/ We know how

Poradnik przetrwania dla początkujących DevOpsów

Wiele osób zastanawiając się nad wyborem ścieżki kariery w IT, decyduje się na DevOps. Dlaczego ta kultura pracy przyciąga tak wielu chętnych? Odpowiedzi można znaleźć w poniższym poradniku dla początkujących DevOpsów.

 

 

Wprowadzenie do kultury DevOps i jej filozofii

 

Początków DevOps należy szukać w okolicach 2007 roku, kiedy to do branży IT zaczęło docierać, że poszczególne działy często mają sprzeczne cele, co utrudnia prace nad projektem. Wtedy zaczęto dyskutować nad koniecznością opracowania metodologii pracy, która łączyłaby np. zespół programistów i osoby odpowiedzialne za wdrożenia, a także kładłaby nacisk na konieczność ciągłej pracy nad projektem.

Kultura DevOps łącząc w sobie aspekty kultury organizacyjnej, praktyki inżynieryjne oraz różnorodne narzędzia i technologie. Jest to też pewna filozofia pracy powstała, żeby przyspieszyć wytwarzanie oprogramowania, wyeliminować bariery między zespołami IT oraz poprawić jakość dostarczanych rozwiązań. Jej założenia w dużej mierze wpływają na współczesne architektury oprogramowania oraz codzienną działalność firm. Najważniejszym jest współpraca – zespoły odpowiedzialne za rozwój oprogramowania oraz te zajmujące się wdrożeniem i utrzymaniem według filozofii DevOps powinny działać razem i wspólnie ponosić odpowiedzialność za cały cykl życia aplikacji.

W myśl DevOps programiści nie tylko piszą kod, ale także angażują się w zarządzanie konfiguracją, monitorowanie i rozwiązywanie problemów produkcyjnych. Nie powinno zatem dziwić, że przebieg procesu w metodologii DevOps często przedstawia się za pomocą symbolu nieskończoności – nie tylko obrazuje on powiązania między konkretnymi elementami procesu, ale także symbolizuje chęć ciągłego doskonalenia. Potwierdzają to też dane – w 2021 roku 83% decydentów w IT implementowało DevOps w swoich środowiskach pracy, żeby zwiększyć wartość przedsiębiorstwa.

 

 

Kluczowe narzędzia i technologie używane w DevOps

 

Inżynierowie DevOps korzystają z szerokiej gamy narzędzi i technologii, a znajomość przynajmniej części z nich jest wymogiem dla wielu ofert juniorskich, zaś od midów i seniorów niejednokrotnie wymaga się biegłości w przynajmniej kilku z nich. Narzędzie stosowane w DevOps można podzielić ze względu na zastosowanie:

 • Systemy kontroli wersji (VCS) wykorzystywane są do śledzenia zmian w kodzie źródłowym. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest Git.
 • W DevOps stosuje się również narzędzia do automatyzacji i zarządzania konfiguracją. Przykłady to Jenkins (narzędzie do automatyzacji ciągłej integracji i dostarczania), Travis CI (stosowany do automatycznego budowania i testowania projektów open source) oraz Ansible (narzędzie do zarządzania konfiguracją i automatyzacji zadań administracyjnych).
 • Konteneryzacja i orkiestracja jest niezwykle ważna w kulturze DevOps. Do tego typu zadań stosuje się programy, takie jak Docker czy Kubernetes.
 • Infrastruktura jako kod (IaC) jest kluczową praktyką w DevOps, a jednym z często stosowanych narzędzi w tym wypadku jest Terraform.
 • Do ciągłej integracji i dostawy stosuje się narzędzia takie jak CircleCI, Travis CI czy GitLab CI/CD.
 • Do monitorowania i logowania wykorzystuje się np. Prometheus (służy do zbierania i analizy metryk systemowych) czy Grafanę (stosowana do wizualizacji danych i monitorowania aplikacji).
 • Cloud computing w DevOps wiąże się z wykorzystaniem platform, takich jak Amazon Web Services, Microsoft Azure czy Google Cloud Platform.
 • Do testowania jakości kodu stosuje się Selenium czy SonarQube.
 • DevOps to przede wszystkim komunikacja i współpraca, więc nic dziwnego, że w tej metodologii stosuje się platformy, takie jak Slack czy Microsoft Teams.

 

 

Automatyzacja procesów w cyklu życia aplikacji

 

Automatyzacja procesów odgrywa w metodologii DevOps kluczową rolę w zapewnieniu płynności i efektywności dostarczania oprogramowania. Dla początkujących w roli Junior DevOpsa ważne jest zrozumienie nie tylko procesu, ale również wymagań aplikacji oraz etapów jej cyklu życia. Jednym z pierwszych kroków w automatyzacji procesów jest wykorzystanie narzędzi IaC, które pozwalają definiować środowiska jako kod oraz ułatwiają replikację i skalowanie. Równie ważne jest wdrożenie procesów CI/CD, które pozwalają automatycznie budować, testować i wdrażać aplikacje. Także automatyzacja monitorowania pozwala ciągle monitorować wydajność aplikacji oraz zbierać logi aplikacji, które można automatycznie przesyłać do analizy.

Kolejnym ważnym aspektem automatyzacji procesów, które pozwala rozwiązywać problemy w DevOps jest automatyzacja testów jednostkowych, integracyjnych i wydajnościowych. Dzięki nim można łatwo identyfikować błędy oraz ciągle dbać o wysoką jakość oprogramowania. W tym kontekście ważne są również narzędzia do zarządzania konfiguracją. Trzeba też pamiętać, że metodologia DevOps zakłada nieustanne doskonalenie, więc po zakończeniu automatyzacji procesów należy mierzyć wyniki oraz wprowadzać zmiany w duchu cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act).

 

 

Skuteczne praktyki i metody zarządzania infrastrukturą IT

 

Każdy poradnik dla początkujących DevOpsów zawiera opis stosowanych w tej metodologii praktyk zarządzania infrastrukturą IT. Jedną z wyróżniających DevOps metod jest infrastruktura jako kod (IaC) – w jej ramach konfigurację i strukturę infrastruktury (czyli serwerów, sieci, kontenerów i innych zasobów) opisuje się za pomocą języka programowania. Dzięki temu zamiast ręcznego konfigurowania serwerów czy instalowania oprogramowania można wszystko zdefiniować w kodzie i uruchamiać za pomocą skryptów.

Kolejnymi praktykami wyróżniającymi DevOps na tle innych metodologii pracy w IT są ciągła integracja (CI) i dostawa (CD). Różnią się one od tradycyjnego modelu wytwarzania oprogramowania – ciągła integracja to proces, w którym każdy nowy kod jest regularnie i niezwłocznie integrowany z głównym kodem, a zmiany następują w czasie rzeczywistym, co pozwala szybko wykrywać błędy i poprawiać jakość kodu. Z kolei ciągła dostawa polega na automatycznym dostarczaniu oprogramowania do środowiska testowego, a następnie wdrożeniu go w produkcji. CI/CD w połączeniu z zarządzaniem infrastrukturą jako kodem (IaC) tworzą efektywny mechanizm dostarczania oprogramowania, który jest nieodłącznym elementem kultury DevOps.

Inną, istotną praktyką jest zarządzanie tożsamością i dostępem. Jest to proces umożliwiający identyfikację, uwierzytelnienie i kontrolę dostępu użytkowników do zasobów i systemów. Zabezpiecza zasoby organizacji przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniami bezpieczeństwa oraz pozwala zarządzać hasłami i autoryzacją użytkowników.

 

 

Rozwiązywanie problemów i wyzwania w środowisku DevOps

 

W środowisku DevOps pojawiają się różne problemy, które mogą wpłynąć na skuteczność wdrażania tej kultury. Wbrew pozorom, wyzwania technologiczne wcale nie są największą bolączką zespołów – znacznie częściej pojawiają się problemy natury kulturowej i społecznej, takie jak brak współpracy oraz opór wobec zmian. Żeby je rozwiązać, należy promować w organizacji kulturę kooperacji, a także poświęcić czas na wyjaśnienie, że zmiany służą poprawie jakości projektów i zadowolenia z pracy.

Kolejnym ważnym problemem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Mowa tutaj zarówno o technicznych zabezpieczeniach, jak i zgodności z przepisami prawnymi i branżowymi. Aby poziom bezpieczeństwa organizacji i jej infrastruktury był stale na wysokim poziomie, niezbędne są regularne audyty bezpieczeństwa, skanowanie zabezpieczeń oraz testy penetracyjne.

Częstym problemem, z którym muszą mierzyć się zespoły pracujące w DevOps, jest zarządzanie zmianami, szczególnie tymi niekontrolowanymi w infrastrukturze. Problemy w tej materii najczęściej rozwiązuje się za pomocą narzędzi IaC. Równie ważne są ciągła kontrola jakości oraz testowanie jakości oprogramowania – dbałość o te aspekty jest częstym wyzwaniem w trakcie pracy w DevOps.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!