Kariera
Telco

Oferujemy kompetencje doświadczonych inżynierów, architektów, specjalistów i kierowników projektów branży Telco, w zakresie planowania, implementacji i rozwoju sieci oraz wdrażania nowych narzędzi i usług.

Skontaktuj się z nami
Implementacja sieci
Roll-out sieci radiowych i sieci szkieletowej, commissioning oraz integracja elementów sieciowych, np. BSC/RNC, MGW, MSS, MSC/HLR, platform VAS.

Projekty dla jednego z wiodących dostawców sprzętu telekomunikacyjnego
W zakres usług świadczonych na rzecz jednego z wiodących dostawców sprzętu telekomunikacyjnego wchodziły różne projekty implementacyjne i utrzymaniowe zrealizowane dla klientów końcowych w Europie, w tym: rozruch Packet Core, planowanie Core Network R4, planowanie radiowe, utrzymanie BSS/RNC, implementacja i utrzymanie systemów VAS, usługi w ramach NOC, zarządzanie projektami. Mindbox dostarczał doświadczone zespoły inżynierów i techników posiadających wiedzę ekspercką w zakresie sprzętu i rozwiązań klienta w składzie od 6 do 25 osób na czas od 3 do 36 miesięcy – w zależności od stopnia złożoności projektu. Ich rolą było zarówno wsparcie zespołów Klienta jak i kompleksowa realizacja projektu.
Implementacja i integracja OSS/BSS

Wdrożenie i integracja narzędzi IT do zarządzania siecią i procesami biznesowymi w branży telekomunikacyjnej

Specjaliści Mindbox świadczą wsparcie przy projektowaniu i wdrożeniu rozwiązań w obszarach: CRM, billing, zarządzanie zamówieniami, inwentaryzacja zasobów sieciowych, konfiguracja parametrów (tzw. provisioning); zarządzanie projektem, projektowanie architektury rozwiązania, wsparcie przy wdrożeniu rozwiązań wiodących dostawców, testowaniu i akceptacji, uruchomieniu produkcyjnym oraz stabilizacji rozwiązania w środowisku klienta.

Wdrożenie warstwy integracyjnej dla jednego z polskich operatorów komórkowych
Dedykowany architekt systemowy Mindbox przez 12 miesięcy zajmował się wsparciem analizy i projektowania warstwy integracyjnej, definiował wymagania i prowadził nadzór nad wdrożeniem warstwy integracyjnej dla kluczowych systemów OSS/BSS wykorzystywanych przez klienta.

Planowanie i optymalizacja sieci

Planowanie radiowe, optymalizacja pod kątem określonych parametrów jakościowych i wydajnościowych (KPI), wymiarowanie elementów sieci szkieletowej, analiza i planowanie ruchu.

Instalacja i uruchomienie SWAP 3G
W zakres projektu wchodziła wymiana sprzętu radiowego na urządzenia nowszej generacji (tzw. swap). Prace instalacyjne i uruchomieniowe miały być prowadzone zgodnie z wyjątkowo napiętym harmonogramem oraz przy utrzymaniu skrajnie krótkiego czasu niedostępności stacji. Mindbox dostarczył dla tego projektu pięć trzyosobowych zespołów zarządzanych przez dedykowanego Starszego Kierownika Projektu.
Rekonfiguracja Abis dla polskiego operatora telefonii komórkowej
Dedykowany starszy inżynier BSC/RNC dostarczony przez Mindbox dla tego wdrożenia, wykonał usługę rekonfiguracji interfejsu Abis dla ponad 500 BCF (sprzęt Nokia Siemens Networks) oraz kontrolę KPI. Czas trwania projektu: 2 miesiące.
Testy i komercjalizacja POI/PBX dla polskiego operatora telefonii komórkowej
Zespół Mindbox wykonał integrację i pełne testy funkcjonalne i billingowe POI/PBX (sprzęt Ericsson) dla polskiego operatora telefonii komórkowej. Czas trwania projektu: 24 miesiące.

Utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

Utrzymanie sieci szkieletowych i radiowych sieci dostępowych, jak również innych elementów sieciowych, platform usług dodanych, prace rozwojowe i optymalizacyjne, wsparcie na miejscu u Klienta oraz z poziomu OMC.

Testy i komercjalizacja POI/PBX dla polskiego operatora telefonii komórkowej
Zespół Mindbox wykonał integrację i pełne testy funkcjonalne i billingowe POI/PBX (sprzęt Ericsson) dla polskiego operatora telefonii komórkowej. Czas trwania projektu: 24 miesiące.
Rekonfiguracja Abis dla polskiego operatora telefonii komórkowej
Dedykowany starszy inżynier BSC/RNC dostarczony przez Mindbox dla tego wdrożenia, wykonał usługę rekonfiguracji interfejsu Abis dla ponad 500 BCF (sprzęt Nokia Siemens Networks) oraz kontrolę KPI. Czas trwania projektu: 2 miesiące.
Instalacja i uruchomienie SWAP 3G
W zakres projektu wchodziła wymiana sprzętu radiowego na urządzenia nowszej generacji (tzw. swap). Prace instalacyjne i uruchomieniowe miały być prowadzone zgodnie z wyjątkowo napiętym harmonogramem oraz przy utrzymaniu skrajnie krótkiego czasu niedostępności stacji. Mindbox dostarczył dla tego projektu pięć trzyosobowych zespołów zarządzanych przez dedykowanego Starszego Kierownika Projektu.

Rozwój usług wartości dodanej (VAS)

Projektujemy, implementujemy i wdrażamy oprogramowanie usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej.

Nasi inżynierowie wspierają firmy telekomunikacyjne w zakresie projektowania, implementacji i wdrożeń nowych usług o wartości dodanej, w szczególności usług rozwijanych na platformach Next Generation IN (projektowanie architektury rozwiązania, projektowanie i implementacja usług, integracja).

Tworzenie nowych usług Next Generation IN
Zespół inżynierów i architektów oprogramowania Mindbox zaprojektował i stworzył oprogramowanie dla usług Next Generation IN dla jednego z wiodących dostawców sprzętu telekomunikacyjnego. Czas trwania: 12 miesięcy.
Wdrożenie i testy akceptacyjne Next Generation IN
Zespół inżynierów Mindbox przeprowadził wdrożenie oraz testy akceptacyjne platformy Next Generation IN dla jednego z wiodących operatorów mobilnych. Czas trwania: 6 miesięcy.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie Projektem wdrożenia Rel4 Core Network

Dedykowany Starszy Kierownik Projektu Mindbox przez 6 miesięcy prowadził projekt w imieniu wiodącego dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego. W zakres projektu wchodziło zarządzanie zasobami, kontrola budżetu, kontrola ryzyka i tworzenie planów awaryjnych.

Profesjonalne prowadzanie projektów telekomunikacyjnych, zarządzanie wszelkimi aspektami projektowymi, nadzór nad pracami wdrożeniowymi.

Profesjonalni i doświadczeni Kierownicy Projektów Mindbox prowadzą: projekty telekomunikacyjne, nadzór nad pracami wdrożeniowymi, zarządzanie harmonogramem, zarządzanie podwykonawcami, nadzór nad procesem odbioru i akceptacji elementów sieciowych, zarządzanie ryzykiem i problemami, tworzenie planów awaryjnych, kontrola budżetu, zarządzanie zasobami.

Co nas wyróżnia

Już na etapie pierwszych rozmów chcemy poznać Ciebie i specyfikę projektu. Chcesz go przeprowadzić z nami? Szukamy odpowiednich rozwiązań i technik. Wspólnie ustalamy plan działania. Możesz być pewny naszego maksymalnego zaangażowania w realizację go. Twój cel jest naszym priorytetem.

Kilkaset projektów zrealizowanych na 5 kontynentach
50% przychodów generowanych przez projekty międzynarodowe
Około 200 specjalistów
Ponad 60 klientów - w większości globalne instytucje