/ We know how

Przedsiębiorca w erze automatyzacji – nowe wyzwania i szanse


W tym artykule dowiesz się:

  • Jakie zagrożenia na płaszczyźnie społecznej może nieść automatyzacja
  • Które segmenty biznesu szczególnie sprzyjają kreatywności i innowacyjności przedsiębiorców
  • W jaki sposób wykorzystać nie tylko wzloty, ale również upadki automatyzacji
  • Jaki powinien być przedsiębiorca – lider zespołu w czasach automatyzacji 

Przedsiębiorcy w erze automatyzacji mają do odegrania ważną rolę. Nie tylko powinni kreować szanse i odpowiadać na wyzwania rynku, ale przede wszystkim powinni przygotować innych do implementacji nowych technologii.

 

 

Rola przedsiębiorcy w dynamicznym środowisku automatyzacji

 

Popularne powiedzenie mówi, że do odważnych świat należy – w przypadku biznesu rolę odważnych często grają przedsiębiorcy. Wystarczy spojrzeć na pierwsze strony gazet i portali czy  obejrzeć program publicystyczny w telewizji, żeby zauważyć, że obok polityków i sportowców, to właśnie biznesmeni często wypowiadają się na temat rzeczywistości lub uczestniczą w rozmowie o ich osiągnięciach, produktach czy zmianach, które wprowadzili.

Dyskurs publiczny pełen jest znanych przedsiębiorców – praktycznie każdy słyszał o Elonie Musku, Steve’ie Jobsie czy Billu Gatesie, pośród polskich przykładów można wymienić Janusza Filipiaka, Marcina Iwińskiego czy Michała Klecińskiego. Przedsiębiorcy, mniejsi i więksi, bardziej i mniej znani, odgrywają dużą rolę w gospodarce, ale podobnie jak pracownicy muszą mierzyć się z automatyzacją.

Automatyzacja pracy całkowicie lub znacznie zmienia jej zakres i postrzeganie, a przedsiębiorcy odgrywają istotną rolę w jej upowszechnianiu poprzez strategie, wizje przyszłości i zarządzanie zmianami w organizacji. To oni często inicjują innowacje w firmie, które mogą przełożyć się nie tylko na jej rozwój, ale wpływają na szerszy krajobraz biznesowy, np. popularyzując RPA w Polsce.

Trzeba jednak pamiętać, że na przedsiębiorcach – jako prowodyrach zmian i procesów automatyzacyjnych – ciąży ogromna odpowiedzialność. Muszą podejmować decyzje, uwzględniając wpływ ich konsekwencji na społeczeństwo oraz dbać, żeby technologie były stosowane etycznie i bezpiecznie.

 

 

Wyzwania związane z adaptacją do narastającej automatyzacji

 

Automatyzacja środowiska pracy to nie tylko poprawa wydajności procesów handlowych czy dystrybucyjnych, ale także głębokie implikacje społeczne. Nie jest niczym dziwnym, że pracownicy, gdy słyszą słowo „hiperautomatyzacja” boją się zastąpienia przez maszyny i utraty miejsc pracy. W tym wypadku przedsiębiorcy muszą pamiętać o adaptacji, wyjaśnieniu zespołowi wpływu zmian oraz szkoleniach i rozwoju umiejętności ludzi.

Dobrze też mieć w pamięci, że automatyzacja, pomimo wielu korzyści dla firm, może pogłębić nierówności społeczne, a także być trudna do zaakceptowania przez społeczeństwo. Przedsiębiorcy w erze automatyzacji powinni grać pierwsze skrzypce nie tylko w implementacji nowych technologii, ale też przygotowaniu i dostosowaniu się do zachodzących zmian. Tych zaś może być mnóstwo – automatyzacja może powodować dylematy etyczne, np. w kwestii odpowiedzialności za błędy maszyn.

Nie wolno też zapominać, że wdrożenie automatyzacji to koszty nie tylko społeczne, ale też finansowe. Każda nowa technologia kosztuje, a do tego istnieje ryzyko, że okaże się ślepą uliczką, więc zawsze istnieje ryzyko, że wydane pieniądze i zużyte zasoby nie zwrócą się. Z kosztami powiązane są regulacje prawne. Są z reguły wolniejsze niż rozwój technologiczny, ale po wdrożeniu mogą zwiększyć koszty – przykładem mogą być propozycje regulacji działania generatywnych AI i wprowadzenia tantiem dla artystów, których prac użyto do treningu modeli.

 

 

Przedsiębiorcza kreatywność w tworzeniu wartości w erze automatyzacji

 

Przedsiębiorca w erze automatyzacji nie powinien być tylko zarządcą – przede wszystkim powinien skupiać się na kreowaniu nowych możliwości, snuciu ambitnych wizji oraz wprowadzaniu innowacji w środowiska pracy, a szerzej także w życiu. Odbywać się to może na wielu polach – niektórzy biznesmeni odnieśli sukces dzięki wdrożeniu nowego modelu biznesowego. Przykładem może być Uber, który zrewolucjonizował rynek taksówkarski.

Innowacyjność w biznesie może też objawiać się w personalizacji doświadczenia klienta – technologie automatyzacyjne można stosować np. do zbierania informacji o preferencjach zakupowych, dzięki czemu w przyszłości konsumenci będą otrzymywać lepsze oferty. Jednocześnie jest to szansa dla rozwoju nowych produktów i usług. Automatyzacja eliminuje konieczność wykonywania żmudnych zadań, więc zaoszczędzone czas i energię można poświęcić na prace koncepcyjne.

Warto też pamiętać, że kreatywność przedsiębiorców może się realizować nie tylko w obszarze technologii, ale przede wszystkim na polu relacji międzyludzkich. Wszystkie biznesy są rozwijane przez ludzi dla ludzi, więc ważnymi elementami przystosowania organizacji do ery automatyzacji są zarządzanie talentami oraz poszukiwanie najlepszych możliwych efektów integracji ludzkiej kreatywności i dokładności maszyn.

 

 

Nowe możliwości biznesowe – eksplorowanie nisz i rynków

 

Przedsiębiorcy w erze automatyzacji są podobni do odkrywców z epoki wielkich odkryć geograficznych – tak samo jak Magellan czy Vasco da Gama odkrywali nieznane im wcześniej morza i lądy, tak samo współcześni przedsiębiorcy odkrywają nowe możliwości biznesowe. Automatyzacja wydatnie im w tym pomaga, np. poprzez poprawę skuteczności analizy rynkowej. Może to pomóc w znalezieniu nisz, w których warto się rozwijać.

Także geograficzna ekspansja działalności przedsiębiorców staje się możliwa dzięki automatyzacji, a narzędzia można wykorzystywać do zarządzania procesami, komunikacją z klientami na odległość czy też w procesach księgowych do obsługi transakcji, dostaw i obsługi klienta. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą też nawiązać współpracę z innymi firmami, zarówno w swojej branży, jak i poza nią, a także może otworzyć drogę do nowych możliwości w obszarach, w których dotychczas nie działali.

Co ważne, przedsiębiorcy mogą wykorzystać zarówno swoje sukcesy w dziedzinie automatyzacji, jak i porażki, żeby oferować innym usługi doradcze w zakresie implementacji i optymalizacji procesów automatyzacyjnych w innych firmach. Ponieważ zainteresowanie automatyzacją rośnie – z raportu przygotowanego przez Zapier wynika, że 88% małych firm po wdrożeniu automatyzacji zaczęło konkurować z dużymi, co potwierdza skuteczność tego rozwiązania – wzrasta także popyt na specjalistyczne doradztwo.

 

 

Przywództwo w erze cyfrowej – umiejętności niezbędne do sukcesu

 

Automatyzacja niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków, ale nie wolno zapominać, że samo wdrożenie nowych technologii nie musi oznaczać rynkowego sukcesu. W każdym procesie automatyzacyjnym najważniejsze jest, żeby technologia pomagała ludziom, a nie dokładała im problemów, więc nie obędzie się to bez skutecznego zarządzania zespołem – w tym leży ogromna odpowiedzialność przedsiębiorców.

Liderzy w erze automatyzacji powinni przede wszystkim posiadać głęboką wiedzę na temat stosowanych technologii, żeby wykorzystać ich potencjał w organizacji, ale też, by rozumieć ich wpływ na pracę całego przedsiębiorstwa. Rolą przedsiębiorców jest nie tylko wdrażanie innowacji – równie ważne jest kształtowanie kultury organizacyjnej promującej ciągły rozwój, podkreślającej etyczne standardy i umożliwiającej łatwą adaptację do zmian.

Przywódca powinien być elastyczny i otwarty na zmiany, ale jednocześnie musi być w stanie skutecznie analizować dane. Powinien też promować kreatywność w zespole oraz zachęcać jego członków do poszukiwania nowych rozwiązań. Przedsiębiorca powinien być zdolny do skutecznego zarządzania całością cyfrowej transformacji – jest jak kapitan, który jest zależny nie tylko od statku (czyli technologii), ale też zespołu i morskiej aury (tożsamej z czynnikami zewnętrznymi). Skuteczne panowanie nad wszystkimi elementami może pomóc w dotarciu do celu, którym jest rynkowy sukces.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!