/ We know how

Przyszłość ERP – trendy i prognozy na najbliższe lata


W tym artykule dowiesz się:

  • W jaki sposób zwiększyć skalowalność i efektywność systemu ERP
  • Jakie są korzyści z integracji ERP z IoT
  • Jak będą wyglądały systemy ERP w przyszłości pod kątem mobilności i modułowości
  • Jak wygląda przyszłość systemów ERP w kontekście rozwoju AI

Według przewidywań analityków w 2027 roku branża ERP będzie warta na całym świecie 294 miliardy dolarów. Co sprawia, że popularność systemów ERP rośnie i jak będą wyglądać kierunki rozwoju oprogramowania?

 

 

ERP w chmurze: elastyczność i skalowalność

 

Pośród wielu zalet systemów ERP najczęściej wymienia się elastyczność i skalowalność, ale trzeba pamiętać, że pewien wpływ na nie ma wybór metodyki wdrożenia. Współczesnym firmom coraz bardziej zależy na możliwości jak najszybszego reagowanie na zmiany rynkowe oraz skalowania swojego biznesu w zależności od zapotrzebowania, więc nie można wykluczyć, że coraz częściej będą one decydować się na wdrożenie systemów ERP w chmurze.

Chmurowy ERP to praktycznie same zalety – użytkownicy mają dostęp do danych i aplikacji z dowolnego miejsca i urządzenia, co w czasach powszechnej pracy zdalnej oraz zespołów funkcjonujących w różnych strefach czasowych może mieć ogromne znaczenie. Współczesne rynki wymagają też niekiedy od firm daleko idących zmian w stosowanych aplikacjach, więc możliwość dodawania i usuwania modułów ERP w zależności od potrzeb może w tym pomóc.

Można spokojnie założyć, że widoczny już teraz nacisk na elastyczność i skalowalność modeli działań, płatności czy konfiguracji w przyszłości będzie się nasilał. Przykładem mogą być coraz częściej stosowane w usługach modele subskrypcyjne – równie często używa się ich w płatnościach za systemy ERP, co pozwala płacić tylko za faktycznie używane moduły i zasoby, a zatem przekłada się na większą elastyczność całego przedsiębiorstwa.

 

 

Integracja z innymi systemami i Internetem Rzeczy

 

Poza dążeniem do większej płynności działania przedsiębiorstw można być pewnym, że przyszłość systemów ERP wiąże się z integracją z innymi systemami, a przede wszystkim Internetem Rzeczy. Co jest powodem? Głównie oszczędność czasu – możliwość prowadzenia działań w ramach jednej platformy skraca ogólny czas wykonywania obowiązków.

Jak to jednak wygląda i będzie wyglądać z perspektywy technicznej? Otóż systemy ERP można integrować z innymi aplikacjami – systemami CRM, HR, zarządzania produkcją etc. Płynny przepływ danych między różnymi systemami eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych i zapewnia spójne źródło informacji, co przekłada się na większą wydajność operacyjną.

Z kolei integracja ERP z urządzeniami Internetu Rzeczy pozwala monitorować i w czasie rzeczywistym zarządzać np. łańcuchem dostaw – dane zbierane przez sensory mogą być automatycznie przekazywane do ERP, co pozwala na bieżąco śledzić np. stan zapasów, warunki transportu, a także wydajność aktywów i maszyn w organizacji. Pozwala to lepiej planować konserwację i utrzymanie ruchu.

Integracja ERP z IoT to również możliwość automatyzacji procesów produkcyjnych. Dane zbierane przez sensory można wykorzystywać do monitorowania wydajności maszyn, optymalizacji zużycia surowców i zapobiegania awariom.

 

 

Personalizacja i mobilność systemów ERP

 

Jak wynika z przewidywań SAP, personalizacja i mobilność będą jednymi z najważniejszych trendów w rozwoju systemów ERP w nadchodzących latach. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, ale pośród najistotniejszych wyróżnić należy upowszechnienie zdalnego modelu pacy, co wymusza zwiększenie mobilności systemów. Poza tym rozwój powiązań ERP z Internetem Rzeczy niejako wpływa na większą mobilność.

Z kolei rosnący nacisk na personalizację rozwiązań wynika nie tylko z mobilności, ale również ze zmian w samej architekturze systemów ERP. Ponieważ pracownicy są bardziej mobilni i częściej pracują zdalnie, firmy będą wymagać od dostawców ERP rozwiązań dostosowanych do tych okoliczności.

W portalach branżowych, takich jak CIO.com, można przeczytać, że rośnie też znaczenie „composable ERP”, co można tłumaczyć jako „składane ERP” lub „modułowe ERP”. W przyszłości dostawcy, zamiast oferować jeden zamknięty system, mogą częściej dostarczać zestawy aplikacji i modułów funkcjonujące w ramach jednej platformy, ale do samodzielnego złożenia przez użytkowników. Można to porównywać do klocków, które można układać w dowolnej konfiguracji.

Rosnące znaczenie personalizacji wynika też z popularyzacji rozwiązań no code/low code. Przyszli użytkownicy systemów ERP prawdopodobnie nie będą musieli znać już języków programowania, ponieważ wszystkie rozwiązania będą mogli stworzyć za pomocą architektury bezkodowej lub niskokodowej.

 

 

Rola sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

 

Ktoś mógłby zapytać, dlaczego RPA i ERP stają się koniecznością w praktycznie każdej branży i istnieje spora szansa, że poza odpowiedzią o zwiększeniu rentowności, na takie pytanie padłaby odpowiedź „ponieważ rośnie znaczenie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego”. Już współczesne ERP wykorzystują te rozwiązania w znacznym stopniu, a w przyszłości – biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój branży AI – zastosowania SI w ERP będą tylko większe.

Sztuczna inteligencja w ERP pozwala nie tylko automatyzować procesy i lepiej analizować dostępne dane – zmienia ona całkowicie sposób pracy z tego typu systemami. Przede wszystkim eliminuje konieczność znajomości programowania, ponieważ do działania wykorzystuje język naturalny. AI w połączeniu z architekturą no code/low code może sprawić, że systemy ERP będą wykorzystywane przez większą liczbę osób bez technicznego wykształcenia.

Może się wydawać, że zmiana sposobu interakcji z systemami ERP nie jest specjalnie rewolucyjna, ale prawda jest zupełnie inna – nie tylko zwiększa to dostępność rozwiązań, ale też pozwala uwolnić potencjał i pomysłowość pracowników, której dotychczas nie mogli wyrazić, np. ze względu na braki w umiejętności kodowania. To zaś może mieć tylko pozytywne skutki – takie zmiany mogą skutkować większą rentownością i kreatywnością, więc nie powinno dziwić, że coraz większa liczba dostawców wdraża AI w systemach ERP.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!