/ We know how

Roboty w rolnictwie – jak technologia zmienia tradycyjne gospodarstwa?


W tym artykule dowiesz się:

  • Na czym polega podobieństwo cyklu życia roślin i botów RPA
  • W jakich obszarach rolnictwa można zastosować robotyzację 
  • W jaki sposób robotyzacja zwiększa bezpieczeństwo plonów
  • Na jakie wyzwania należy się przygotować przy wdrażaniu automatyzacji

Już nie tylko ludzie, traktory i kombajny są stałym elementem rolniczych krajobrazów. Wraz z rozwojem technologicznym w rolnictwie pojawia się coraz więcej robotów, więc warto zapytać, jak technologia zmienia tradycyjne gospodarstwa?

 

 

Od siewu do zbioru – robotyzacja kluczowych etapów produkcji rolnej

 

Choć na pierwszy rzut oka może to wydawać się zupełnie do siebie nie podobne, cykl życia bota w RPA jest bardzo podobny do cyklu życia roślin. Rośliny się sieje – boty się projektuje. Rośliny wzrastają – boty zaczynają działać. Rośliny wymagają przycięcia lub usunięcia szkodników – boty wymagają optymalizacji. W końcu roślina wydaje owoce lub nadaje się do zbioru – to nie ma prostego przełożenia na cykl życia bota, ale można przyjąć, że po pewnym czasie bota można udoskonalić i wykorzystać do stworzenia nowego. Świadomość tego faktu pozwala skuteczniej wykorzystywać roboty w rolnictwie, a także pozwala przejść od prostej robotyzacji do inteligentnej automatyzacji procesów.

Roboty w rolnictwie można stosować w praktycznie każdym procesie. Już na etapie przygotowania i badań gleby można stosować wyposażone w czujniki roboty do pomiaru jej jakości – badania przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu Lincoln dowiodły, że zastosowanie robotów może poprawić ogólny stan gleby.

Roboty można też wykorzystywać w siewie roślin – co ciekawe, nie trzeba stosować do tego wymyślnych technologii, ponieważ robota siewnego z powodzeniem można zbudować za pomocą platformy Arduino. Bez względu na zastosowaną technologię roboty siewne mogą precyzyjnie wysiewać nasiona w odpowiednich odstępach i głębokościach, co zapewnia równomierny wzrost i optymalne wykorzystanie ziemi.

Roboty wykorzystuje się też w zbiorach – w przypadku zbioru kiwi roboty wykazują 75% skuteczność w zrywaniu owoców przy jednoczesnym uszkodzeniu tylko 5% zbiorów. Roboty można też wykorzystywać do automatycznego sortowania i pakowania do klasyfikacji zbiorów według rozmiaru, koloru i jakości oraz pakowania ich w odpowiednie opakowania lub pojemniki.

 

 

Rolnictwo precyzyjne – roboty dbają o każdy szczegół

 

Rolnictwo precyzyjne wykorzystuje zaawansowane technologie, w tym robotykę, aby bezpieczniej i efektywniej gospodarować ziemią i zasobami naturalnymi. Dzięki precyzyjnym systemom monitorowania i sterowania rolnicy mogą minimalizować straty, zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych oraz zminimalizować wpływ na środowisko. Nie tylko poprawia to wydajność ich działań, ale jest też zgodne z założeniami Zielonego Ładu, który ma odmienić rolnictwo w Unii Europejskiej.

Przykładem może być zwalczanie chwastów – zastosowanie dronów do wykrywania, a także autonomicznych robotów do mechanicznego lub chemicznego usuwania chwastów w konkretnych obszarach, zwiększa poziom ochrony pól. Oprócz tego drony wyposażone w sensory mogą skanować pola uprawne w celu wykrycia szkodników, chorób roślin lub niedoborów składników odżywczych. Dzięki temu rolnicy mogą szybko reagować, stosując środki ochrony roślin tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

We współczesnym rolnictwie powszechnie stosuje się systemy automatycznego nawadniania, które wykorzystują czujniki wilgotności gleby i powietrza, żeby zapewnić roślinom ilość wody dostosowaną do warunków i potrzeb. Z kolei roboty wyposażone w sensory do monitorowania parametrów środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i poziom CO2, pozwalają lepiej zrozumieć warunki wzrostu roślin, co pozwala podejmować odpowiednie działania.

 

 

Wyzwania i korzyści wdrażania robotów w rolnictwie

 

Wprowadzenie robotów do rolnictwa oferuje wiele korzyści – ich zastosowanie przekłada się na większą wydajność produkcji, ponieważ roboty mogą wykonywać wiele zadań szybciej i bardziej efektywnie niż ludzie. Przykładowo roboty do zbioru owoców mogą przyspieszyć proces zbioru, a automatyzacja pomiaru warunków pozwala np. minimalizować marnotrawstwo wody, co przekłada się na mniejsze koszty produkcji w dłuższej perspektywie.

Zalety nie mogą jednak przesłaniać wad. Nie da się ukryć, że zastosowanie robotów w rolnictwie obarczone jest wysokimi kosztami początkowymi, co może stanowić barierę dla mniejszych gospodarstw. Także ich obsługa może wymagać specjalistycznej wiedzy i umiejętności, co wiąże się nie tylko ze szkoleniami personelu, ale również wydatkami na konserwację.

Powyższe wyzwania zdają się jednak blednąć w obliczu korzyści, takich jak poprawa wydajności czy wykorzystania zasobów. Nie da się tez ukryć, że roboty mogą wykonywać żmudne zadania (a tych rolnictwo jest pełne) spójnie i precyzyjnie, co nie tylko zwiększa efektywność, ale również może zmniejszyć ryzyko wypadków i obrażeń związanych z pracą w rolnictwie.

 

 

Przyszłość rolnictwa – człowiek i robot ramię w ramię

 

Jak wynika m.in. z przewidywań OECD, rolnicy w przyszłości będą musieli mierzyć się z wieloma wyzwaniami środowiskowymi, społecznymi i technologicznymi. Można jednak spokojnie założyć, że przyszłość rolnictwa będzie opierać się na współpracy między ludźmi a robotami – połączenie zalet ludzkiej inteligencji, elastyczności i kreatywności z precyzją, wydajnością i zdolnościami technologicznymi robotów może pomóc w optymalizacji wielu procesów w rolnictwie. Wykorzystanie robotów będzie wręcz konieczne w sytuacji, gdy do uprawy może nadawać się coraz mniejsza połać ziemi, a wydajność będzie musiała być utrzymana na dotychczasowym, jeśli nie wyższym, poziomie.

Ludzie będą nadal odgrywać najważniejszą rolę w projektowaniu i planowaniu gospodarstw rolnych, biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Roboty mogą ich wspomagać w tym procesie, np. analizując warunki glebowe i przewidując optymalne strategie uprawy.

Chociaż praca ludzka w rolnictwie wciąż jest w wielu przypadkach szybsza i wydajniejsza niż praca robotów (przykładem może wybór i zbieranie delikatnych owoców czy warzyw wymagających oceny wzrokowej i wyczucia dotyku), nie da się ukryć, że roboty mogą asystować w tych zadaniach, np. dostarczając informacji zwrotnych o stanie roślin.

Ludzie mogą też wykorzystywać swoją kreatywność i zdolności analityczne do rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić w rolnictwie, takich jak dostosowanie się do zmian klimatycznych czy wprowadzanie nowych technologii. Roboty mogą wspomagać ten proces danymi lub wykonywaniem zadań w obszarach, w których zastosowanie ludzkiej pracy byłoby zbyt ryzykowne.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!