/ We know how

Talent Network – czy warto outsource’ować projekty?

Firmowe Talent Network stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem w branży IT. Nie tylko pozwalają pozyskiwać najlepsze talenty, ale również umożliwiają outsourcing niektórych projektów do zewnętrznych specjalistów. Takie działanie zdaje się oferować równie wiele korzyści, jak i trudności. Dlaczego outsourcing projektów do Talent Network jest tak popularny? Na co zwrócić uwagę w trakcie delegowania projektów do zewnętrznych talentów?

 

 

Talent Network – czym jest i jak wiąże się z outsourcingiem?

 

Talent Network jest często stosowaną praktyką w branży IT. Pod tym pojęciem należy rozumieć sieć talentów – grupę ludzi posiadających wiedzę i umiejętności korzystne z punktu widzenia konkretnej firmy. Rozwiązanie to można porównać do szkółki piłkarskiej – tak samo, jak klub piłkarski szkoli utalentowanych juniorów, tak samo organizacja może zbierać w jednym miejscu potencjalnych pracowników.

Talent Network może przyjmować różne formy. Najczęściej jest podobna w działaniu do mediów społecznościowych i przybiera kształt wyspecjalizowanego portalu, do którego można dowolnie się zapisać. Skuteczne Talent Network oferują często uczestniczącym w nim osobom różne rodzaje benefitów – szkolenia, webinaria czy oferty pracy niedostępne na ogólnym rynku. W ten sposób firma może budować swoją reputację oraz pozyskiwać najlepszych kandydatów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Znaczenie Talent Network może jeszcze bardziej wzrosnąć w kolejnych latach – według raportu przygotowanego przez Manpower 75% polskich firm technologicznych i IT ma problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. W takiej sytuacji korzystnym rozwiązaniem może być utworzenie własnej sieci talentów, w której można gromadzić informacje o potencjalnych pracownikach oraz ich wiedzy i kompetencjach.

Talent Network może być również skutecznym narzędziem w outsourcingu, czyli praktyce delegowania zadań lub projektów do zewnętrznych podmiotów. W takiej sytuacji firma posiadająca Talent Network może publikować zlecenia za jego pośrednictwem do jego członków lub poszukiwać wśród sprawdzonej grupy specjalistów odpowiednich osób i proponować im wykonanie konkretnych zadań. Jeśli wyniki zlecenia będą satysfakcjonujące, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zatrudnić wykonujące je osoby na stałe. Pozwala to zachować równowagę finansową i zmniejsza koszty operacyjne, a członkom sieci talentów pozwala wykazać się umiejętnościami.

 

 

Na co pozwala ci outsourcing?

 

Outsourcing projektów do Talent Network może być korzystny dla firmy, ale wiąże się z zauważalnymi trudnościami. Przede wszystkim jednak pozwala nawiązać współpracę z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z różnych dziedzin, co może zwiększyć szanse na sukces projektu. Oprócz tego zewnętrzni fachowcy mogą wnieść do projektu różnorodne doświadczenia, które poprawią jego innowacyjność.

Outsourcing często wiąże się z niższymi kosztami i pozwala skalować zasoby w zależności od potrzeb. Freelancerzy dostępni w Talent Network najczęściej pracują zdalnie i tylko w czasie trwania projektu, więc firma nie musi ponosić kosztów wynikających np. z warunków umowy o pracę. Po zakończeniu projektu firma może, ale nie musi, dalej korzystać z usług freelancera, co może przekładać się na mniejsze koszty operacyjne.

Talent Network pozwala organizacjom skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności, ale wiąże się z pewnymi, istotnymi ograniczeniami. Do najczęstszych należą:

 • Skoordynowanie pracy z zespołem z Talent Network może wymagać dodatkowych wysiłków w zakresie komunikacji i zarządzania.
 • Jeżeli projekt obejmuje poufne informacje lub dane, warto zwrócić uwagę na ich bezpieczeństwo.
 • Portfolia specjalistów mogą nie odzwierciedlać w pełni ich umiejętności, więc należy je sprawdzić przed zleceniem projektu.

Ważne jest również zbieranie opinii i referencji od innych klientów, aby ocenić jakość usług osób uczestniczących w Talent Network. Dzięki temu dobór odpowiednich kandydatów będzie szybszy i bardziej efektywny.

 

 

Co można outsource’ować?

 

Outsourcować można wiele różnych dziedzin i zadań. Powszechną praktyką jest outsourcing rozwoju oprogramowania – zewnętrznym firmom lub specjalistom powierza się zadania związane z jego projektowaniem, programowaniem, testowaniem i wdrażaniem. Równie często zleca się zewnętrznym podmiotom obsługę helpdesku.

Oprócz tego często outsource’uje się procesy takie jak:

 • projektowanie graficzne i budowa doświadczenia użytkownika,
 • marketing i reklama,
 • usługi księgowe i finansowe,
 • obsługa klienta,
 • testowanie i kontrola jakości,
 • analiza danych i business intelligence.

W praktyce jednak outsource’ować można praktycznie każdy stosowany w danej firmie proces. Można to zrobić również z materialnymi zasobami takimi jak serwery czy bazy danych. Zmniejsza to koszty działalności firmy oraz często daje dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych, takich jak np. technologie chmurowe.

Wiele z wymienionych powyżej zadań można outsource’ować do Talent Network. Przed podjęciem takich działań należy dokładnie określić podstawy wyboru kandydatów. Poza ogólnym sprawdzeniem doświadczenia i kompetencji technicznych warto także ocenić ich umiejętności miękkie, wymagania finansowe czy posiadane wykształcenie.

 

 

Outsourcing w IT – dlaczego jest tak popularny?

 

Outsourcing w IT jest popularny z wielu powodów. Branża ta ze względu na swoją specyfikę (uniwersalność technologii, operowanie na językach programowania etc.) jest ponadnarodowa. Firmy działające w jednym kraju mogą bez problemu współpracować ze specjalistami z innego kraju, dostosowując warunki zatrudnienia do wymogów panujących w danym miejscu.

Outsourcing daje też dostęp to talentów z całego świata, co pozwala rozszerzyć firmowe Talent Network poza obszar działania firmy. Popularność outsourcingu w IT wynika również z rozszerzenia godzin pracy – korzystanie z umiejętności specjalistów z całego świata pozwala firmie pracować przez dosłownie całą dobę.

Jednym z głównych czynników popularności outsourcingu w IT jest oszczędność kosztów. Zewnętrzne firmy outsourcingowe często działają w krajach o niższych kosztach pracy, więc firma korzystająca z outsourcingu nie musi ponosić kosztów wynagrodzeń, benefitów czy infrastruktury biurowej. Zapewnia to też elastyczność i skalowalność w działaniu oraz pozwala dostosować zasoby do warunków rynkowych.

Należy jednak pamiętać, że outsourcing w IT ma też swoje wyzwania, w postaci zarządzania zdalnymi zespołami, komunikacji czy bezpieczeństwa danych. Pomimo nich pozostaje atrakcyjnym sposobem pozyskiwania talentów oraz szybszej realizacji projektów i niewiele wskazuje, żeby taki stan rzeczy miał ulec zmianie.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!