/ We know how

Prototypowanie oprogramowania, czyli jak przejść od pomysłu do realizacji w Twoim przedsiębiorstwie

Na rynku nieustannie pojawiają się nowe produkty i usługi. Nie wszystkie jednak odnoszą sukces, w związku z czym pojawia się pytanie: czy można sprawdzić jak dane rozwiązanie zostanie odebrane przez klientów? Oczywiście, że tak, a jest to możliwe dzięki prototypowaniu. Na czym ono dokładnie polega? Jakie są jego wady i zalety? Czy istnieją jakieś ograniczenia w prototypowaniu oprogramowania? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

Czym jest prototypowanie oprogramowania?

 

Prototypowanie oprogramowania to prezentacja całej aplikacji lub jednej z jej funkcjonalności, która powstaje w celu ukazania możliwości rozwiązania. Umożliwia to weryfikację przepływu użytkownika oraz zrozumienie funkcjonalności aplikacji przez właścicieli produktu. Prototyp mogą stanowić szkice, czy prosta makieta opracowana przez UX designera lub grafika. Prototypowanie oprogramowania nie obejmuje kodowania, w związku z czym jest to dobry i szybki sposób weryfikacji wizji produktu, a także poznanie jego zalet i wad. Jest to przydatne przy dalszym skalowaniu aplikacji.

Prototypowanie oprogramowania stanowi bardzo ważny etap procesu jego wytwarzania, ponieważ pozwala uzyskać szybką informację zwrotną na temat oferowanych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, że walidacja pomysłu nie jest budowaniem jego funkcjonalności. Prototyp rozwiązania można przedstawić za pomocą MVP, czyli produktu z zestawem prostych funkcjonalności.

 

 

Jakie są zalety i wady prototypowania oprogramowania?

 

Prototypowanie oprogramowania przynosi wiele korzyści, do których należy przede wszystkim zaliczyć szybką możliwość weryfikacji konkretnych pomysłów. Wynika z tego również oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ opracowanie prototypu jest z reguły kilkanaście lub kilkadziesiąt razy szybsze i tańsze niż stworzenie finalnego produktu. Prototypowanie pozwala zasymulować praktycznie każdą funkcjonalność, co umożliwia wyciągnięcie bardzo cennych wniosków biznesowych. Jeżeli prototyp zostaje dobrze odebrany, należy kontynuować pracę nad rozwiązaniem oraz pomyśleć co jeszcze można usprawnić. Co zrobić w sytuacji, gdy już na etapie prototypu pojawiają się poważne problemy? Raczej należy się cieszyć, że jest to prototyp, a nie gotowe rozwiązanie, które pochłonęło określony budżet. Warto wyciągnąć wnioski, przebudować projekt (lub zbudować od nowa) i prototypować dalej.

Czy prototypowanie oprogramowania posiada jakieś wady. Oczywiście, że tak, ale są one niewspółmierne do zalet. Najczęściej wymienia się w tym miejscu wydłużenie czasu powstania oprogramowania oraz wzrost kosztów procesu. W wielu przypadkach jednak negatywnie odebrany prototyp pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej czasu i pieniędzy.

 

 

Jakie są rodzaje prototypowania oprogramowania?

 

Prototypowanie oprogramowania może być wykonywane na różne sposoby. Powszechnie wyróżnia się 4 metody prototypowania, a mianowicie:

storyboarding, czyli przedstawienie sekwencji widoków (z opcjonalnym opisem tekstowym do przedstawienia) jak przebiega pewna, określona czynność;

ołówek i papier, czyli podstawowe przybory, które używane są do opracowania najprostszego szkicu interfejsu lub procesu;

modelowanie przepływu pracy, czyli przedstawienie sekwencji operacji, które są wykonywane i skupienie się przede wszystkim na czynniku ludzkim;

symulacja, która używana jest do prezentowania rozwiązań oraz ich komponentów. Umożliwia testowanie procesów, reguł biznesowych, scenariuszy oraz danych.

 

 

Przykłady biznesów najlepszych do prototypowania

 

Zalety prototypowania sprawiają, że doskonale sprawdza się ono w wielu różnych branżach. Gdzie jednak nie powinno pomijać się tego kroku? Przede wszystkim w biznesach opartych na tworzeniu stron internetowych, czy aplikacji webowych. Prototypowanie doskonale sprawdza się również w przypadku firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania i systemów dedykowanych do zarządzania firmą, takich jak ERP, CRM itp. Prototypowanie wykorzystywane jest również na szeroka skalę w e-commerce, ponieważ pozwala sprawdzić, czy tworzona funkcjonalność sklepu internetowego spotka się z pozytywnym odbiorem użytkowników końcowych.

 

 

Czy istnieją ograniczenia prototypowania oprogramowania?

 

W procesie prototypowania oprogramowania występują również ograniczenia, na które warto zwrócić uwagę, by zakończył się on sukcesem. Co można do nich zaliczyć? Przede wszystkim fakt, że w przypadku prototypowania skomplikowanych rozwiązań uwaga może skupić się na tym jak wykonać prototyp, a nie na tym, co powinno być w nim zrealizowane.

Ograniczeniem może być również sytuacja, w której użytkownik nie rozumie co jest jedynie prototypem, a co ostatecznym rozwiązaniem. Może ona prowadzić do powstania nierealnych oczekiwań w zakresie terminu dostarczenia gotowego produktu.

Jako ograniczenie prototypowania podaje się również fakt, że udostępnienie prototypu użytkownikom może wywołać pokusę narzucenia developerom rozwiązań, czy zachowań systemu, które nie są zgodne z powstałym wcześniej projektem.

 

 

Outsourcing w prototypowaniu oprogramowania

 

Chcąc wdrożyć na rynek nowe rozwiązanie lub zrealizować skomplikowany projekt firmy często tworzą nowe zespoły specjalistów IT, które będą odpowiedzialne za to zadanie. Oczywiście jest to kosztowne oraz w wielu przypadkach trudne, co wynika z problemów ze znalezieniem specjalistów z określonymi kompetencjami. Skompletowanie zespołu może okazać się jednak zbędnym kosztem, jeżeli już na etapie prototypu rozwiązanie okaże się pomyłką lub firma podejmie decyzję o odłożeniu realizacji w czasie. W jaki sposób sprawdzić, czy prototyp spełni oczekiwania bez narażania się na zbędne koszty? Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z outsourcingu, co pozwoli stworzyć prototyp oraz zaprezentować go użytkownikom.

Jeżeli okaże się on sukcesem, wtedy firma kompletuje własny zespół specjalistów IT, którzy opracują ostateczne rozwiązanie. Oczywiście firma outsourcingowa przekazuje również komplet dokumentacji powstałej na etapie prototypowania. Jakie są zalety takie rozwiązania? Przede wszystkim ograniczenie kosztów oraz możliwość szybkiego opracowania prototypu oprogramowania. W tym przypadku płaci się za efekt końcowy, czyli powstały prototyp, bez względu na czas jego opracowania, czy pojawiające się po drodze komplikacje. Dzięki skorzystaniu z usług firmy zewnętrznej ogranicza się również ryzyko wystąpienia problemów ze znalezieniem odpowiednich specjalistów. Firmy outosurcingowe zatrudniają zazwyczaj doświadczonych pracowników o różnych specjalizacjach, którzy współpracują ze sobą i uzupełniają się swoją wiedzą.

Prototypowanie oprogramowania to rozwiązanie, które pozwala zweryfikować jakość danego projektu w praktyce, a co za tym idzie ograniczyć koszty w przypadku niepowodzenia prototypu inwestycji. Z tego też względu prototypowanie zaleca się wszystkim firmom tworzącym oprogramowanie, czy strony internetowe.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!