/ We know how

SQL Injection — czym jest i jakie szkody może powodować?

SQL Injection to jedna z istniejących metod ataku na strony internetowe i aplikacje. Polega ona na wykorzystaniu przez hakera istniejących luk w zabezpieczeniach, a następnie zmianie treści zapytania wysłanego do bazy. W wyniku takiego ataku haker może edytować bądź usunąć dane a nawet realizować czynności w ramach kodu źródłowego, co w konsekwencji może spowodować ogromne szkody. W poniższym artykule szczegółowo wyjaśniamy, czym jest i jakie szkody może powodować atak SQL Injection.

 

 

SQL Injection — czym jest?

 

SQL Injection to atak zaliczany do grona najgroźniejszych oraz najpopularniejszych – dotyka on aplikacji webowych, stron oraz sklepów internetowych. Obecnie zdecydowana większość dynamicznych stron internetowych przechowuje niezbędne informacje w bazie danych SQL. W sytuacji, gdy aplikacja przyjmuje dane wejściowe, które później zapisywane są w bazie danych bądź gdy na ich podstawie są generowane zestawienia danych, prowadzi to do znacznego wzrostu ryzyka wystąpienia ataku SQL Injection. 

W SQL Injection hakerzy wykorzystują luki istniejące w zabezpieczeniach danej aplikacji. Dokonują oni modyfikacji w treściach zapytań wysyłanych do bazy. W wyniku ataku haker może otrzymać nieuprawniony dostęp do części bądź nawet wszystkich danych – wówczas może ukraść nasze dane bądź całkowicie je usunąć. Ich późniejsze odzyskanie jest niezwykle trudne, a czasami całkowicie niemożliwe. Aby zapobiegać tego typu atakom, nie wystarczy dbać o bezpieczeństwo kodu.

 

 

Jakie szkody może powodować SQL Injection?

 

Mechanizm wykorzystania SQL Injection nie jest trudny dla wprawionych hakerów, dlatego jest tak groźny. Wystarczy, że zna on SQL a także poznał luki bezpieczeństwa w wybranej bazie danych. Atak SQL Injection może być wykorzystany przeciwko dowolnie wybranej aplikacji bądź stronie, która jest oparta na SQL. Hakerzy dysponują także specjalnymi programami, które pozwalają im na pełną automatyzację ataków, dlatego ich nielegalny proceder jest obserwowany coraz częściej. Dodatkowo, dla laika wykrycie takiego ataku może być bardzo trudne.

Do grona najważniejszych szkód, jakie może powodować SQL Injection, zaliczamy:

 • kradzież danych zgromadzonych w bazie, 
 • nieodwracalne usunięcie bądź manipulowanie informacjami zgromadzonymi w bazie,
 • dostęp do kont założonych w ramach aplikacji lub strony przez użytkowników.

Firma, która padnie ofiarą takiego ataku, musi także później zmagać się z poważnym kryzysem wizerunkowym. W przypadku, gdy SQL Injection dotknie na przykład e-sklepu, wynikające z tego straty związane z obniżeniem zaufania wśród klientów są wręcz ogromne.

 

 

W jaki sposób dokonywane są ataki typu SQL Injection?

 

SQL Injection jest metodą ataku hakerskiego, gdzie wykorzystuje się przede wszystkim istniejące luki w zabezpieczeniach aplikacji i stron internetowych dotyczące nieodpowiedniego filtrowania bądź niewystarczającego typowania danych użytkownika. Następnie dane te są wykorzystywane przy wykonywaniu zapytań do bazy danych. Na tego typu atak podatne są wszelkiego rodzaju systemy, które przyjmują dane od użytkowników i dynamicznie generują zapytania do bazy danych.

Specjaliści wyróżniają następujące formy ataków SQL Injection:

 • Blokada serwera. Hakerzy wykorzystując SQL Injection mogą także przeprowadzić atak typu DoS, czyli odmowy usługi.
 • Ślepy atak (ang. Blind SQL Injection). Jest to atak SQL Injection na stronie, na której nie wyświetlają się komunikaty błędów.
 • Błędy w obrębie serwera SQL. W niektórych przypadkach błędy pozwalające na atak występują na serwerze SQL – taka sytuacja miała miejsce w przypadku funkcji real_escape_chars() z MySQL.
 • Niewłaściwe filtrowanie danych. Nieodpowiednie filtrowanie danych ucieczki z danych wejściowych powoduje, że haker może modyfikować zapytania niezgodnie z zamierzeniami PHP developera bądź przekazywać dodatkowe zapytania prowadzące do niszczenia danych.

 

 

Jak się chronić przed SQL Injection?

 

Jak zabezpieczyć się przed SQL Injection? Najważniejsze jest to, by nie dopuścić do nieuprawnionej zmiany wykonywanego zapytania.

Aby chronić aplikacje przed SQL Injection, należy przede wszystkim: 

 • stosować zaawansowane filtrowanie, 
 • modyfikować zapytania,
 • na bieżąco usuwać zbędne, od dawna nieużywane pliki. 

Warto wskazać, że PHP developer może znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia takiego ataku na poziomie aplikacji wykonując na każdym tekstowym parametrze wykorzystywanym do budowy zapytania wbudowaną funkcję addslashes(). Dodaje ona backslash przed znakami typu “/” czy “,” – wówczas nie są one traktowane jak znaki specjalne.

Zabezpieczenie przed atakiem SQL Injection jest możliwe także na poziomie baz danych. Jeśli mimo wszystko błędne zapytania przedostaną się do bazy danych, poniższa metoda może uratować naszą aplikację przed atakiem. Aby zminimalizować szkody wynikające z potencjalnych ataków, należy udostępnić użytkownikom bazy wyłącznie niezbędne uprawnienia. Zwiększenie bezpieczeństwa będzie zauważalne także wtedy, gdy zdecydujemy się na wykorzystanie procedur składowanych – dzięki nim zapytanie budowane jest po stronie bazy danych, zaś aplikacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na jego postać. 

 

 

Frameworki zabezpieczą Twój projekt przed niebezpieczeństwem

 

Aby maksymalnie zabezpieczyć nasz projekt przed niebezpieczeństwem, warto zdecydować się na skorzystanie z odpowiednich frameworków. Jakie możliwości dają one w kontekście cyberbezpieczeństwa?

Popularne frameworki PHP oferują wiele zaawansowanych funkcji, dzięki którym w jeszcze większym stopniu można zabezpieczyć strony internetowe i aplikacje przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami – nie tylko przed SQL Injection, ale również wieloma innymi atakami. 

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!