/ We know how

Serverless computing: przyszłość elastycznego i skalowalnego rozwoju aplikacji


W tym artykule dowiesz się:

  • Czy serverless computing faktycznie funkcjonuje bez użycia serwerów
  • W jaki sposób ustalane są ceny za usługę sreverless computing
  • Dla jakich firm serverless computing sprawdzi się najlepiej
  • Co wpływa na przyszłość tego rozwiązania

Severless computing to metoda przetwarzania bezserwerowego, która istnieje już od ponad dekady. Mimo to nadal jest technologią z ogromnym potencjałem, która chociaż sprawdzona i dojrzała, wciąż dopiero przebija się do części środowisk. Platformy severless takie jak AWS Lambda czy Google Cloud Functions znacznie przyczyniają się do wzrostu zainteresowania tym rozwiązaniem. Jak dokładnie działa metoda severless computing, co wpływa na jej popularność i jaka będzie jej przyszłość? Na te najważniejsze pytania spróbujemy odpowiedzieć w naszym artykule.

 

 

Czym jest serverless computing i dlaczego jest ważne?

 

Termin severless computing może nie być dobrze zrozumiany jeśli potraktujemy go dosłownie. Chociaż nazwa wskazuje na przetwarzanie bez serwerów w tym rozwiązaniu nadal z nich korzystamy, jednak znacząco zmieniamy sposób, w jaki to robimy. Przede wszystkim, nie odpowiadamy już za tworzenie i utrzymywanie infrastruktury ani nie posiadamy fizycznie serwerów – te są dostarczane przez naszego usługodawcę np. Google czy Microsoft. W tradycyjnym podejściu programiści muszą samodzielnie konfigurować i skalować serwery, co jest obciążeniem pod względem czasu i kosztów. Severless jest tak ważne, bo eliminuje obciążenia związane z zarządzaniem infrastrukturą, jest bardziej elastyczne i łatwiej skalowalne. W tym nowoczesnym podejściu programiści mogą skupić się na tym, co w ich pracy najistotniejsze: tworzeniu kodu i rozwijaniu aplikacji. To właśnie elastyczność i skalowalność serverless computingu wpływają na jego popularność i decydują o jego przewadze nad innymi rozwiązaniami.

 

 

Jak działa serverless computing: Podstawy techniczne

 

By zrozumieć jak działa serveless computing warto zapoznać się z naszymi artykułami na temat cloud computingu i mobile cloud computingu. W modelu serverless zdarzenia takie jak żądanie HTTP czy zmiany w bazie danych wywołują uruchomienie aplikacji. Platforma serverless uruchamia odpowiednią funkcję, która przetwarza dane i zwraca wynik. W dużym uproszczeniu, kiedy aplikacja nie jest używana nie są do niej przydzielane żadne zasoby obliczeniowe. Obliczenia są wykonywane w krótkich seriach, a wyniki przesyłane do bazy pamięci. Ceny za usługę serverless computing ustalane są zatem na podstawie faktycznie wykorzystywanych zasobów przez aplikację, a nie za obsługę całego serwera.

 

 

Zalety i wyzwania serverless computing

 

Do najważniejszych zalet serverless computingu należy przede wszystkim zaliczyć automatyczną skalowalność, która pozwala na lepsze dostosowanie się aplikacji do zmieniających się wymagań. Płatność za rzeczywiste zużycie zasobów eliminuje koszt początkowy i znacznie redukuje koszt obsługi aplikacji. Dodatkowo, wdrożenie rozwiązania serverless jest dużo szybsze i wygodniejsze, co oczywiście przekłada się na rozwój oprogramowania bazującego na tej metodzie.

Naturalnie istnieją pewne wyzwania związane z serverless computing. Po pierwsze, jesteśmy uzależnieni od ograniczeń platformy serverless takich jak dostępne zasoby czy czas procesowania. Po drugie, debugowanie i monitorowanie aplikacji może być bardziej złożone niż w tradycyjnym podejściu, ponieważ funkcje aplikacji mogą działać niezależnie od siebie. Ponadto, wywołanie dużej ilości funkcji może generować dodatkowe koszty.

Wyzwania te jednak nie są jednoznaczne z wadami, które decydują na niekorzyść rozwiązania serverless. Potrzebujemy po prostu zmienić nasze podejście w myśleniu na temat infrastruktury. Tak jak w przeszłości odchodziliśmy od innych tradycyjnych rozwiązań na rzecz nowocześniejszych, które miały inne cechy, tak też w przypadku naszego podejścia do infrastruktury musimy dokonać pewnej mentalnej zmiany.

 

 

Jak wprowadzić serverless computing w swojej firmie?

 

Wprowadzenie severless computingu jest z reguły prostsze w mniejszych firmach lub startupach, jednak przypadków użycia jest znaczenie więcej. Wybór odpowiedniego narzędzia może uprościć przejście na rozwiązanie bezserwerowe i zapewnić użytkownikom dobre działanie aplikacji. By tego dokonać, warto zapoznać się z bieżącą dostępną ofertą i skontaktować się z naszymi konsultantami. Należy pamiętać, że po zbudowaniu aplikacji bezserwerowej należy uważnie monitorować jej stan i wydajność w celu uniknięcia nieoczekiwanego wzrostu kosztów. Funkcje bezserwerowe zazwyczaj przechodzą przez złożoną sieć mikrousług, a w dowolnym węźle mogą wystąpić zimne starty, błędne konfiguracje i inne błędy, powodując skutki w całym środowisku. Aby pomóc w rozwiązywaniu problemów, niezwykle ważny jest wgląd w czasie rzeczywistym w działanie każdej funkcji, zarówno samodzielnie, jak i w komunikacji z innymi funkcjami i komponentami infrastruktury.

 

 

Przyszłość serverless computing: Co dalej?

 

Wszystko wskazuje na to, że przyszłość jest pełna chmur. Wynika to z faktu, że technologie te są już dojrzałe i sprawdzone, naturalnie więc stają się coraz częściej pierwszym wyborem podczas projektowania infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw. Ich ciągły rozwój powoduje, że programiści kierują się tym trendem podczas tworzenia oprogramowania. Coraz częstsze przenoszenie biznesów do operowania wyłącznie lub w większości wirtualnie tzn. bez posiadania fizycznej lokalizacji również nie jest bez znaczenia. Centra danych typu on-premise są narażone na ryzyko związane z zapewnieniem ciągłości działania. Elastyczność, wygoda i bezpieczeństwo nadają ton kierunku w jakim rozwiązania serverless computing będą się dalej rozwijać. Dodatkowo instytucje takie jak Cloud Native Computing Fundation promują rozwiązania tego typu wskazując na ich wysoki standard. Podsumowując, długoterminowe korzyści wynikające z rozwiązania serverless są warte wzięcia pod uwagę podczas projektowania systemów informatycznych naszej firmy.

 

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!