/ We know how

Sztuczna inteligencja w chmurze: wykorzystanie uczenia maszynowego w przetwarzaniu danych w chmurze

Sztuczna inteligencja podbiła światowe rynki, a kolejne firmy wdrażają rozwiązania wykorzystujące AI. Coraz popularniejsze robi się także wykorzystanie uczenia maszynowego w przetwarzaniu danych w chmurze. Czy przyszłość AI i cloud computingu to wspólna ścieżka?

 

 

Co to jest AI i Machine Learning w kontekście chmury obliczeniowej?

 

Sztuczna inteligencja to jeden z najgorętszych trendów ostatnich lat – według danych zgromadzonych przez Precedence Research światowy rynek AI był w 2022 roku warty 454 miliardy dolarów.  Do nauki systemów AI wykorzystuje się uczenie maszynowe, w którego ramach tworzy się modele komputerowe zdolne do uczenia się z danych i podejmowania decyzji bez jawnego programowania.

AI i uczenie maszynowe mogą wykorzystywać zasoby dostępne w chmurze do tworzenia, trenowania i wdrażania różnych modeli. Ich zastosowanie jest istotne, ponieważ wiele wskazuje, że cloud computing jest przyszłością IT i jest stosowany przez coraz większą liczbę użytkowników. Dzięki niemu nie muszą inwestować w sprzęt i infrastrukturę oraz mogą łatwo dostosowywać zasoby do zmiennych wymagań. Mają także dostęp do narzędzi i platform ułatwiających tworzenie i zarządzanie projektami. AI i ML w chmurze obliczeniowej najczęściej wykorzystuje się do:

 • tworzenia modeli do analizy dużych zbiorów danych;
 • rozpoznawania wzorców w danych, takich jak analiza obrazów medycznych;
 • tworzenia inteligentnych asystentów wirtualnych i chatbotów;
 • udoskonalania procesów automatyzacji w przedsiębiorstwach;
 • prognozowania trendów rynkowych i zachowań klientów;
 • personalizacji rekomendacji dla użytkowników na platformach e-commerce.

 

 

Przegląd metod przetwarzania danych za pomocą AI i Machine Learning

 

Główne metody przetwarzania danych przy wykorzystaniu AI i ML to:

 • Klasyfikacja – polega na przypisywaniu danych do określonych klas lub kategorii. Modele klasyfikacyjne uczą się na podstawie danych treningowych, a następnie są w stanie przewidywać przynależność do określonych klas dla nowych danych.
 • Regresja – polega na prognozowaniu wartości liczbowych na podstawie analizy wzorców w danych. Modele regresyjne uczą się relacji między danymi a ich wartościami numerycznymi.
 • Klasteryzacja – proces grupowania danych na podstawie podobieństwa między nimi. Modele znajdują naturalne grupy w danych bez wymaganego z góry podziału na klasy.
 • Uczenie ze wzmocnieniem – polega na trenowaniu agenta (systemu) do podejmowania decyzji w dynamicznym środowisku w celu maksymalizacji nagrody. System uczy się poprzez eksplorację i interakcję ze środowiskiem.
 • Nauka nadzorowana i nienadzorowana – w uczeniu nadzorowanym modele są trenowane na danych, które zawierają pary wejście-wyjście (odpowiedzi są znane w tym modelu). W drugim przypadku modele są trenowane na danych nieetykietowanych, a celem jest odkrycie struktury w danych.
 • Sieci neuronowe – matematyczne modele inspirowane budową mózgu. Składają się z neuronów połączonych ze sobą za pomocą wag. Uczą się, dostosowując wagi w celu minimalizacji błędu prognozowania.
 • Przetwarzanie języka naturalnego – to dziedzina zajmująca się analizą, zrozumieniem i generowaniem ludzkiego języka przez komputery. Wykorzystuje SI i ML do analizy tekstu mówionego i pisemnego.
 • Wykrywanie anomalii – służy do identyfikowania nietypowych i podejrzanych wzorców w danych. Modele uczą się, które zachowania są normalne, dzięki czemu mogą wykrywać odstępstwa.

Istnieje wiele innych technik i podejść w AI i ML, które można stosować w zależności od konkretnej dziedziny i problemu, który chcemy rozwiązać.

 

 

Przykłady wykorzystania AI w przetwarzaniu danych w chmurze

 

Sztuczna inteligencja w chmurze ma wiele zastosowań, które umożliwiają lepszą analizę, zrozumienie i wykorzystanie informacji zawartych w danych. Jednym z nich jest np. mobile cloud computing, które staje się coraz bardziej popularne wraz ze wzrostem liczby używanych na świecie urządzeń mobilnych. Są też szeroko stosowane w analizie obrazów i wideo, w których mogą identyfikować obiekty, ludzi, miejsca czy zdarzenia.

AI w chmurze może także analizować teksty, dokumenty i treści, automatycznie indeksując i przyporządkowując je do odpowiednich kategorii. Jest także wykorzystywane do analizy treści w social media czy komentarzach, aby określić sentyment użytkowników wobec produktów, marek czy wydarzeń. Działa to też w drugą stronę – wielu dostawców chmur oferuje narzędzia AI do tworzenia systemów rekomendacji, które wykorzystuje się np. na platformach streamingowych do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych propozycji.

Sztuczna inteligencja w chmurze może być wykorzystana do automatyzacji procesów biznesowych, takich jak zarządzanie zadaniami, przetwarzanie formularzy czy analiza dokumentów w celu ekstrakcji informacji. Może także analizować dane z sensorów i urządzeń przemysłowych, aby przewidywać awarie i potrzeby konserwacyjne. Inne zastosowania to przetwarzanie tekstu, prognozowanie trendów oraz identyfikacja wzorców lub anomalii.

 

 

Jak wprowadzić AI do przetwarzania danych w chmurze

 

Przed wprowadzeniem AI do przetwarzania danych w chmurze należy pamiętać, że systemy chmurowe mają swoje wady i zalety, co może determinować przebieg procesu wdrożenia. Na początku należy zidentyfikować cele do osiągnięcia. To na ich podstawie wybiera się dostawcę chmury – trzeba przy tym pamiętać, żeby wybrane rozwiązanie mogło korzystać z AI i uczenia maszynowego. Kolejnym krokiem jest zgromadzenie danych potrzebnych do treningu i testowania modelu. Powinny być one dokładne, czyste i dobrze przygotowane – wyniki zależą od ich jakości.

Modele AI powinny odpowiadać wybranym przez organizację problemom. Dobrze jest też wykorzystać narzędzia do trenowania algorytmów na zbiorze danych treningowych. Szkolenie to dobry moment na dostosowanie parametrów i struktury modelu w celu uzyskania jak najlepszych wyników.

Po zakończeniu treningu gotowe modele należy udostępnić na platformie chmurowej. Można to zrobić poprzez konteneryzację, usługi serwerowe czy wyspecjalizowane narzędzia do implementacji modeli AI. Wdrożone rozwiązania następnie dobrze jest przetestować na nowych danych, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami.

Wdrożenie modelu nie jest końcem prac nad nim. Działanie sztucznej inteligencji w chmurze, należy cały czas monitorować ponieważ, w miarę jak dane się zmieniają, modele mogą wymagać dostosowania lub ponownego treningu. W pewnym momencie konieczne mogą być też skalowanie infrastruktury dodanie nowych funkcji. Należy też zadbać o odpowiednie zabezpieczenia danych i zorganizować szkolenia dla zespołu. W ich trakcie dobrze jest nie tylko skupić się na kwestiach technicznych, ale również wyjaśnić, że zastosowanie sztucznej inteligencji w chmurze ma na celu poprawę wydajności pracy, a nie zastąpienie pracowników.

 

 

Przyszłość AI w chmurze obliczeniowej

 

Przyszłość sztucznej inteligencji w chmurze obliczeniowej wydaje się być bardzo obiecująca. Obie technologie uzupełniają się, a rozwój chmur zdecentralizowanych pozwala rozwiązywać skomplikowane problemy oraz przetwarzać ogromne ilości danych. Można zatem przypuszczać, że dostawcy chmur będą nadal rozwijać narzędzia i platformy do tworzenia modeli AI, co będzie ułatwiać firmom korzystanie z nich bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy.

Sztuczna inteligencja w chmurze będzie coraz częściej wykorzystywana w automatyzacji środowisk biznesowych. Obejmie to nie tylko proste zadania, ale również skomplikowane procesy decyzyjne. AI w chmurze może też wspierać procesy twórcze poprzez generowanie treści, projektów graficznych czy nawet muzyki, co może być szczególnie przydatne w branżach związanych z marketingiem i projektowaniem. Może także sprawdzić się w diagnozowaniu chorób czy odkrywaniu nowych leków.

Z jednej strony sztuczna inteligencja w chmurze może pomóc w analizie ogromnych ilości danych w celu wykrywania zagrożeń i ataków cybernetycznych. Z drugiej generuje ryzyko związane z bezpieczeństwem danych i prywatnością. Pewne jest, że rozwój AI w chmurze pociągnie za sobą ważne pytania dotyczące etyki, odpowiedzialności i regulacji w związku z wykorzystywaniem tych technologii.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!