/ We know how

Robotyzacja metodą poprawy QoL pracowników

Wielu pracowników obawia się, że automatyzacja ich zadań przyczyni się do redukcji zatrudnienia. Tymczasem dane pokazują coś zupełnie innego – robotyzacja eliminuje powtarzalne zajęcia, co poprawia ogólny dobrostan pracujących. Zaoszczędzony czas pracownicy mogą poświęcić na wykonywanie bardziej złożonych zadań oraz nabywanie nowych umiejętności, co skutkuje poprawą pozycji rynkowej firmy.

 

 

Jak robotyzacja wpływa na miejsce pracy?

 

Robotyzacja miejsc pracy postępuje od wielu lat. Tak samo jak maszyny parowe w XIX wieku, a potem silniki diesla w wieku XX, również automatyzacja środowiska pracy bezpośrednio wpływa na pracowników i działalność firmy. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych technologii najbardziej widocznym efektem jest przyspieszenie całego procesu. Coraz większą część zadań wykonują sterowane algorytmami maszyny, które nie męczą się i mogą pracować ze stałą wydajnością przez długi czas.

Kolejnym aspektem, który automatyzacja zdecydowanie poprawia, jest efektywność – zarówno pracowników, jak i firmy ogólnie. Maszyny i aplikacje często prowadzą do wyeliminowania z codziennych obowiązków najżmudniejszych zadań, co przekłada się na poprawę wydajności. Dzięki RPA (Robotic Process Automation, zrobotyzowana automatyzacja procesów) firma może zmniejszyć koszty działalności. Przekłada się to też na wzrost QoL (skrót od quality of life, jakości życia) pracowników. Czy w takiej sytuacji jest czego się bać?

 

 

Czy robotyzacja zabierze ludziom pracę?

 

Najkrótsza odpowiedź na postawione powyżej pytanie brzmi – to zależy. Faktem jest, że robotyzacji nie da się już zatrzymać. Technologia rozwija się w postępie geometrycznym, co sprawia, że procesów automatyzacyjnych nie da się uniknąć. Może to generować zagrożenia, ale wymusi też zmianę modeli biznesowych i generalnie sposobu prowadzenia firmy.

Przesadą jest jednak twierdzenie, że automatyzacja musi „z automatu” oznaczać ogromną redukcję etatów. Bardziej prawdopodobne jest, że doprowadzi ona do reorganizacji miejsc pracy, a osoby, które dotychczas wykonywały najbardziej żmudne i męczące obowiązki, będą mogły zająć się bardziej kreatywnymi zajęciami. Widać to na przykładzie implementowanych w wielu firmach procesów RPA – nie prowadzą one do utraty miejsc pracy. Powierzenie nudnych zadań robotom pozwala pracownikom rozwijać swoje umiejętności i zredefiniować swoją rolę w strukturach firmy.

Kolejnym argumentem przemawiającym za utrzymaniem, a nawet pojawieniem się nowych, miejsc pracy po automatyzacji jest prosty fakt, że roboty mimo wszystko trzeba nadzorować. Niektórych procesów nie da się zautomatyzować w pełni, więc ingerencja człowieka jest w ich wypadku najzwyczajniej w świecie potrzebna. Nie można też wykluczyć, że automatyzacja i uwolnienie potencjału pracowników doprowadzą do jeszcze większego rozwoju technologicznego, co może skutkować pojawieniem się nowych miejsc pracy.

 

 

Jak pracownicy odczują efekty robotyzacji w swoim miejscu pracy?

 

Robotyzacja jest jedną z najpowszechniej stosowanych metod poprawy QoL pracowników. Pojawienie się maszyn pozwoliło wyeliminować większą część fizycznych prac, które trzeba było wykonać. Podobnie należy spoglądać na robotyzację – eliminuje ona znaczną część najbardziej powtarzalnych zadań, co poprawia efektywność pracy oraz redukuje czas potrzebny do jej wykonania. Może to zatem prowadzić do zwiększenia ilości wolnego czasu pracowników, co firma może wykorzystać np. wysyłając ich na szkolenia podnoszące umiejętności.

Trzeba też pamiętać, że krótsza, ale wydajniejsza praca pozwala uwolnić potencjał osób pracujących w firmie. Niejednokrotnie jest on tłumiony przez konieczność wykonywania powtarzających się czynności, co prowadzi nie tylko do zmęczenia fizycznego, ale też intelektualnego. To z kolei może skutkować wypaleniem zawodowym, co ma fatalne efekty zarówno dla dotkniętej nim osoby, jak i dla firmy – pracownik wypalony to pracownik wykonujący swoje obowiązki w niedbały i kiepski sposób.

 

 

Jak eliminacja żmudnych czynności pozwoli pracownikom na rozwój?

 

Kluczowym aspektem automatyzacji miejsca pracy jest tworzenie ułatwień dla pracowników. Da się to osiągnąć nie tylko dzięki RPA, ale również przez inwestowanie w różnego rodzaju szkolenia i kursy. Daje to także pracownikom szansę, żeby przygotować się na nadchodzące zmiany – początkowo mogą oni być niechętni nowym rozwiązaniom, więc wyjaśnienie im, że automatyzacja ułatwia życie jest kluczowe we wdrożeniach tego typu technologii.

Automatyzacja zmniejsza nakład i czas pracy potrzebny na wykonanie niektórych procesów. Da się ją przeprowadzić nie tylko w produkcji, ale również w działach takich jak HR. Badania pokazują, że zastosowanie RPA w HR pozwala o nawet 40% skrócić wykonywanie konkretnych zadań. Powierzenie robotom i aplikacjom zadań takich jak obsługa zwolnień lekarskich, onboarding czy aktualizacja listy płac pozwala pracownikom HR zająć się zadaniami, których nie da się zalgorytmizować.

Warto zauważyć, że dział HR odgrywa ogromną rolę w „przyzwyczajeniu” innych pracowników do zmian wynikających z automatyzacji. To na nim spoczywa odpowiedzialność za wyjaśnienie, że jakość życia się nie zmieni, a najprawdopodobniej poprawi się. Po odpowiednim wdrożeniu i przygotowaniu na zmiany pracownicy mogą w krótkim czasie przywyknąć do nowych rozwiązań i proponować nowe metody poprawy działania technologii.

 

 

Podsumowanie – jak poprawi się QoL pracowników?

 

W największym skrócie – automatyzacja ułatwia życie pracownikom. Robotyzacja w biznesie jest szeroko dyskutowanym zagadnieniem, gdyż nie tylko poprawia wydajność i zmniejsza koszty prowadzenia działalności, ale także wydatnie pomaga ludziom pracować lepiej, krócej i kreatywniej. Nie wolno zapominać, że wszelkiego rodzaju procesy automatyzacyjne są wdrożeniem zaawansowanych, ale jednak tylko narzędzi, które w wielu wypadkach nie poradzą sobie bez ingerencji i nadzoru człowieka.

Między pracą a robotyzacją istnieje również inna zależność. Robotyzacja jednocześnie zmniejsza i zwiększa ilość pracy potrzebnej do wykonania. Zmniejsza, ponieważ eliminuje z codziennego życia pracowników najbardziej wycieńczające fizycznie i intelektualnie obowiązki. Zwiększa, gdyż pozwala zająć się produktami, procesami i zadaniami, które dotychczas były ignorowane lub odkładane na później. To może prowadzić do poprawy efektywności działania całej firmy.

Robotyzacja może też zwiększyć ilość dostępnej pracy, ponieważ dzięki niej pracownicy stają się bardziej kreatywni. Mogą zatem wymyślić nowy produkt, usługę czy technologię. Z powyższych powodów wynika, że automatyzacja może wydatnie poprawić QoL pracowników, a to może przyczynić się do znacznego wzrostu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!