/ We know how

Project manager – zakres obowiązków, zarobki i kariera. Czy warto zostać kierownikiem projektu?

Project manager, czyli kierownik projektu, to stanowisko funkcjonujące w wielu branżach – w tym w IT. Czym jednak tak właściwie się on zajmuje, jakie są jego główne obowiązki, na jakie wynagrodzenie może liczyć i co trzeba zrobić, by zostać project managerem IT?

 

 

Czym zajmuje się project manager – kierownik projektu?

 

Wielu osobom branża IT kojarzy się przede wszystkim z pracą programistów oraz nowymi technologiami, które decydują o zapotrzebowaniu na wyspecjalizowaną kadrę. Jak w każdej branży jednak, również w IT realizowane są projekty, którymi ktoś musi zarządzać – i taką osobą jest project manager. W dużym skrócie odpowiada on za działania zespołu pracującego nad danym projektem – planuje związane z nim czynności, kieruje nimi i kontroluje ich przebieg, by każdy jego etap przebiegał zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi. Project manager czuwa, by projekt był odpowiednio prowadzony, każdy pracownik wiedział, jakie zadania ma do wykonania, a w zespole nie zapanował chaos. Kierownik projektu pełni funkcję lidera, więc musi wykazywać się zarówno wiedzą, jak i umiejętnością zarządzania oraz zdolnościami komunikacyjnymi.

 

 

Jaki jest zakres obowiązków project managera?

 

Warto jednak mieć świadomość, że w rzeczywistości zakres obowiązków IT project managera jest znacznie szerszy i obejmuje różne obszary związane nie tylko z realizacją projektu, ale też koordynacją pracy zespołu oraz funkcjonowaniem w ramach określonej organizacji. Obowiązki project managera można więc podzielić na kilka grup: względem projektu, zespołu oraz organizacji.

Obowiązki project managera IT względem projektu to między innymi:

 

 • uruchomienie i zamknięcie projektu,
 • zarządzanie projektem na każdym etapie jego realizacji,
 • tworzeniu planu projektu oraz harmonogramu działań niezbędnych do jego wykonania,
 • określenie zasobów potrzebnych do realizacji projektu,
 • monitorowanie kluczowych parametrów projektu, takich jak budżet,
 • kontrolowanie jakości realizacji projektu,
 • decydowanie o konieczności wprowadzenia zmian i analizowanie ich wpływu na projekt,
 • aktualizowanie dokumentacji projektowej,
 • nadzorowanie sprawności komunikacji w zespole projektowym,
 • projektowanie i usprawnianie procesów działania,
 • realizowanie umów z podwykonawcami współpracującymi przy projekcie.

 

Z kolei wśród obowiązków project managera IT względem zespołu można wymienić:

 

 • budowanie zespołu projektowego,
 • delegowanie zadań i przypisywanie ich poszczególnym członkom zespołu,
 • ustalanie priorytetów wykonywanych zadań,
 • wyznaczanie kierunku działania zespołu,
 • wsparcie zespołu i poprawa efektywności jego pracy,
 • motywowanie i podnoszenie zaangażowania wśród członków zespołu,
 • identyfikowanie i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów oraz problemów.

 

Project manager IT ma także pewne obowiązki względem organizacji, w ramach której funkcjonuje. Można do nich zaliczyć:

 • dokumentowanie kolejnych etapów realizacji projektu,
 • raportowanie postępów w pracach nad projektem,
 • informowanie o ewentualnych problemach z realizacją projektu,
 • zgłaszanie ewentualnego zapotrzebowania na zasoby.

 

 

Jak zostać kierownikiem projektu?

 

Praca w IT jest niewątpliwie ciekawa, rozwijająca i stwarza przy tym świetne perspektywy. Nic więc dziwnego, że ścieżką kariery IT project managera jest zainteresowanych coraz więcej osób. Jak zostać IT project managerem? Oprócz kompetencji przyszłości cenionych w branży kandydat na to stanowisko powinien przede wszystkim wykazywać pewne cechy i zdolności, które w tej pracy okazują się niezbędne. Wśród nich wymienić należy:

 

 • zdolności przywódcze,
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • umiejętności analityczne,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • wielozadaniowość,
 • kreatywność,
 • odporność na stres.

 

Co ważne, nie ma jednej, właściwej drogi do objęcia stanowiska project managera – szczególnie że pojęcie projektu jest samo w sobie dość szerokie. Niektórzy podejmują w tym celu kierunkowe studia, inni odkrywają w sobie pasję do zarządzania projektami w trakcie organizacji wydarzeń społecznych czy kulturalnych, konferencji, wyjazdu integracyjnego lub koordynowania wdrożenia nowego narzędzia w firmie.

Chcąc zostać project managerem warto również zainteresować się ofertą szkoleń z zakresu zarządzania projektami – ich wachlarz jest obecnie bardzo szeroki, dzięki czemu do wyboru mamy też akredytowane, certyfikowane kursy. Dobrym sposobem na rozwijanie swoich talentów oraz poszerzenie, a na późniejszym etapie utrwalenie wiedzy są także kursy online prowadzone przez ekspertów z branży IT. Cennym źródłem informacji może być również literatura branżowa.

Niezwykle istotne jest też zdobywanie i rozwijanie innych kompetencji niezbędnych na stanowisku kierownika projektu. Przez pracodawców szczególnie pożądane, a tym samym najbardziej cenione są:

 

 • umiejętności organizacyjne – w odniesieniu zarówno do pracy własnej, jak i zespołu,
 • zdolności negocjacyjne,
 • umiejętność zarządzania ryzykiem,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

 

Jak wygląda ścieżka kariery na stanowisko project manager?

 

Ścieżka kariery na stanowisku związanym z zarządzaniem projektami może wyglądać nieco inaczej w różnych organizacjach. Bardzo często jednak pierwszy etap to junior project manager, który zapewnia kompleksowe wsparcie zespołowi projektowemu, współpracuje z dostawcami i podwykonawcami oraz uczestniczy w procesie planowania, delegowania i kontrolowania realizacji zadań. Drugi krok to często project manager, który zazwyczaj odpowiada już w pełni za wykonanie projektu zgodnie z założeniami i wytycznymi. Kolejny etap to natomiast senior project manager, który zarządza kluczowymi projektami czy nadzoruje pracę zespołów projektowych.

 

 

Jakie są średnie zarobki project managera w Polsce?

 

Bardzo istotnym aspektem – nie tylko na stanowisku project managera – zawsze jest wysokość wynagrodzenia. Ile zarabia project manager? Wiele zależy od branży, faktycznego zakresu obowiązków oraz ponoszonej odpowiedzialności. Z ogólnodostępnych informacji wynika jednak, że IT project manager może liczyć na średnie wynagrodzenie na poziomie 10 000 – 12 000 zł brutto.

A zatem – czy opłaca się aspirować do stanowiska project manager? Oczywiście, że tak! Każdy, kto czuje w sobie pasję do zarządzania projektami, jest gotowy przyjąć na siebie związaną z tym odpowiedzialność, lubi pracę z ludźmi i chce się rozwijać, powinien spróbować swoich sił w niełatwej, ale stwarzającej ogromne możliwości roli kierownika projektu w branży IT.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!
  2'