/ We know how

Outplacement pracowników w dobie pandemii koronawirusa. Systemem łagodnych zwolnień- z jakich rozwiązań skorzystać?

Redukcja zatrudnienia w normalnej sytuacji rynkowej jest czasami nieunikniona, a w czasie kryzysu gospodarczego staje się niestety popularna. Outplacement czyli system łagodnych zwolnień powstał w celu wsparcia zwalnianych pracowników. Ułatwić im odnalezienie się na rynku pracy, a przy okazji pozwala zwalniającej firmie zachować pozytywną opinię. W jaki sposób firmy mogą łagodzić skutki zwolnień w dobie pandemii i pomagać swoim byłym pracownikom w znalezieniu nowej pracy?

 

 

Outplacement jak wygląda w czasie pandemii i dlaczego jest tak istotny właśnie teraz

 

Jednym z najistotniejszych skutków gospodarczych pandemii koronawirusa jest zdecydowanie większa liczba zwolnień. Wiele firm musiało podjąć decyzję o restrukturyzacji czy zmianie profilu działalność, po to by utrzymać się na rynku. Efektem tego jest częstsze wykorzystanie programów outplacementowych w celu wsparcia zwalnianych pracowników. Ograniczenia gospodarcze i reżim sanitarny sprawił, że doradztwo zawodowe świadczone w ramach outplacementu stało się głównie usługą online.

Samo wdrożenie i zastosowanie systemu łagodnych zwolnień w czasie pandemii jest istotne ze względu na szybko zachodzące zmiany na rynku pracy. Zwalniany pracownik, może mieć problem z dostosowaniem się do obecnej rzeczywistości, a profesjonalna pomoc i doradztwo znaczenie mu to ułatwi. Może to pomóc znaleźć pracę na którą jest obecnie popyt lub skupić się na zdobywaniu nowych umiejętności.

 

 

Zasady ouplacementu i wsparcia dla pracowników, którzy zostają w przedsiębiorstwie

 

Wdrożenie outplacementu przez firmę jest ważne zarówno dla zwalnianych pracowników, jak i dla tych którzy zostają w firmie. Osoby, których nie objęły zwolnienia dzięki zastosowanemu systemowi czują się bezpieczniej, ponieważ wiedzą, że w przypadku kolejnych redukcji również mogą liczyć na wsparcie pracodawcy. Dla pracowników pozostających w przedsiębiorstwie istotne są również spotkania i komunikacja z pracodawcą przedstawiająca obecną sytuację w firmie. W trakcie przeprowadzania zwolnień grupowych pracodawca w ramach outplacementu powinien zadbać również o radzenie sobie ze stresem i zmianami wśród pracowników pozostających w zatrudnieniu.

 

 

Zakres outplacementu indywidualnego/zbiorowego

 

Outplacement może przybierać dwie formy w zależności do kogo jest kierowany, a mianowicie:

  • indywidualny – stosowany w przypadku zwolnień pojedynczych osób, głównie kadry zarządzającej lub wyjątkowo wartościowych pracowników. Umożliwia indywidualne dopasowanie programu do realnych potrzeb danego pracownika;
  • grupowy – stosowany głównie w trakcie zwolnień grupowych, w związku z czym rozwiązania stosowane w jego ramach są kierowane do dużej grupy byłych pracowników. Powoduje to, że trudno jest dostosować charakter programu do ich osobistych potrzeb.

Outplacement pracowników w dobie pandemii koronawirusa. Systemem łagodnych zwolnień- z jakich rozwiązań skorzystać Mindworkers

Szukasz pracy lub pracownika w IT? Sprawdź – https://mindboxgroup.com/o-nas/

Program wspomagający proces odchodzenia pracowników z firmy także w ramach programów unijnych

 

Wdrożenie i zastosowanie outplacementu przynosi korzyści dla organizacji, ale jest również kosztowne. W celu zminimalizowania kosztów działania systemu przedsiębiorstwo może z korzystać z dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ma on na celu minimalizowanie skutków bezrobocia oraz udoskonalania zdolności adaptacyjnych pracowników. Ze środków unijnych mogą skorzystać zarówno firmy przeprowadzające zwolnienia grupowe, jak i jednostki świadczące usługi outplacementu. Więcej informacji o programie można znaleźć na rządowej stronie https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/

Wsparcie psychologiczne, indywidualne strategie i doradztwo zawodowe

 

Outplacement w praktyce to nie tylko doradztwo zawodowe dla zwalnianych pracowników, ale również wsparcie psychologiczne czy tworzenie indywidualnych strategii dalszego działania. Wsparcie psychologiczne jest istotne w kwestii zrozumienia przyczyn zwolnienia oraz zmian zachodzących w firmie i życiu pracownika. Pomaga w minimalizowaniu stresu i pogodzeniu się ze zmianami. Działania typu outplacement polegają także na stworzeniu dla zwalnianego pracownika indywidualnej strategii jego dalszego rozwoju zawodowego. Pomaga to w poszukiwaniu nowej pracy czy podjęciu decyzji o zostaniu przedsiębiorcą.

 

 

Offboarding i outplacement- jakie korzyści przynoszą pracownikowi i organizacji?

 

Offboarding to proces, który powinien być przeprowadzany zawsze, gdy ktoś odchodzi z firmy. Polega on na przekazaniu narzędzi pracy (laptop, telefon) swoim następcom. Ten proces to także zamknięcie spraw nad którymi pracujemy i przekazanie ich dalej, a także wyłączenie dostępu do wszystkich narzędzi służbowych m.in. emaila, wew. systemów firmy, etc. Właściwe przeprowadzenie offboardingu jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa ze względu na ład i porządek w organizacji.

Pracownik, który rozstaje się z firmą z woli pracodawcy zazwyczaj jest niezadowolony. Właściwe zastosowanie programów outplacementowych sprawia, że przedsiębiorstwo wspiera go w znalezieniu nowej pracy oraz tłumaczy zaistniałą sytuację, ułatwiając pogodzenie się ze zmianą. Zwolnienie nie zawsze wynika z winy pracownika lub pracodawcy, często jest skutkiem czynników zewnętrznych, a wsparcie psychologiczne w ramach outplacementu ma za zadanie pomóc zwalnianej osobie w zrozumieniu i zaakceptowaniu sytuacji.

Nowa normalność biznesu elastycznego i właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Żyjemy obecnie w świecie VUCA. Mimo, iż termin ten powstał w 1987 roku w celu opisywania realiów końca zimnej wojny, to doskonale oddaje funkcjonowanie współczesnego biznesu. Stojące za nim słowa zmienność (Volatility), Niepewność (Uncertainty), Złożoność (Complexity) i Niejednoznaczność (Ambiguity) wymuszają bycie elastycznym i umiejętność dostosowywania się do nagłych zdarzeń. Wydarzenia te (np. pandemia) sprawiają, że przedsiębiorstwo musi szybko przystosowywać się do Nowej Rzeczywistości. Istotna staje się umiejętność zarządzania kryzysem i pracownikami. Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej rzeczywistości to przede wszystkim transparentna komunikacja i wsparcie.

Outplacement a skuteczna reorganizacja działów, gdy jest ona konieczna

 

Wspomniana Nowa Rzeczywistość często wiąże się z koniecznością reorganizacji bądź restrukturyzacji. Odpowiednia reorganizacja działów może okazać się konieczna, gdy firma się zmienia, funkcjonowanie w istniejącym modelu staje się nieefektywne lub zmieniły się potrzeby klientów. Skuteczne przeprowadzenie zmian pozwala usprawnić działanie firmy, zwiększyć zyski bądź odzyskać stabilność działania.

Z procesami reorganizacji związane mogą być zwolnienia grupowe. Ich właściwe przeprowadzenie pozwala firmie odzyskać stabilność działania, a dzięki zastosowanemu systemowi łagodnych zwolnień zadbać również o zdrowie psychiczne pozostających pracowników. Jak wiadomo zwolnienia w firmie, nawet jeśli dotyczą innych osób, są bardzo stresujące dla całej załogi. Oznaczają one zazwyczaj, że przedsiębiorstwo ma jakieś problemy, co sprawia, że nigdy nie wiadomo kiedy redukcje się skończą i kto będzie następny. Skuteczny outplacement to właściwa komunikacja z pozostającymi w zatrudnieniu pracownikami, jasne wyjaśnienie sytuacji oraz wsparcie psychologiczne dla potrzebujących.

Odpowiednia reorganizacja działów może okazać się konieczna, gdy firma się rozrasta lub zmniejsza, funkcjonowanie w istniejącym modelu staje się nieefektywne lub zmieniły się potrzeby klientów. Skuteczne przeprowadzenie zmian pozwala usprawnić działanie firmy, zwiększyć zyski bądź odzyskać stabilność działania.

Podsumowanie

 

Należy stwierdzić, że właściwie przeprowadzony outplacement jest ważny zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i zwalnianych pracowników. Odpowiednie wsparcie udzielone osobom odchodzącym z firmy pokazuje, że mimo iż te osoby nie są już formalnie z nią związane to nadal są dla niej ważne. Umożliwia się im skorzystanie z bezpłatnego doradztwa biznesowego, zawodowego, czy prawnego po to, by łatwiej poradzili sobie w nowej rzeczywistości. Przyczynia się to do budowania pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz oraz zwiększa zaufanie własnych pracowników i kontrahentów. Właściwy wizerunek w oczach zatrudnionych osób łączy się nierozerwalnie z kwestią zaufania. Im bardziej zadowolony pracownik, tym wyższa staje się atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku pracy. Pozwala to zachęcić nowych kandydatów na oferowane przez firmę stanowiska, ale przede wszystkim – skłania dotychczasowych pracowników do pozostania w firmie. Utrzymanie pracownika jest zazwyczaj bardziej opłacalne niż zatrudnienie nowego.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!