/ We know how

Robotyzacja w szkolnictwie wyższym – na czym miałaby polegać?


W tym artykule dowiesz się:

  • Jak platformy e-learningowe stały się pozytywnym przykładem wdrożenia automatyzacji na uczelniach wyższych
  • Dlaczego warto wdrożyć roboty na uczelniach wyższych
  • W jakich obszarach wdrożenie robotów może być najbardziej efektywne
  • Jak kształtuje się przyszłość edukacji wzbogaconej o automatyzację

Na publicznych uniwersytetach i finansowanych przez państwa ośrodkach badawczych powstało wiele technologii, których powszechnie dziś używamy. Często też zdarza się, że naukowcy zaczynają sami używać rezultatów swoich badań – jednym z przykładów jest zastosowanie robotów w środowisku naukowym. Jak zatem mogłaby wyglądać robotyzacja w szkolnictwie wyższym?

 

 

Definicja robotyzacji w edukacji

 

Zastanawiając się nad wyborem studiów informatycznych i uczelni wyższej, warto wziąć pod uwagę specjalizację w robotyzacji. Powodów jest wiele, ale jednym z najważniejszych są perspektywy ekonomiczne – będzie rosnąć popularność zawodów związanych z robotyzacją, więc światowa branża robotyzacyjna może być w 2029 roku warta 95 miliardów dolarów. Z kolei raport McKinsey pokazuje, że w wyniku robotyzacji ogólna liczba miejsc pracy może się nawet podwoić.

Powyższe dane jasno pokazują, że przed specjalistami od robotyzacji rysuje się świetlana przyszłość. Warto jednak zapytać, jakie możliwości stoją przed robotyzacją w samym szkolnictwie wyższym? Okazuje się, że jest ich całe mnóstwo, co częściowo można było zaobserwować w trakcie pandemii COVID-19.

Jednym z najbardziej widocznych efektów robotyzacji w szkolnictwie wyższym był i jest dynamiczny rozwój platform e-learningowych, za pomocą których zarówno wykładowcy, jak i studenci mogli uczestniczyć w zajęciach. Zautomatyzowały one najbardziej żmudne aspekty nauczania (np. sprawdzanie obecności) i zdają się mieć przed sobą jasną przyszłość – jak wynika z badania Learning House już w 2018 roku 85% korzystających z niego osób było zadowolonych z efektów, a mówimy o czasach przed ich upowszechnieniem!

Jak jednak definiować robotyzację w szkolnictwie wyższym? Najprościej będzie powiedzieć, że jest to zastosowanie robotów w środowisku edukacyjnym i naukowym. Definicja ta będzie więc obejmować zarówno wykorzystanie robotów jako narzędzi dydaktycznych do demonstracji, eksperymentów i zajęć praktycznych, jak i automatyzację procesów administracyjnych, takich jak rejestracja studentów, zarządzanie dokumentacją czy obsługa finansowa.

 

 

Korzyści zastosowania robotów w uczelniach

 

Roboty w uczelniach to przyszłość kształcenia, a studia informatyczne kładą na nie coraz większy nacisk. Choć na pierwszy rzut oka można nie widzieć korzyści, długoterminowo automatyzacja edukacji może mieć duży wpływ nie tylko na naukę, ale również na gospodarkę. Przykładem może być drużyna piłkarska Black Ninjas uniwersytetu w Plymouth. Na tle innych wyróżnia się ona tym, że cały jej skład złożony jest z robotów. Obecnie grają one w piłkę nożną, ale nie można wykluczyć, że wiedza zdobyta przez studentów zaowocuje w rozwoju np. firmy, która ich zatrudni.

Inną korzyścią z zastosowania robotów w edukacji może być personalizacja nauczania. W tym wypadku nie należy jednak myśleć o fizycznych robotach – tu większą rolę odegrają wirtualne roboty wbudowane w platformy e-learningowe. Dzięki nim i zastosowaniu AI w przyszłości będzie można szybko i skutecznie analizować postępy studentów oraz dostosowywać tempo nauki do ich poziomu i preferencji.

Nie da się też ukryć, ze roboty wykorzystywane są w pracy naukowej – w laboratoriach stosuje się je do przeprowadzania eksperymentów i analiz, co nie tylko przyspiesza cały proces, ale również zapewnia większe bezpieczeństwo i mniej błędów.

Roboty mogą też zwiększyć inkluzywność uczelni wyższych, ponieważ można je wykorzystać do wspierania osób ze specjalnymi potrzebami, np. niepełnosprawnych ruchowo. To przekłada się na większą demokratyzację edukacji wyższej.

 

 

Implementacja robotów na kampusie: kierunki rozwoju

 

Kierunków rozwoju robotów na kampusie jest tyle, ile jest pomysłów ich zastosowania. Jednym z nich są wyspecjalizowane laboratoria, w których studenci będą mogli wykorzystywać roboty do nauki i eksperymentowania. Jest też więcej niż pewne, że w związku z postępami w robotyzacji oraz rosnącą popularnością tej dziedziny uczelnie wprowadzą nowe kursy i programy nauczania z zakresu robotyki, sztucznej inteligencji i automatyzacji.

Roboty mogą przydać się także w projektach badawczych i stanowić impuls do ich rozwoju. Pracownicy naukowi (ale też studenci) mogą pracować nad projektami z wykorzystaniem robotów, prowadząc badania nad nowymi algorytmami sterowania, interakcją człowiek-maszyna czy zastosowaniem robotów w różnych dziedzinach życia.

Nie można też pominąć ekonomicznych aspektów zastosowania robotów w edukacji. Uczelnie mogą przykładowo wspierać rozwój projektów związanych z robotyką poprzez udostępnianie przestrzeni laboratoryjnych, finansowanie projektów badawczych oraz organizację konkursów i wydarzeń związanych z robotyką. To z kolei może być inspiracją dla start-upów, które mogą rozwijać biznesowe zastosowania technologii opracowanych na kampusie.

 

 

Przyszłość nauczania dzięki automatyzacji

 

Robotyzacja w szkolnictwie wyższym już zaznaczyła swoją obecność, a można być pewnym, że jej znaczenie będzie tylko rosło – już współcześnie uczelnie oferują studia podyplomowe z RPA, zrobotyzowanej automatyzacji procesów. Można z dużą dozą pewności stwierdzić, że połączenie robotów i AI odmieni sposób nauczania – niektórzy współcześni studenci odrabiają zadania z pomocą Chat-GPT, więc nie można wykluczyć, że w przyszłości AI asystenci będą wspomagać nauczycieli w prowadzeniu zajęć czy organizacji materiałów dydaktycznych.

Automatyzacja może też mieć szerokie implikacje praktyczne i naukowe. W pierwszym wypadku może otworzyć drzwi do rozwoju nowych metod nauczania opartych na interakcji człowiek-maszyna. Z kolei wykorzystanie robotów w procesie nauczania umożliwia prowadzenie badań nad interakcją między ludźmi a maszynami, co może prowadzić do lepszego zrozumienia procesu nauki. Może to dostarczyć cennych danych na temat skuteczności różnych metod nauczania i prowadzić do identyfikowania najlepszych praktyk w nauczaniu. To z kolei może pomóc poprawić szkolnictwo wyższe jako całość i sprawić, że uniwersytety staną się miejscami, w których z pomocą robotów ludzie zdobywają cenną wiedzę.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!