/ We know how

Programista i przedsiębiorca – jak nim zostać?

Programiści zatrudnieni w ramach umowy o pracę coraz częściej zdają sobie sprawę, że istnieją inne, bardziej opłacalne formy zatrudnienia, które zapewniają dodatkowe korzyści finansowe, nie mówiąc już o elastyczności. Korzyści te sprawiają, że model współpracy B2B staje się powoli standardem w branży IT. Jaki rodzaj działalności powinien otworzyć programista i kiedy będzie to rozwiązanie optymalne?

 

 

Jaki rodzaj działalności będzie najlepszy dla programisty?

 

Przepisy związane ze stawkami podatkowymi, zasadami rozliczania składek do ZUSu i innymi formalnościami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej zmieniają się w praktyce rok do roku. I choć przedsiębiorcy z reguły są na bieżąco z takimi zmianami, to jednak programista, który myśli o przejściu na model B2B, może być nieco w tym wszystkim zagubiony. No bo w końcu, jaka forma działalności będzie dla nas najlepsza? Pod uwagę należy wziąć nie tylko faktyczną wartość podatku, ale także inne kwestie, które mogą w wyraźny sposób wpłynąć na wysokość naszych zarobków, nie mówiąc już o dylemacie, czy przejście na własną działalność będzie decyzją optymalną.

Jeśli jednak pracodawca lub specyfika naszej pracy tego wymaga i przesądzone już, że musimy rozpocząć karierę przedsiębiorcy programisty, czas zastanowić się, jaki rodzaj działalności będzie dla nas najlepszy. Do wyboru w praktyce mamy trzy rozwiązania, o ile oczywiście wybierzemy jednoosobową działalność gospodarczą – formę prawną firmy, która upoważnia nas do świadczenia usług w ramach współpracy B2B. A zatem jak możemy opodatkować swoją działalność? Do wyboru mamy:

  • Na zasadach ogólnych w oparciu o skalę podatkową,
  • Na zasadach ogólnych w oparciu o podatek liniowy,
  • Zryczałtowany podatek dochodowy.

Skala podatkowa to rozwiązanie identyczne, jak w przypadku świadczenia pracy jako osoba fizyczna. W tym przypadku funkcjonują dwa progi podatkowe – 12% do 120.000 złotych i 32% powyżej tej kwoty. Dodatkowo w ramach skali podatkowej możemy skorzystać z kwoty wolnej od podatku i rozliczyć się ze współmałżonkiem. Dużą zaletą tego rozwiązania jest możliwość skorzystania z wszystkich obowiązujących ulg, w tym niezwykle interesującej dla programistów ulgi IP BOX. Składka zdrowotna to 9% od faktycznie wygenerowanego dochodu.

Podatek liniowy przewiduje jedną stawkę podatku 19% bez względu na wartość osiągniętych dochodów. W tym wariancie nie funkcjonuje kwota wolna od podatku  i nie możemy skorzystać z możliwości rozliczenia się ze współmałżonkiem, choć do dyspozycji wciąż mamy ulgi dla przedsiębiorców, między innymi IP BOX. Składka zdrowotna w podatku liniowym wynosi 4.9% osiągniętego dochodu.

Ostatnia forma opodatkowania to zryczałtowany podatek dochodowy, gdzie danina obliczana jest na podstawie przychodu, a nie dochodu jak w dwóch poprzednich wypadkach. Stawki podatkowe są jednak bardzo atrakcyjne i wynoszą odpowiednio 12% i 8.5%. I choć w tej formie opodatkowania nie możemy liczyć na możliwość rozliczenia z małżonkiem, to jednak dalej dostępne są ulgi dla przedsiębiorców, a co istotne, składka zdrowotna ustalona została na sztywnych, uzależnionych od przychodów poziomach. Jest to odpowiednio koszt w wysokości 335.94 złote dla przychodu do 60 000 złotych, 559.89 złotych dla przychodu do 300 000 złotych oraz 1 007,81 złotych dla przychodu wyższego niż 300 tysięcy złotych.

Jaka forma będzie więc najlepsza dla programisty? To w dużej mierze zależy od naszej sytuacji prywatnej. Jeśli mamy rodzinę i dzieci, może się okazać, że wykorzystanie ulgi na dzieci i rozliczenie się ze współmałżonkiem będzie najlepszą pod względem finansowym opcją, co skłoni nas do rozliczania się na zasadach ogólnych. W przypadku programistów rozliczających się samodzielnie, bez możliwości wykorzystania ulgi na dziecko, ryczałt może okazać się optymalną formą opodatkowania. Zawsze jednak powinniśmy porównać każdą z dostępnych opcji, by mieć pewność, że nasz wybór ma uzasadnienie w kwocie oddawanego podatku.

 

 

Czy programista na jednoosobowej działalności może zatrudnić pracowników?

 

Programista, który założył jednoosobową działalność gospodarczą i myśli o rozwoju swojego biznesu, z pewnością prędzej czy później wpadnie na pomysł zwiększenia skali swojego działania, co być może będzie uwarunkowane potrzebą podjęcia współpracy z innymi programistami lub innymi specjalistami. Czy zatem programista na jednoosobowej działalności może zatrudnić pracownika?

Na pozór sama forma działalności na podstawie samej nazwy jasno wskazuje, że jest to firma prowadzona przez jedną osobę, i to właśnie ta jedna osoba powinna przejąć całość obowiązków związanych z realizacją zadań w ramach standardowej działalności operacyjnej. Prawo jednak odnosi się do tego w nieco inny sposób. Kodeks pracy definiuje pracodawcę jako jednostkę organizacyjną, która nie musi posiadać osobowości prawnej. Oznacza to, że działalność jednoosobowa, która działa na podstawie kodeksu cywilnego również może zatrudniać pracownika, z tym jednak, że dla pracodawcy – w naszym wypadku programisty – oznacza to dodatkowe formalności związane z procesem zatrudnienia pracownika.

 

 

Kiedy warto rozważyć własną działalność będąc programistą?

 

Nie ulega wątpliwości, że to właśnie wśród programistów i osób działających aktywnie w branży IT widoczny jest trend przechodzenia na działalność gospodarczą. Z pewnością jest to wygodne dla pracodawcy, który zrzuca odpowiedzialność za realizację wszelkich formalności kadrowych związanych z zatrudnianiem nas na umowę o pracę, a i programiści dostrzegają liczne korzyści wiążące się z tą formą zatrudnienia.

Wciąż jednak wielu programistów nie jest pewnych, czy zmiana modelu pracy na B2B będzie dla nich dobrym wyborem. Kiedy powinniśmy poważnie przemyśleć opcję przejścia na własny rachunek? Jeśli nasza praca polega w głównej mierze na realizacji projektów i widzimy zainteresowanie usługami ze strony różnych podmiotów, z pewnością elastyczność i możliwość łatwej współpracy z kilkoma firmami IT  stanowi mocną stronę działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza prawie w każdym przypadku oznacza też wyższe wynagrodzenie, szczególnie na początku działalności, gdy warunki prowadzenia firmy są nadzwyczaj preferencyjne. Jeśli więc zależy nam na maksymalizacji dochodów, rezygnując ze swobód związanych ze stabilnym zatrudnieniem w ramach umowy o pracę, warto rozważyć założenie działalności gospodarczej.

 

 

Jakie są zalety z prowadzenia własnej działalności będąc programistą?

 

Jakie są najważniejsze korzyści, które sprawiają, że własna działalność gospodarcza w branży IT naprawdę ma sens? Przede wszystkim wyższe zarobki i duża elastyczność pracy. W ramach współpracy B2B  znacznie łatwiej ustalić ze swoimi partnerami biznesowymi godziny pracy i dni wolne od niej. Pracując na B2B, nie będziemy musieli codziennie dojeżdżać z biura – w praktyce, jeśli mamy na to ochotę, możemy przez cały czas pracować z domu.

Prowadzenie działalności to zatem elastyczność i swoboda pracy, która objawia się w jeszcze jeden sposób – możemy wybierać, jakie zlecenia wykonać. Będąc pracownikiem, nie dane jest nam rezygnować z konkretnego zlecenia – to polecenie przełożonego, z jakim nie mamy jak dyskutować. Jeśli natomiast pracujemy na działalności gospodarczej, istnieje możliwość pracy dla tych klientów, z którymi dotychczas pracowało nam się najlepiej.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!