/ We know how

Największe problemy branży IT, czyli czemu programiści uciekają do konkurencji?

Szybki rozwój sektora IT sprawia, że wiele osób nie zauważa ograniczeń, które w niej występują. Największe problemy branży IT dotyczą rotacji pracowników, którzy jako cenieni specjaliści w wielu przypadkach nie czują się związani ze swoim pracodawcą. Czy główną przyczyną takiej sytuacji są zarobki? Jak przekonać pracownika do pozostania w firmie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

Co zżera branżę IT od środka?

 

Jak wspomniano we wstępie największe problemy branży IT nie dotyczą niedoboru specjalistów, ale dużej rotacji pracowników, przez co firmy ponoszą koszty związanie nie tylko z procesami rekrutacji, ale również wyszkoleniem nowych osób, czy wdrożeniem ich do zespołu. W efekcie stanowi to duże ograniczenie, ponieważ firmy nie są w stanie wykorzystać pełni swoich możliwości do rozwoju. Co więcej, należy zauważyć również, że utrata doświadczonych pracowników, czyli specjalistów w danej dziedzinie, a następnie zastąpienie ich nowymi pracownikami przyczynia się do obniżenia produktywności w odniesieniu do konkurencji, co może przyczynić się m.in. do utraty intratnych zleceń. W długoterminowej perspektywie może powodować również obniżenie reputacji firmy zarówno z punktu widzenia jej klientów, jak i kandydatów do pracy, co przekłada się na jeszcze większe problemy z rekrutacją nowych programistów.

 

 

Czy zarobki są głównym powodem rotacji na stanowiskach?

 

Wiedząc jakie konsekwencje wywołuje rotacja specjalistów w branży IT warto zastanowić się nad tym, czemu pracownicy odchodzą? Przejście do konkurencji to w wielu przypadkach decyzja, za którą stoją pieniądze, jednak należy mieć świadomość, że nie jest to jedyny powód. Do często spotykanych należy zaliczyć bowiem również:

 • możliwości rozwoju;
 • komfort pracy;
 • renomę pracodawcy;
 • benefity pozapłacowe.

Czy problemy branży IT dotyczące rotacji pracowników sprowadzają się wyłącznie do zarobków? Oczywiście, że nie, a jeśli już to przyczyną nie jest sama wysokość oferowanych zarobków, ale fakt, że w wielu przypadkach nowi pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenia niż specjaliści, którzy od lat pracują w danej firmie. Oczywiście z punktu widzenia organizacji taki sposób wynagradzania może okazać się konieczny, ponieważ pozwala zainteresować nowe osoby podjęciem zatrudnienia w danej firmie, jednak specjaliści zatrudnieni wcześniej z reguły zaczynają czuć się pokrzywdzeni. W efekcie nie tylko spada motywacja pracownika, ale w wielu przypadkach zaczyna on rozglądać się za nową pracą, gdzie będzie w stanie zarobić więcej.

Powodem rotacji na stanowiskach IT poza wysokością zarabianych pieniędzy są z pewnością również możliwości rozwoju. Specjaliści zdają sobie bowiem sprawę, że w branży IT nie można stać w miejscu, czyli cały czas robić tego samego. Udział w ciekawych projektach, czy szkolenia oferowane przez pracodawcę mogą być zatem aspektem, który zachęci do zmiany firmy. Podkreślić należy również fakt, że specjaliści z określonym poziomem doświadczenia nie mają żadnych problemów na rynku pracy, a oferowane im wynagrodzenie jest z reguły na podobnym poziomie. W związku z tym decydują się na pracę w firmie, która pozwoli im się rozwijać.

Kwestią, która ma wpływ na rotację pracowników w branży IT jest z pewnością również komfort pracy, ponieważ specjaliści chcąc pracować w zespołach, których członkowie są do siebie odpowiednio dopasowani, a co za tym idzie nie dochodzi do konfliktów. Istotna jest także kultura danej organizacji oraz podejście do pracowników, którzy powinni być w firmie najważniejsi. Sprawdza się w tym przypadku przede wszystkim elastyczność, ponieważ każdy pracownik, który stanowi wartość dodaną może mieć inne wymagania względem pracodawcy.

Jak już wspomniano w pewnym momencie kariery w IT pieniądze przestają być najistotniejsze, a kwestią, która zyskuje na znaczeniu jest renoma pracodawcy. W efekcie specjaliści często decydują się na zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, co daje im nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale pozwala również podnieść swój status. Co więcej, renomowane firmy bardzo często doceniają swoich pracowników oferując im znacznie lepsze benefity pozapłacowe niż mniejsze przedsiębiorstwa w branży IT. Chodzi w tym przypadku nie tylko o prywatną opiekę medyczną, czy dofinansowanie do zajęć sportowych, ale także możliwość wykonywania pracy zdalnej, czy udzielenie dofinansowania do wyposażenia stanowiska pracy we własnym domu.

 

 

Co może przekonać pracownika do pozostania w firmie?

 

Jak nie tracić pracowników w branży IT? Chcąc zmniejszyć poziom rotacji specjalistów w firmie należy zaoferować im nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale również odpowiednie warunki pracy, czy zagwarantować możliwość rozwoju kompetencji. Bardzo ważną kwestią jest także wzmocnienie marki, co sprawi, że pracownicy będą się z nią utożsamiać oraz poprawa komunikacji wewnętrznej. Pracownicy, którzy są dobrze poinformowani oraz znają dokładnie zakres swoich obowiązków zdecydowanie chętniej zostają w danej firmie. Wiedzą bowiem ile dla niej znaczą oraz jaki mają wpływ na to, co dzieje się w firmie. Jak jeszcze ograniczyć poziom rotacji? Istotne może być m.in.:

 • odpowiednie dopasowanie benefitów pozapłacowych, które w branży IT są szczególnie cenione;
 • zapewnienie elastyczności, czyli umożliwienie specjalistom wykonywania pracy w taki sposób, jaki lubią. Wprowadzenie pracy zdalnej, czy ruchomego czasu pracy ułatwia również zachowanie work-life balance, a co za tym idzie zapobiega wypaleniu zawodowemu;
 • właściwe prowadzenie rekrutacji, co pozwoli wyselekcjonować odpowiednich kandydatów, a co za tym idzie zmniejszy koszty związane z wdrażaniem nowych pracowników.

Podsumowując należy stwierdzić, że problemy w branży IT w dużej mierze wynikają z wysokiej rotacji specjalistów pomiędzy firmami. Decyzje o przejściu do konkurencji nie sprowadzają się jednak wyłącznie do kwestii zarobków, ale wpływają na nie także inne aspekty, czego przykładem może być zapewnienie możliwości rozwoju, czy odpowiednie docenienie pracy wykonywanej przez danego specjalistę.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!