/ We know how

Tester automatyzujący, a tester manualny

Tester automatyzujący oraz tester manualny to dwie bardzo istotne profesje w branży IT. Ten pierwszy nazywany jest “programistą testów”, ponieważ jego praca polega na sporządzaniu skryptów pozwalających na testowanie kodu pod względem potencjalnych błędów oraz ich automatyczne usuwanie. Z kolei tester manualny weryfikuje poprawność działania oprogramowania. Przygotowuje plany testów zgodnie ze specyfikacją określonego produktu. W poniższym artykule omawiamy wszystko, co warto wiedzieć na temat specyfiki pracy testerów manualnych i testerów automatyzujących.

 

 

Kim jest i co robi tester manualny?

 

Tester manualny nazywany jest zamiennie testerem oprogramowania. Praca osoby wykonującej ten zawód polega na ręcznej weryfikacji, czy oprogramowania lub systemy działają w sposób prawidłowy. Do kompetencji testera manualnego zalicza się przeprowadzanie specjalnych testów funkcjonalności, które pozwalają na sprawdzenie, czy istnieją jakieś błędy lub problemy. Następnie wszystkie uwagi są zgłaszane developerom odpowiedzialnym za przygotowanie danego oprogramowania, strony internetowej czy aplikacji.

Podstawowy zakres obowiązków testera manualnego jest następujący:

 • sporządzanie oraz analizowanie przypadków testowych,
 • zgłaszanie błędów zidentyfikowanych w danym oprogramowaniu osobom decyzyjnym,
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej przypadków testowych,
 • przygotowywanie raportów podsumowujących zrealizowane testy.

 

 

Kim jest i co robi tester automatyzujący?

 

Tester automatyzujący nazywany jest programistą testów. W swojej codziennej pracy tworzy on skrypty, dzięki którym testowanie kodu pod kątem ewentualnych błędów jest zautomatyzowane, co znacząco ułatwia pracę. Oczekiwania wobec kandydatów na stanowisko testera automatyzującego są nieco wyższe niż w przypadku testów manualnych. Niejednokrotnie w ogłoszeniach jest mowa o konieczności znajomości konkretnych języków oprogramowania lub o wykształceniu.

Zakres obowiązków testerów automatyzujących jest następujący:

 • sporządzanie skryptów pozwalających na automatyczne identyfikowanie błędów w kodzie, 
 • analiza i interpretacja otrzymywanych wyników,
 • sporządzanie raportów.

 

 

Jakie są różnice pomiędzy testerem manualnym, a automatyzującym?

 

Kompetencje testerów manualnych i automatyzujących dość mocno się różnią. Pierwsza, fundamentalna różnica wynika z nazwy tych profesji – tester manualny poszukuje błędów w kodzie ręcznie, zaś automatyzujący tworzy narzędzia, dzięki którym identyfikacja błędów jest szybka, zautomatyzowana.

Testerzy manualni przygotowują plany i scenariusze testowe, a później w sposób ręczny weryfikują, czy dany produkt działa w sposób prawidłowy. Sprawdzają wszelkie usterki korzystając z dołączonej specyfikacji technicznej. Z kolei testerzy automatyczni tworzą specjalne skrypty, które służą do automatycznej weryfikacji błędów w oprogramowaniu. Osoba zajmująca stanowisko testera automatyzującego nie zajmuje się bezpośrednio testowaniem, a bardziej tworzeniem wyspecjalizowanych narzędzi, które służą do przeprowadzania szybkich testów automatycznych.

Duża różnica pomiędzy tymi profesjami dotyczy także wymagań, które muszą spełnić kandydaci ubiegający się o te stanowiska. Testerzy manualni w przeciwieństwie do automatyzujących nie muszą znać dodatkowych, profesjonalnych narzędzi. Testerzy automatyczni muszą znać języki programowania, takie jak Selenium, Python czy JavaScript.

 

 

Ile zarabia tester manualny, a ile tester automatyzujący?

 

Zarobki w branży IT od lat utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Jak pokazują dane statystyczne, na dobre wynagrodzenia mogą liczyć również testerzy oprogramowania. Według danych pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w styczniu 2021 mediana zarobków manualnych testerów oprogramowania w zależności od zajmowanego stanowiska była następująca:

 • młodszy specjalista – 4 660 zł brutto,
 • specjalista – 6500 zł brutto,
 • starszy specjalista – 9640 zł brutto.

Wyższe wynagrodzenia uzyskują testerzy automatyzujący. W ich przypadku mediana zarobków  w zależności od zajmowanego stanowiska wyniosła:

 • młodszy specjalista – 5710 zł brutto,
 • specjalista – 8250 zł brutto,
 • starszy specjalista – 12230 zł brutto.

 

 

Jak zostać testerem manualnym, a jak testerem automatyzującym?

 

Wymagania wobec testerów manualnych są znacznie mniejsze niż w odniesieniu do testerów automatyzujących. Aby zostać testerem manualnym, zazwyczaj wystarczy ukończyć kierunkowe szkolenie oraz posiadać podstawową wiedzę na temat programowania. 

Dużo większe wymagania są stawiane kandydatom na stanowisko testera automatyzującego. W tym przypadku trzeba koniecznie znać choć jeden język programowania, np. Java czy Python. Następnym wymogiem jest znajomość narzędzi służących do testowania, takich jak Selenium. Aby mieć szanse na uzyskanie zatrudnienia jako tester automatyzujący, warto również zapisać się na profesjonalne szkolenie. Dzięki niemu można uzyskać sporo cennej wiedzy od doświadczonych specjalistów IT.

Jeśli chodzi o wykształcenie, to zarówno w przypadku testerów manualnych jak i testerów oprogramowania premiowani są kandydaci, którzy są absolwentami studiów wyższych na kierunkach informatyka, telekomunikacja i pokrewnych. Nie ma jednak żadnych przeszkód, by znaleźć zatrudnienie w branży nawet, gdy wykształcenia wyższego nie posiadamy. Najważniejsze są posiadane umiejętności, a nie dyplomy uczelni wyższych.

 

 

Jakie są pytania rekrutacyjne na testera oprogramowania?

 

Jakie pytania rekrutacyjne są zadawane osobom zainteresowanym podjęciem pracy w charakterze testera oprogramowania? Poniżej przedstawiamy listę pytań, która jest zadawana kandydatom najczęściej:

 1. Jakie ma Pan/i doświadczenie w dziedzinie testowania oprogramowania?
 2. Jakie ma Pan/i wykształcenie oraz jakie kursy i szkolenia Pan/i ukończył/a?
 3. Czym się Pan/i zajmował/a do tej pory?
 4. Co najbardziej ceni Pan/i sobie w pracy jako tester?
 5. Jakie ma Pan/i zainteresowania?
 6. Od kiedy interesuje się Pan/i branżą IT?
 7. Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na złożenie aplikacji w naszej firmie?
 8. Jakie są Pana/i mocne strony?
 9. Które rodzaje testowania są Pana/i ulubionymi?
 10. O czym trzeba pamiętać podczas zgłaszania błędów w oprogramowaniu?
 11. Od czego uzależnione jest ryzyko projektowe?

Dokładny zakres pytań będzie uzależniony oczywiście od specyfiki stanowiska, o które się ubiegamy a także od informacji zawartych przez nas w CV. Powyższą listę należy traktować wyłącznie jako wskazówkę.

 

 

Gdzie najczęściej zatrudniani są testerzy manualni, a gdzie automatyzujący?

 

Testerzy manualni i testerzy automatyzujący zatrudniani są w wielu firmach z branży IT. Wszędzie tam, gdzie są realizowane różnorodne projekty – przygotowuje się aplikacje, oprogramowania czy strony internetowe, występuje zapotrzebowanie na usługi w zakresie testowania. Tym samym znalezienie pracy jako tester manualny czy automatyzujący nie powinno stanowić problemu.

 

 

Tester manualny i automatyzujący – perspektywy zawodowe

 

Testowanie jest nieodłącznym elementem pracy nad oprogramowaniem czy przygotowywaniem aplikacji, dlatego też zapotrzebowanie na pracę testerów w najbliższych latach z pewnością będzie utrzymywało się na wysokim poziomie. Jest to jeden z zawodów przyszłości, który gwarantuje wysokie zarobki oraz stabilne zatrudnienie.

Testerem manualnym mogą zostać nawet osoby, które nie posiadają zbyt wielu umiejętności w zakresie programowania. Z kolei testerzy automatyzujący muszą wykazywać się szerszymi umiejętnościami, ale w zamian za to mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia. Obie profesje gwarantują interesujące perspektywy zawodowe. 

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!