. Zamiast pracy z kilkoma różnymi aplikacjami biznesowymi, pracownicy będą otrzymywać konkretne zadania do wykonania, niemalże jak na wirtualnej taśmie montażowej. Dzięki temu zniknie konieczność otwierania i zamykania aplikacji, żmudnego nawigowania po rozbudowanych menu, a człowiek będzie mógł się skupić na wykonaniu swojego zdania. Na podobny trend wskazuje badanie IDC[v], z którego wynika, że do 2023 roku 25% nowych aplikacji będzie bezkodowo i na bieżąco tworzyć odrębne zdania przydzielane właściwym pracownikom wspomaganym przez wirtualnych asystentów.

Kolejny trend, często nazywany nieco na wyrost Inteligentną Automatyzacją tworzy fundamenty pod przyszłe technologie umożliwiające chociażby dokonywanie zmian w interfejsie użytkownika bez konieczności ingerencji człowieka. Oczywiście wymaga to ścisłego i harmonijnego wykorzystania całego zestawu narzędzi i technologii kognitywnych takich, jak Low-Code, No-Code, AI i ML. W konsekwencji świat dostawców także chyba będzie musiał się nieco zmienić i zamiast na ostrą konkurencję postawić na współpracę w rozległym  ekosystemie.

Inteligentna automatyzacja pozwoli programistom odejść od tradycyjnych metod wskazywania krok po kroku, jakie czynności i w jakiej kolejności ma wykonać robot na rzecz skonstruowania robotów semantycznych. Takie roboty programowe będą mogły po prostu obserwować aktywność pracownika i zacząć ją samodzielnie emulować. Same rozpoznają proces, zrozumieją, jakie dane są wymagane i będą wiedzieć skąd je pobrać i gdzie zapisać. Już nie tylko deweloperzy będą mogli inicjować automatyzację procesów — użytkownicy biznesowi zyskają możliwość samodzielnego zlecania robotom wykonania konkretnych zadań lub ukończenia przepływu pracy.

Silne trendy w automatyzacji procesów biznesowych są napędzane postępem w technologii IT. Jednak końcowy sukces nadal zależeć będzie od człowieka. Oznacza to, że zmiany w sposobie pracy, działanie wirtualnych asystentów, rosnące oczekiwania w zakresie szybkości opanowania nowych narzędzi mogą wywierać destrukcyjny wpływ na zaangażowanie i motywację pracowników. Efekty ekonomiczne, stopa zwrotu z inwestycji, poprawa wydajności pracy i inne wskaźnik nie mogą przesłonić codziennych problemów pracowniczych. Stracenie z oczu tych kwestii może prowadzić do niepowodzenia i rozczarowania automatyzacją procesów biznesowych.

Podsumowując przewidywania na najbliższy rok nie można zapomnieć o hiperautomatyzacji, która równie silnie zaznaczy swoją obecność i ekspansywność. Po przeniesieniu i integracji wszystkich zadań z obszaru automatyzacji RPA na poziom zarządczy można oczekiwać powstania ujednoliconej strategii firmy, która będzie skupiona na tworzeniu i optymalizacji procesów biznesowych kreujących nowe możliwości i opcje dla biznesu. W efekcie wcześniej, czy później, ale dokona się pełna cyfrowa transformacja całej organizacji. Bez dwóch zdań, powstanie możliwości naśladowania ludzkiego potencjału kognitywnego w cyfrowych procesach biznesowych to kluczowy element hiperautomatyzacji i inteligentnej automatyzacji. Współpraca człowieka i jego cyfrowego asystenta przeniesie wydajność takiego tandemu na niespotykany dotąd poziom.

 

 

Czy są trendy, którymi szczególnie trzeba się zainteresować w przedsiębiorstwie?

 

Szczególne zainteresowanie niektórymi tendencjami i trendami w automatyzacji tak RPA, jak i systemów ERP zależy od bieżącego stanu informatyzacji firmy, osiągniętego etapu na drodze cyfrowej transformacji, tudzież kierunków wieloletniej strategii biznesowej. Tu nie ma prostych reguł i wskazówek – gdyby takie były, wszyscy mogliby je zastosować i wtedy konkurencji pomiędzy organizacjami moglibyśmy ze świecą szukać. Wydaje się, że w przeważającej liczbie przedsiębiorstw będą podejmowane przede wszystkim wysiłki związane z optymalizacja procesów, budową zaplecza technologicznego i zbieraniem doświadczeń w prostych, aczkolwiek perspektywicznych zastosowaniach. Rozsądek wymaga, aby nowe trendy w automatyzacji nie przesłaniały rzeczywistości, aby nie przechodzić do porządku dziennego nad okolicznościami, które mogą stać na przeszkodzie szybkiej automatyzacji. Absolutne minimum to analiza i wybór tych technologii IT, które będą pasować do zoptymalizowanych, ale istniejących już procesów biznesowych oraz przemyślenie ich roli w nowych procesach, które mogą dopiero majaczyć na horyzoncie biznesowym.

 

 

Jakie są zalety szybkiego wprowadzania nowych trendów w automatyzacji?

 

Jak w każdej operacji budującej przewagę nad konkurencją, szybkość i zdecydowanie liczą się najbardziej. Wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych daje realne szanse na utrwalenie przewagi konkurencyjnej. W wymiarze wewnętrznym to przede wszystkim zmniejszenie kosztów operacyjnych i wzrost efektywności pracy, a z puntu widzenia klientów to przyczyna zwiększonej lojalności i satysfakcji oraz budowa wizerunku nowoczesnej firmy dbającej o zrównoważony rozwój.

Szybkie wdrożenie w życie nowych trendów to także budowa trwałego fundamentu pod przyszłe procesy i większe możliwości adaptacyjne w szybkozmiennym środowisku biznesowych i formalnoprawnym. Szybkość to także dodatkowy czas na modyfikację, naukę, zdobywanie doświadczeń i kształcenie kadr.

 

 

Czy istnieją wady szybkiego wdrażania trendów automatyzacji?

 

Jak nietrudno zgadnąć, wysokie tempo wdrażania trendów automatyzacji to także większe ryzyko popełnienia błędów, niedociągnięć przy optymalizacji procesów i zmniejszenia stopy zwrotu z inwestycji w nowe technologie. Jest to jednak cena do poniesienia dla każdego lidera i pioniera w branży. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana! Oczywiście można poczekać na usunięcie usterek i błędów w oprogramowaniu, na nabranie doświadczenie przez dostawców i okrzepniecie samej technologii. Można poczekać na wyklarowanie się silnych nurtów w czasami nieczytelnych trendach automatyzacji procesów biznesowych, ale taka postawa ma jedną wadę – bezpowrotnie traci się czas. Przy tak wysokim tempie zmian, wielkiej adaptacyjności biznesu, liczbie nowych pomysłów i technologii, czekanie nie jest najlepszą strategią. Pogoń za liderami z rzadka przynosi efekt, a sama zmiana lidera to częściej efekt rewolucji niż ewolucji.

[i] https://culture.pl/pl/artykul/13-przepowiedni-lema-ktore-sie-sprawdzily

[ii] https://www.globenewswire.com/news-release/2022/01/06/2362208/0/en/Robotic-Process-Automation-Market-to-Hit-USD-23-9-Bn-by-2030.html

[iii] https://blog.isa.org/top-3-automation-trends-for-2022

[iv] https://www.cai.io/articles/robotic-process-automation-rpa-market-size-and-growth-in-2021/

[v] https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US47148521

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!