/ We know how

Systemy ERP a wydajność produkcyjna firmy – od czego zależy?

We współczesnej gospodarce kładzie się coraz większy nacisk na wydajność produkcyjną. W bardzo konkurencyjnym środowisku biznesowym należy stosować różnorodne sposoby zwiększania efektywności operacyjnej, żeby utrzymać konkurencyjność firmy. Jednym z najczęściej wybieranych sposobów poprawy wydajności produkcyjnej firmy jest wdrożenie systemu ERP.

 

 

Wydajność produkcyjna firmy i jej wpływ na działanie organizacji

 

Wydajność produkcyjna firmy jest jednym z najważniejszych elementów działalności każdego przedsiębiorstwa i jest determinowana przez wiele czynników, takich jak zarządzanie zespołem, kontrola zamówień, finanse czy kontrole jakości. Jednym z czynników, które w największym stopniu wpływają na efektywność organizacji, jest jej sposób zarządzania zasobami. Bez względu na to, czy mowa o surowcach, narzędziach, zasobach finansowych czy personelu bez skutecznego gospodarowania zasobami trudno jest planować i zachować ciągłość procesów produkcyjnych.

Kolejne ważne składowe wydajności produkcyjnej firmy to panowanie produkcji i zarządzanie jakością. W pierwszym przypadku mowa o stworzeniu harmonogramów zapewnianiu odpowiednich zasobów oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. W drugim wypadku chodzi o bieżące monitorowanie jakości oraz wykrywanie problemów. Oba aspekty są ze sobą powiązane i w dużym stopniu wpływają na wydajność produkcyjną firmy.

W przypadku efektywności procesów produkcyjnych ważne są także integracja procesów biznesowych oraz ich automatyzacja. Płynny przepływ informacji między działami oraz robotyzacja procesów, takich jak zamówienia, zarządzanie zapasami czy harmonogramowanie produkcji współcześnie są jednymi z najważniejszych, jeśli nie najważniejszymi, elementami wydajności operacyjnej firmy. Jedną z najpopularniejszych obecnie metod ich poprawy (oraz w konsekwencji ogólnej wydajności) jest wdrożenie systemu ERP.

 

 

Związki między funkcjonalnościami ERP a efektywnością procesów produkcyjnych

 

Szczególnie istotne w poprawie wydajności produkcyjnej firmy są funkcjonalności wdrożonego systemu ERP. Choć ich dokładny zakres zależy od konkretnego projektu, nie ulega wątpliwości, że dobór konkretnych funkcji systemu ERP wpływa na poprawę nie tylko konkretnych procesów, ale również ogólnej wydajności firmy. Wpływ ma także wybrana metodyka wdrożenia systemu ERP.

Jedną z najczęściej wymienianych korzyści w kontekście wydajności produkcyjnej firmy jest automatyzacja procesu produkcyjnego. Moduły planowania produkcji są jednymi z najczęściej wybieranych funkcjonalności. Dzięki automatyzacji tego procesu oraz integracji danych z innych modułów (np. zarządzania zapasami) możliwa jest nie tylko znaczna poprawa efektywności produkcji, ale również ogólny wzrost efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa. Jeśli firma jest w stanie produkować więcej, szybciej i lepiej, a do tego w krótszym czasie, może skupić się na rozwoju swojej działalności.

Inną, często wybieraną funkcją systemów ERP jest automatyzacja procesów. Pozwalają one zautomatyzować nie tylko produkcję, ale również zamówienia, fakturowanie, harmonogramowanie czy kontrolę jakości. W połączeniu z ciągłym dostępem do danych na temat wydajności można szybko zidentyfikować obszary wymagające ulepszeń oraz podjąć działania naprawcze.

 

 

Integracja ERP z systemami zarządzania produkcją (MES) i planowania zasobów (MRP)

 

Systemy ERP często integrowane są z systemami MES (Manufacturing Execution System, zarządzanie produkcją) i MRP (Material Requirements Planning, planowanie wymogów materiałowych). Czasami również je zastępują, ponieważ między systemami ERP i MRP występują znaczne różnice. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać wspomnianych wyżej systemów jednocześnie, ale nie ulega wątpliwości, że ERP często obejmują większy zakres niż MES, MRP czy systemy magazynowe, a na pewno można funkcjonalności MES, MRP i systemów magazynowych zintegrować w ramach ERP.

Integracja ERP z MES i MRP zapewnia płynny przepływ danych między systemami. Oznacza to, że informacje dotyczące zamówień, harmonogramów, stanów magazynowych, zapotrzebowania na surowce i inne ważne dane są automatycznie udostępniane między systemami, eliminując potrzebę podwójnego wprowadzania danych i minimalizując ryzyko błędów.

Ponieważ ERP z reguły odpowiadają za ogólne planowanie produkcji, ich integracja z MES i MRP pozwala dokładniej zaplanować i zarządzanie konkretnymi operacjami, jak również całością produkcji. Dzięki powiązaniu systemów w ramach jednej platformy można w czasie rzeczywistym monitorować procesy produkcyjne. Oznacza to, że w przypadku pojawienia się problemów można w krótkim czasie podjąć działania naprawcze.

Integracja ERP z MES i MRP przekłada się także na skuteczne zarządzanie jakością. Ponieważ informacje o np. wynikach testów czy normach i specyfikacjach są dostępne w ramach jednego systemu, zapewnienie zgodności z wymaganiami jakościowymi jest mniej wymagające niż w wypadku konieczności porównywania danych z różnych platform.

 

 

Wykorzystanie danych z systemu ERP do optymalizacji procesów produkcyjnych

 

Wydajność produkcyjna firmy może znacznie wzrosnąć dzięki wykorzystaniu danych z systemu ERP do optymalizacji procesów produkcyjnych. Przede wszystkim jest to możliwe dzięki danym dotyczącym różnych aspektów produkcji (np. czasu cyklu, wykorzystania zasobów czy jakości produktów). Pozwala to ocenić aktualną efektywność procesów produkcyjnych, co może przełożyć się na lepsze zarządzanie i planowanie.

Optymalizacja procesów produkcyjnych jest też możliwa dzięki optymalizacji harmonogramu produkcji. Dane o zamówieniach, dostępności zasobów i czasie dostawy można wykorzystać do minimalizacji przestojów oraz skalowania produkcji w zależności od bieżących potrzeb i wymagań firmy. Przekłada się to na lepsze zarządzanie zapasami, dzięki czemu można unikać zarówno nadmiaru, jak i braków materiałowych.

W ramach systemu ERP można także porównywać wyniki działu produkcji ze stosowanymi w firmie wskaźnikami wydajności, normami lub benchmarkami. Dzięki temu można porównać wydajność produkcyjną firmy w porównaniu do innych. Pozwala to szybko znaleźć obszary, w których można osiągnąć lepsze wyniki, co w długiej perspektywie skutkuje zwiększeniem konkurencyjności firmy.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!