/ We know how

Na czym polega Daily Stand Up w pracy?


W tym artykule dowiesz się:

 • Dlaczego Daily Stand Up jest wartościowe dla uczestników projektu
 • Jak powinny wyglądać codzienne spotkania, aby przynosiły oczekiwany rezlutat
 • Z jakimi wyzwaniami wiążą się Dailly Stand Upy
 • W jaki sposób uniknąć rutyny i znużenia członków zespołu podczas spotkań

Scrum szturmem zdobył środowisko IT i stał się podstawową metodyką pracy w wielu firmach. Jednym z powodów jest możliwość codziennych spotkań – Daily Stand Up – dzięki którym wszyscy członkowie zespołu są ciągle na bieżąco z postępami i problemami projektu.

 

 

Cele i zasady Daily Stand Up

 

Chociaż office culture w czasie pracy zdalnej uległa pewnym zmianom, upowszechnienie tego modelu pracy nie wpłynęło specjalnie na metodykę Scrum. Dostosowano ją do nowych warunków, ale jedna rzecz pozostała niezmienna – wciąż niebagatelną rolę (zarówno w kontekście Scrum, jak i ogólnej kultury pracy) odgrywa Daily Stand Up.

Czym jest Daily Stand Up? Jest to krótkie (trwa od 15 do 30 minut) codzienne spotkanie zespołu, którego głównym celem jest ocena aktualnego stanu prac. Każdy uczestnik odpowiada sobie i innym na trzy pytania:

 • Co zrobiłem od ostatniego spotkania?
 • Co planuję zrobić do następnego spotkania?
 • Czy coś przeszkadza mi w pracy?

Poza oceną stanu prac do celów Daily Stand Up zalicza się synchronizację zespołu, czyli zrozumienie działań każdego członka i ich wpływu na innych – zalicza się też do tego dostosowania zadań do ogólnych postępów. Spotkania te służą również do szybkiego wykrywania problemów, żeby można było rozwiązywać je na wczesnym etapie.

Daily Stand Up musi odbywać się codziennie o ustalonej porze i powinien trwać maksymalnie pół godziny, żeby nie odciągać zespołu od pracy. Jeśli ma miejsce w biurze, uczestnicy powinni stać – skraca to czas spotkania i pozwala skupić uwagę na najważniejszych kwestiach. Nie jest też miejscem rozwiązywania złożonych problemów ani nie zostawia pola do dyskusji – te powinno się prowadzić w ramach innych spotkań.

 

 

Przebieg spotkania i rola uczestników

 

Daily Stand Up to jedna z wielu różnic między pracą w korpo a praca w start-upie – duże organizacje też chętnie korzystają ze Scrumu, ale nie da się ukryć, że jego iteracyjna natura sprawia, że lepiej pasuje on do luźniejszego i bardziej nieformalnego klimatu start-upów. Jednak bez względu na miejsce przeprowadzenia, każdy Daily Stand Up wygląda podobnie.

Spotkanie zawsze rozpoczyna Scrum Master, a bierze w nim udział każdy członek zespołu – od programistów, przez testerów i projektantów, po osoby odpowiedzialne za marketing i sprzedaż. Uczestnicy stoją w kółku lub w innej formacji, co sprzyja skróceniu czasu trwania spotkania. Następnie każdy z nich odpowiada, co zrobił od ostatniego spotkania, co zamierza zrobić do kolejnego i czy ma jakieś przeszkody – kolejność i długość wypowiedzi moderuje Scrum Master. Po zakończeniu spotkania aktualizuje się tablicę Scrum o postępy zespołu.

Role poszczególnych uczestników zależą od ich ról w projekcie, ale nie zmienia to faktu, że każdy z nich powinien angażować się w spotkanie i dzielić się zarówno osiągnięciami, jak i trudnościami. Ważne jest też, żeby członkowie zespołu wspierali się nawzajem, ponieważ pomaga to pokonywać przeszkody i służy utrzymaniu pozytywnej atmosfery.

 

 

Korzyści z regularnego Daily Stand Up

 

Regularne spotkania Daily Stand Up przede wszystkim umożliwiają synchronizację działań – gdy wszyscy członkowie wiedzą, nad czym pracują inni, mogą dostosować swoją pracę do ich postępów, a także przewidywać ewentualne problemy. Codzienne spotkania bardzo pomagają w identyfikacji zagrożeń i ryzyk, a także pozwalają rozwiązywać je na wczesnym etapie – dzięki temu problemy nie rosną, a prace przebiegają bezproblemowo.

Inną korzyścią jest skrócenie czasu reakcji – codzienne spotkania pozwalają być na bieżąco z postępami projektu, a gdy tylko pojawią się jakiekolwiek przeszkody, zespół może od razu na nie zareagować. Daily Stand Up sprzyja też poprawie komunikacji wewnątrz zespołu, co prowadzi do lepszej współpracy, a co za tym idzie większej efektywności i lepszych wyników projektu.

Nie da się też ukryć, że regularne spotkania mogą działać motywująco na członków zespołu, ponieważ dają możliwość dzielenia się osiągnięciami, a także uzyskiwania wsparcia w przypadku problemów. Z perspektywy całego projektu korzystne jest zwiększenie transparentności postępów – gdy wszyscy członkowie wiedzą, co osiągnięto i co należy zrobić, zarządzanie projektem wchodzi na nowy poziom.

 

 

Wyzwania i dobre praktyki

 

Istnieje wiele modeli pracy dla programistów, ale Scrum i Agile są niewątpliwie jednymi z najpopularniejszych, na co wpływa m.in. Daily Stand Up. Chociaż korzyści z codziennych spotkań są nieocenione, nie można zapominać, że nie ma idealnych rozwiązań i nie można ignorować wyzwań stojących przed tą formą zarządzania projektem.

Jednym z największych problemów Daily Stand Up jest monotonia – ponieważ spotkania bazują na tym samym scenariuszu i powtarzają się każdego dnia, uczestnicy mogą odbierać je jako nudne i wręcz zbędne, co może wpłynąć na spadek zaangażowania. Nie da się też wykluczyć czynników psychologicznych – pomimo krótkiego czasu trwania i odbywania spotkań na stojąco uczestnicy mogą się rozkojarzać.

Jak radzić sobie z problemami Daily Stand Up? Przede wszystkim należy dążyć do maksymalnej efektywności i jak najbardziej ograniczać czas spotkań – czasami krócej znaczy lepiej. Warto też od czasu do czasu zadać inne pytania poza standardowymi – pozwala to zachować zainteresowanie członków zespołu.

Dobrym rozwiązaniem jest też ustalenie celów spotkania – pozwala to kierować je do meritum i zapewnia, że członkowie nie wyjdą z poczuciem zmarnowanego czasu. Warto też zachęcać do dyskusji – choć Daily Stand Up nie jest miejscem na długie dysputy, czasami warto nieco szerzej omówić napotkane problemy lub pomysły.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!