/ We know how

Team leader – obowiązki, droga kariery i zarobki. Czy lider zespołu jest ważny dla firmy?


W tym artykule dowiesz się:

 • Jakie są obowiązki team leadera w branży IT
 • Jakie cechy i umiejętności powinna posiadać osoba aplikująca na to stanowisko 
 • Jak wygląda ścieżka kariery na tym stanowisku
 • Jaka jest wysokość wynagrodzenia team leadera w IT oraz co na nią wpływa

Branża IT jest jedną z wielu, w której można spotkać się ze stanowiskiem team leadera. Każda jednak stawia przed liderem zespołu nieco inne wyzwania. Czym zajmuje się team leader w IT, jak wygląda ścieżka jego kariery i na jakie zarobki może liczyć?

 

 

Kim tak właściwie jest team leader – lider zespołu?

 

Wbrew pozorom nie tak łatwo zdefiniować samego team leadera, gdyż w zależności od branży specyfika jego pracy może być nieco inna. Najczęściej team leader to stanowisko średniego szczebla kadry zarządzającej. Uczestniczy on w pracach koncepcyjnych i ustalaniu strategii oraz odpowiada za jej realizację i prawidłowe wdrożenie. Jednak w odróżnieniu od kadry zarządzającej wyższego szczebla, team leader na co dzień współpracuje z zespołem – zarządza i nadzoruje jego pracę, rozdziela zadania oraz kontroluje jakość ich wykonania.

 

 

Jaki jest zakres obowiązków team leadera?

 

Choć lider zespołu, w zależności od branży, w której funkcjonuje, może być pojęciem dość szerokim, zakres jego obowiązków obejmuje przede wszystkim:

 • realizacja projektów wspólnie z członkami zespołu,
 • delegowanie i przydzielanie zadań członkom zespołu,
 • nadzorowanie realizacji zadań i postępu projektów,
 • wspieranie pracowników zarówno w codziennych działaniach, jak i rozwoju zawodowym,
 • czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zespołu i dbanie o sprawność komunikacji,
 • rozwiązywanie problemów i rozstrzyganie konfliktów między członkami zespołu,
 • prace administracyjne – dokumentowanie pracy i finansowe prowadzenie zespołu,
 • analizowanie i proponowanie usprawnień w funkcjonujących procedurach,
 • raportowanie działań i wyników zespołu do managerów wyższego szczebla.

Nie powinno więc ulegać wątpliwości, że team leader jest bardzo ważny dla firmy. Z jednej strony odpowiada on bowiem za realizację projektów, gdyż od jego decyzji zależy, czy zostaną one wykonane prawidłowo i we wskazanym terminie, z drugiej zaś stanowi istotny łącznik między pracownikami a kadrą managerską i przełożonymi najwyższego szczebla.

 

 

Lider zespołu – wymagane umiejętności i cechy

 

Jednak team leader to nie tylko zarządzanie ludźmi, wydawanie poleceń czy delegowanie zadań członkom zespołu. Przed liderem zespołu stoi szereg wyzwań – nierzadko musi on pracować pod presją czasu, podejmować kluczowe dla realizacji projektu decyzje i zachowywać profesjonalizm nawet w krytycznych sytuacjach. Jakie więc umiejętności są szczególnie pożądane na stanowisku team leadera? Wśród nich można wymienić między innymi:

 • odpowiedzialność, skrupulatność i dokładność w działaniu,
 • zdolności organizacyjne i umiejętność planowania zarówno pracy własnej, jak i zespołu,
 • umiejętność wyznaczania priorytetów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresowych,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • zdolność budowania autorytetu wśród współpracowników.

To, jakie umiejętności twarde powinien posiadać IT team leader, jest z kolei powiązane z charakterystyką pracy zespołu, któremu ma przewodzić. Może to być szeroka i ugruntowana wiedza na temat programowania, user experience, user interface, analizowania danych czy testowania oprogramowania. Niezbędne są też umiejętności praktyczne z danej dziedziny, na przykład znajomość narzędzi programistycznych, które pozwolą team leaderowi właściwie zaplanować pracę zespołu nad danym projektem, odpowiednio rozdzielić zadania pomiędzy jego poszczególnych członków, a w razie potrzeby pomoże rozwiązać napotkane w trakcie realizacji problemy.

Dobry team leader powinien także wykazywać pewne cechy, które często decydują o sukcesie lub porażce pracy całego zespołu. Pożądane cechy lidera to:

 • otwartość i pozytywne podejście do ludzi – lider zespołu powinien wsłuchiwać się w głos pracowników i szczerze interesować się tym, co mają do powiedzenia. Dzięki temu team leader może liczyć nie tylko na sympatię i szacunek, ale również większą chęć współpracy ze strony członków zespołu;
 • umiejętność motywowania – praca zespołu ma bezpośrednie przełożenie na wyniki team leadera. Zdolność motywowania jest więc dla niego kluczowa, szczególnie w momentach krytycznych, gdy spada morale pracowników, a tym samym obniża się ich efektywność;
 • zdolność sprawiedliwego chwalenia – pochwały za dobrze wykonanie zadania czy postęp w realizacji projektu to doskonały czynnik motywujący, który wpływa na zaangażowanie i chęć do pracy. Ważne jest, by chwalenie odbywało się sprawiedliwie, gdyż w przeciwnym razie może przyczynić się do powstania napięć w zespole;
 • umiejętność konstruktywnej krytyki – błędy mogą zdarzyć się każdemu i w każdym zespole. Sztuką, którą team leader powinien mieć opanowaną, jest jednak ukazanie ich w odpowiedniej perspektywie, która stanie się impulsem do poprawy i dalszych działań;
 • otwartość na opinie i pomysły – nierzadko to członkowie danego zespołu wiedzą najlepiej, co i jak należy usprawnić, by podnieść efektywność czy komfort pracy;
 • umiejętność przyznania się do błędu – mylić mogą się nie tylko pracownicy, ale i sam team leader. Członkowie zespołu z pewnością docenią jednak szczerość w przyznaniu się do błędu, co zaowocuje wzrostem szacunku wobec team leadera i wzmocnieniem jego autorytetu.

 

 

Jak wygląda ścieżka kariery na stanowisko team leader?

 

Team leader bardzo często jest wyłaniany przez kadrę zarządzającą wyższego szczebla spośród członków konkretnego zespołu. Pod uwagę biorą oni zarówno kompetencje zawodowe poszczególnych pracowników, jak i ich umiejętności miękkie oraz cechy charakteru predysponujące daną osobę to objęcia tej funkcji.

Jak zostać team leaderem? W bardzo wielu przypadkach nie będzie to zbyt dobry pomysł na pierwszą pracę w IT. Jednak przy odpowiednim zaangażowaniu i wysiłku, może nim zostać nawet osoba, która rozpoczęła swoją karierę od praktyk IT, a następnie pokonywała kolejne szczeble kariery – od juniora, przez samodzielnego specjalistę, po seniora.

Na stanowisko team leadera może też zostać przeprowadzona odrębna rekrutacja. Wówczas liczą się przede wszystkim wiedza oraz umiejętności praktyczne z konkretnej dziedziny, niezbędne do wykonywania pracy w danym dziale. Oceniane jest także dotychczasowe doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniem ludźmi oraz ewentualne osiągnięcia na tym polu.

 

 

Czy team leader może liczyć na dobrą pensję?

 

Wysokość wynagrodzenia team leadera jest ściśle powiązane z branżą, w której funkcjonuje. Choć w odniesieniu do branży IT zwykle mówi się o zarobkach polskich programistów, również liderzy zespołów mogą liczyć na bardzo atrakcyjną pensję. Ile zarabia team leader? Średnia rynkowa na tym stanowisku kształtuje się na poziomie 8000-9000 zł brutto. Kwota ta może się oczywiście różnić w zależności od szczegółowego zakresu obowiązków, doświadczenia oraz odpowiedzialności, jaka spoczywa na barkach team leadera.

Nie ulega wątpliwości, że team leader to często niełatwa, a przy tym pełna wyzwań praca. Odgrywa on jednak kluczową rolę w strukturach wielu organizacji – nie tylko w branży IT – biorąc na swoje barki zarówno powodzenie prowadzonych projektów, jak i utrzymanie wysokiego poziomu motywacji w kierowanym zespole.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!