Dla inwestora

Dla inwestora

Zarząd

Piotr Żeromski

Piotr Krzysztoporski

Rada nadzorcza

Joanna Żeromska

Adam Dancewicz

Piotr Surma

Aleksander Wasiukiewicz

Akcjonariat

ERTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 100 % AKCJI,
3464830 AKCJI IMIENNYCH SERII B,
3874200 AKCJI IMIENNYCH SERII B

Dokumenty

Sprawozdanie z badania Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok 2020 r.


 

 

Walne zgromadzenia

Następne planowane walne zgromadzenie:

 

 

 

 

 

Aktualności