/ We know how

Tester aplikacji mobilnych – co musisz wiedzieć o tym zawodzie?


W tym artykule dowiesz się:

 • Czy w obliczu kryzysu branży IT rola testera jest przyszłościowa
 • Jakie umiejętneości twarde i miękkie powinien posiadać dobry tester
 • W jaki sposób Cloud Compacting zwiększa efektywność energetyczną organizacji
 • W jaki sposób liderzy wśród dostawców rozwiązań chmurowych dbają o ekologię

Coraz większa popularność urządzeń mobilnych sprawia, że z myślą o nich tworzy się coraz więcej aplikacji. Z tego powodu coraz więcej firm poszukuje testerów aplikacji mobilnych – czy w czasach posuchy na rynku IT ten zawód może być bramą do udanej kariery?

 

 

Podstawowe umiejętności i wiedza niezbędna dla testera

 

Może i spada zapotrzebowanie na juniorów w obszarze programowania, ale nie da się ukryć, że jednym z najszybciej rozwijających się stanowisk w branży IT jest zawód testera, zarówno manualnego, jak i automatyzującego – z badań US Bureau of Labor wynika, że między 2022 a 2032 rokiem zapotrzebowanie na testerów wzrośnie o 25%!

Powyższe dane pokazują, że kariera testera jest obiecująca, ale co trzeba zrobić, żeby nim zostać? Najważniejszą umiejętnością jest znajomość podstawowych koncepcji związanych z testowaniem oprogramowania, czyli różnych rodzajów testów (np. testy jednostkowe i integracyjne), technik (np. testowanie czarnej skrzynki) oraz innych terminów. Trzeba też umieć czytać i rozumieć specyfikacje produktu, wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz inne dokumenty projektowe.

Do innych twardych umiejętności testera należy zaliczyć znajomość różnego rodzaju narzędzi testowych oraz procesu programowania – w drugim wypadku pomocna może być znajomość języków programowania, choć nie zawsze jest ona wymagana.

Nie wolno też zapominać, że kariera testera ma w sobie dużo elementów „miękkich” – dobrze jest wiedzieć, jak skutecznie komunikować się z programistami i innymi członkami zespołu, a także wykazywać się analitycznym myśleniem. Nieoceniona będzie umiejętność pracy w zespole – testowanie jest zajęciem drużynowym.

 

 

Narzędzia i środowiska testowe w pracy testera aplikacji mobilnych

 

Nie da się być testerem aplikacji mobilnych bez znajomości narzędzi – nie tylko umożliwia to jakąkolwiek pracę, ale także pozwala właściwie planować przebiegi testów. Podzielić je można ze względu na docelowy system testów:

 • Appium służy do automatyzacji testów aplikacji mobilnych na platformy iOS, Android i Windows. Pozwala pisać testy w m.in. Javie czy Pythonie. Innym narzędziem przeznaczonym dla wielu systemów jest Calabash – framework do automatyzacji testów dla aplikacji mobilnych na platformy iOS i Android. Można w nim pisać testy w języku Ruby oraz ich opisy w języku Gherkin.
 • W przypadku iOS wykorzystuje się m.in. Xcode – środowisko programistyczne zawierające narzędzia do tworzenia, debugowania i testowania aplikacji na urządzeniach firmy Apple. Zawiera również symulator iOS, który umożliwia testowanie aplikacji bez fizycznego urządzenia. Z kolei TestFlight daje deweloperom możliwość udostępnienia wersji beta aplikacji iOS testerom przed oficjalnym wydaniem w sklepie App Store.
 • W przypadku systemu Android oficjalnym środowiskiem programistycznym jest Android Studio. Oprócz niego stosuje się m.in. Firebase Test Lab to platforma testowa firmy Google umożliwiające uruchamianie testów automatycznych na różnych wersjach systemu Android na prawdziwych urządzeniach znajdujących się w chmurze. Do automatyzacji testów dla aplikacji Android wykorzystuje się również Selendroid. Pomocne może być także Google Play Console – platforma do beta testów przed oficjalnym wydaniem w sklepie Google Play.
 • Selenium WebDriver jest popularnym narzędziem do automatyzacji testów dla aplikacji webowych, ale może być również stosowane do testowania aplikacji mobilnych za pomocą odpowiednich pluginów i bibliotek. Podobne narzędzie to Charles Proxy – służy ono do analizowania ruchu sieciowego i może być używane do debugowania i testowania aplikacji mobilnych poprzez analizę żądań i odpowiedzi HTTP i HTTPS.

 

 

Metodyki testowania i ich zastosowanie w projektach mobilnych

 

Znajomość narzędzi do testowania to nie wszystko – dobry tester powinien sprawnie poruszać się w różnych metodykach zarządzania testami i pracą. Tych w środowisku IT jest wiele, a ich znajomość pozwala szybko dostosować się do środowiska pracy. Jedną z najbardziej podstawowych jest Waterfall, czyli model kaskadowy. Zakłada on liniowy proces, w którym każda faza (od analizy, przez projektowanie, po implementację i testowanie) jest realizowana po kolei. Tę metodę stosuje się w projektach o stabilnych i dobrze zdefiniowanych wymaganiach.

Równie popularne są metodyki zwinne, czyli Agile i Scrum. Agile to podejście, które dzieli projekt na sprinty trwające od 1 do 4 tygodni. Stosuje się go w zmiennych projektach, w których najważniejsze jest szybkie dostarczanie działających wersji aplikacji. Scrum jest odmianą Agile i również dzieli pracę na krótkie okresy skupione na implementacji założonych funkcji aplikacji.

Inna zwinną metodyką testowania, którą powinien znać każdy współczesny tester jest Test-Driven Development. Jest to technika programistyczna zaliczana do programowania ekstremalnego, w której testy pisze się przed implementacją kodu. Warto też znać podstawy metodyk, takich jak Behavior-Driven Development (testowanie oparte na pożądanych zachowaniach aplikacji) czy ciągła integracja, która w kontekście testowania polega na regularnym wykonywaniu testów jednostkowych.

 

 

Wyzwania w testowaniu aplikacji na różnych platformach

 

Bez względu na to, czy dana osoba zdecyduje się na karierę testera automatyzującego, czy testera manualnego, będzie mierzyć się z podobnymi wyzwaniami, a tych w testowaniu może być równie dużo, co w programowaniu. Jednym z największych jest duże zróżnicowanie platform i urządzeń – każdy system ma swoje unikatowe wymagania, zasady i interfejsy, więc testowanie aplikacji mobilnych na różne platformy i urządzenia wymaga uwzględniania występujących między nimi różnic.

Inną trudnością mogą być różnice w wydajności i kompatybilności – aplikacje mogą działać różnie ze względu na specyfikację konkretnych urządzeń czy systemów, o czym powinien pamiętać każdy tester. W kontekście aplikacji mobilnych ważne jest też uwzględnienie różnych rozdzielczości ekranu, ponieważ mogą one wpływać nie tylko na wygląd aplikacji, ale również na jej funkcjonalności.

Poza czynnikami software’owymi i hardware’owymi testerzy muszą też mierzyć się z wyzwaniem największym z możliwych – z użytkownikami. Mowa nie tylko o różnych preferencjach i potrzebach, ale przede wszystkim o fakcie, że użytkownicy mogą sprawić, że aplikacja będzie działać w sposób w ogóle niezamierzony przez projektantów. Z tego powodu testerzy powinni uwzględniać nawet najbardziej zwariowane scenariusze, ponieważ zawsze istnieje szansa, że któryś z użytkowników do nich doprowadzi.

 

 

Ścieżki rozwoju zawodowego dla testerów aplikacji mobilnych

 

Załóżmy, że pewna osoba została już testerem aplikacji mobilnych i spełnia się w tym zawodzie – czy to koniec jej zawodowej ścieżki? Oczywiście, że nie, ponieważ taki tester może nie tylko awansować w obrębie organizacji i z biegiem czasu stać się np. kierownikiem czy konsultantem, ale również może rozwijać się w innych dziedzinach, a tych nie brakuje. Oprócz tego istnieją następujące możliwości:

 • Poza możliwością specjalizacji w testowaniu aplikacji mobilnych testerzy mogą również skupiać się na rozwoju swoich umiejętności w zakresie automatyzacji testów, np. ucząc się programowania skryptów testowych czy wykorzystania narzędzi takich jak Selenium.
 • Testerzy mogą też poszerzyć swoją znajomość programowania, co może przydać się nie tylko w kontekście tworzenia testów automatycznych, ale również w analizie logów czy debugowaniu.
 • Tester aplikacji mobilnych może też obrać ścieżkę „nieprogramistyczną” i skupić się na rozwoju wiedzy i umiejętności z zakresu doświadczenia użytkownika – mowa tutaj o technikach oceny użyteczności, analizie zachowań użytkowników oraz testowaniu interfejsu pod kątem intuicyjności i użyteczności. Ponieważ aplikacje będą naturalnie dążyć do prostoty i intuicyjności rozwój w dziedzinie UX może być dobrym wyborem ścieżki rozwoju zawodowego.
 • Inną możliwością dla testerów aplikacji mobilnych jest specjalizacja w zakresie bezpieczeństwa danych i aplikacji, co może być przydatne w kontekście coraz bardziej wyspecjalizowanych cyberzagrożeń.

Nie ma jednej ścieżki rozwoju zawodowego idealnej dla wszystkich testerów aplikacji mobilnych, ale ciągłe doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy na pewno pomogą w poprawie pozycji zawodowej.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!