/ We know how

Talent network jako metoda do zwiększenia mocy przerobowych

Talent network to koncepcja polegająca na tworzeniu sieci utalentowanych, profesjonalnych konsultantów, którzy mają rozległą wiedzę w wielu różnych dziedzinach. Dzięki ich wsparciu firma może zwiększać własne moce przerobowe a także świadczyć usługi dla innych przedsiębiorstw. W poniższym artykule przedstawiamy szereg ważnych informacji na temat korzyści wynikających z inwestowania w talent network.

 

 

Definicja talent network i korzyści wynikające z jej tworzenia

 

Talent network to nowatorskie rozwiązanie polegające na zorganizowaniu tzw. sieci talentów, czyli grupy osób o określonych umiejętnościach, talentach i z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Te osoby współpracują z daną firmą najczęściej w perspektywie długoterminowej. Ich wsparcie jest niezbędne do osiągania celów wytyczonych przez swego pracodawcę. Dodatkowo, sieć talentów może też świadczyć usługi dla kontrahentów swojego pracodawcy. Wszystko to sprawia, że Talent network w sposób bezpośredni przekłada się na znaczący wzrost mocy przerobowych.

Dodatkowo, stworzenie sieci talentów daje także możliwość współpracy z najlepszymi talentami, którzy mają największe umiejętności. Firma może w ten sposób stać się liderem innowacji w swojej branży, co prowadzi nie tylko do wzrostu jej dochodów, ale również do lepszego jej postrzegania przez klientów.

Firmy, które zbudują własne Talent network, mogą efektywnie i szybko reagować na zachodzące zmiany oraz pojawiające się potrzeby biznesowe, delegując poszczególnych pracowników do konkretnych zadań w zależności od tego, jakie są aktualne potrzeby w danym momencie. 

Budowa Talent network powoduje również, że firma może oferować swoje usługi na zewnątrz. Szeroka sieć talentów umożliwia delegowanie pracowników do zadań u klientów, co jest szansą na znaczący wzrost dochodów danego przedsiębiorstwa oraz pozycjonowania go jako branżowego lidera. 

Talent network może też umożliwić firmie pozyskiwanie pracowników z różnych branż i sektorów, co pomaga w ulepszaniu procesów i strategii biznesowych poprzez wykorzystanie różnorodnych doświadczeń i perspektyw.

 

 

Budowanie skutecznego narzędzia do zarządzania talentami w organizacji

 

We współczesnym świecie budowa Talent network, czyli sieci utalentowanych konsultantów, jest jednym z najlepszych sposobów na wzrost efektywności przedsiębiorstwa oraz poprawę jego pozycji względem konkurencyjnych podmiotów. Inicjatywa Talent network to długoterminowa koncepcja wymagająca wytrwałości. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, iż jest to również technologia wspierająca proces szukania talentów w firmie i zapewniająca stały, wyjątkowo szybki dostęp do bazy wybitnych ekspertów z różnych dziedzin.

Aby pozyskiwanie talentów w Talent network przebiegało szybko i sprawnie, niezwykle ważne jest, by firma dysponowała wyspecjalizowanymi narzędziami automatyzującymi – dzięki nim proces budowy Talent network będzie trwał zdecydowanie krócej. Do takich narzędzi zaliczamy:

 • ATS. Są to narzędzia umożliwiające firmom skuteczne zarządzanie aplikacjami kandydatów na różnych etapach procesu rekrutacji. ATS umożliwiają m.in. zbieranie i przechowywanie danych kandydatów, prowadzenie korespondencji z nimi, planowanie i monitorowanie procesu rekrutacji, generowanie raportów.
 • Narzędzia do analizy CV. Są to programy, które umożliwiają automatyczną analizę CV i listów motywacyjnych kandydatów. Dzięki temu rekruterzy mogą szybko i skutecznie dokonywać selekcji kandydatów, bazując na kryteriach zdefiniowanych przez firmę.
 • Testy i kwestionariusze online. To narzędzia, które pozwalają na dokładniejszą ocenę kompetencji kandydatów. Takie testy mogą być m.in. testami psychologicznymi, testami z zakresu języków obcych czy testami umiejętności technicznych, np. programowania.
 • Narzędzia do wideo-rekrutacji. To aplikacje umożliwiające prowadzenie wideo-rozmów z kandydatami na żywo. Dzięki temu rekruterzy mogą oszczędzić czas i koszty związane z organizacją tradycyjnych rozmów kwalifikacyjnych.

 

 

Talent Network w Mindbox – jak to działa?

 

Nasza firma ma szerokie doświadczenie w budowaniu zespołu talentów. Zatrudniani przez nas specjaliści są w stanie zaoferować wsparcie merytoryczne na zasadzie outsourcingu w dziedzinach:

 • automatyzacji,
 • analizy Big Data,
 • projektowania,
 • programowania.

Taka współpraca polega na tym, iż klient wskazuje specjalizacje i stanowiska, na jakie ma aktualnie zapotrzebowanie, a naszym zadaniem – Mindbox – jest zrekrutowanie zespołu najlepszych fachowców, którzy podejmą się realizacji danego zadania. Dzięki temu nasi klienci nie muszą samodzielnie poszukiwać specjalistów, ponieważ tym wszystkim zajmujemy się my. 

 

 

Strategie pozyskiwania i utrzymywania utalentowanych pracowników w erze cyfrowej

 

W erze cyfrowej, w której coraz większą rolę odgrywają nowoczesne technologie, a rynek pracy zmienia się bardzo szybko, ważne jest, aby firmy skutecznie pozyskiwały i utrzymywały utalentowanych pracowników. Jakie są obecnie najważniejsze strategie pozyskiwania i utrzymywania utalentowanych pracowników? Jak zbudować skuteczne Talent network

Istnieje kilka istotnych zasad i wytycznych. Jedną z nich jest np. marketing pracodawcy. Firmom powinno zależeć na inwestowaniu w promocję własnego wizerunku jako atrakcyjnych pracodawców – zarówno w internecie jak i poza nim. Firma powinna nieustannie docierać do kandydatów z informacjami o kulturze organizacyjnej firmy, świadczeniach i benefitach pozapłacowych i wszelkiego rodzaju innych dodatkowych korzyściach dla pracowników i kandydatów. Wszystkie te elementy to doskonały sposób na przyciągnięcie utalentowanych pracowników. 

Dobrym rozwiązaniem jest także korzystanie w procesie rekrutacyjnym z nowoczesnych technologii oraz danych. Obecnie coraz więcej firm wykorzystuje w procesie rekrutacji czatboty. Ta technologia przyczynia się nie tylko do wzrostu komfortu obsługi kandydatów.

Aby utalentowani pracownicy zdecydowali się na długofalową współpracę z daną firmą, niezwykle ważna jest dbałość o to, by ich utrzymać. Utalentowani pracownicy cenią sobie możliwość rozwoju i nauki. Firmy powinny inwestować w szkolenia i programy rozwoju pracowników, aby zapewnić im dalszy rozwój i zwiększyć ich zaangażowanie.

Dodatkowo, w erze cyfrowej coraz więcej pracowników poszukuje elastycznych form zatrudnienia. Firmy powinny zwrócić uwagę na potrzeby swoich pracowników i oferować możliwość pracy zdalnej i elastycznych godzin pracy.

 

 

Wykorzystanie talent network w celu zwiększenia wydajności zespołu

 

Organizacja sieci talentów w sposób bezpośredni może przekładać się na zwiększenie wydajności całego zespołu. Wynika to między innymi z lepszego dopasowania kandydatów do stanowisk pracy. Dzięki temu można uniknąć nieudanych rekrutacji i zwiększyć szanse na osiągnięcie wytyczonych przez firmę celów. 

Najbardziej utalentowani pracownicy, którzy mają już wieloletnie doświadczenie, mogą pełnić rolę mentorów dla pozostałych członków zespołu. To może przyczynić się do zwiększenia umiejętności i wiedzy zespołu oraz wpłynąć pozytywnie na wyniki pracy.

Najlepsi i najbardziej utalentowani pracownicy mogą też zajmować się prowadzeniem szkoleń i warsztatów dla pozostałych członków zespołu. Dzięki temu, że są to osoby znające branżę i związane z nią problemy, szkolenia i warsztaty prowadzone przez nich mogą być bardziej wartościowe i skuteczne.

 

 

Praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia i zarządzania talent network w twojej organizacji

 

Aby tworzenie i zarządzanie Talent network przyniosło oczekiwane, wymierne rezultaty, trzeba pamiętać o kilku niezwykle ważnych kwestiach. W pierwszej kolejności warto zdefiniować i określić, w jaki sposób Talent network miałoby służyć organizacji. Dobrze jest określić, jakie umiejętności i kompetencje są potrzebne w organizacji, a następnie wyszczególnić, jakie korzyści ma przynieść talent network.

Następny element to znalezienie odpowiednich narzędzi, które pozwolą na efektywne zarządzanie siecią talentów – mowa tutaj o ATS, narzędziach do analizy CV i wielu, wielu innych. 

Warto też dołożyć wszelkich starań, by prowadzony proces rekrutacji był jak najwydajniejszy i najskuteczniejszy. Kwestią bardzo istotną jest także zagwarantowanie pracownikom szerokiego pakietu benefitów pozapłacowych oraz elastycznych form zatrudnienia.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!