/ We know how

Metoda SMART – za co cenią ją sobie pracownicy?

Osiągnięcie sukcesu to jeden z najważniejszych celów, który przyświeca pracownikom w każdej branży. Okazuje się jednak, że ich osiągnięcie nie zawsze jest możliwe tak szybko, jak byśmy tego oczekiwali. Wykorzystując metodę SMART można właściwie zdefiniować swoje cele, co z kolei sprawia, że prawdopodobieństwo ich osiągnięcia jest zdecydowanie większe. Za co metodę SMART cenią sobie pracownicy oraz jak wykorzystać ją w praktyce? Szereg przydatnych informacji na ten temat prezentujemy w niniejszym poradniku.

 

 

Czym jest metoda SMART?

 

Obecnie specjaliści IT mogą korzystać z wielu rozwiązań, które sprawiają, że wykonywanie codziennej pracy staje się znacznie prostsze. Wiele mówi się o tym, jakie są najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami informatycznymi, jakie korzyści daje digitalizacja czy internet rzeczy, jednak warto wiedzieć, że w dalszym ciągu dużym powodzeniem cieszą się metody bardzo proste. Skuteczność czasem tkwi właśnie w prostocie. Jedną z prostych, a zarazem skutecznych metod wykorzystywanych nie tylko przez programistów, ale także wykonawców wielu innych zawodów, jest metoda SMART.

Metoda SMART wywodzi się z nauk o zarządzaniu. Wykorzystując ją można prawidłowo definiować cele biznesowe, co znacząco zwiększa szanse na ich osiągnięcie. Aby wyznaczyć cele w duchu metody SMART, trzeba w pierwszej kolejności poddać wszechstronnej analizie wszystko to, co chcielibyśmy osiągnąć.

Mimo faktu, iż zasada SMART wywodzi się z nauk o zarządzaniu, z racji swej prostoty, intuicyjności oraz ogromnej skuteczności zyskała także ogromne powodzenie poza biznesem. Implementując tę koncepcję w dowolnie wybranej dziedzinie można efektywniej planować oraz osiągać konkretne cele.

Jeśli wyznaczamy sobie cele właściwie wykorzystując zasadę SMART, możemy od razu przystąpić do działania, być odpowiednio zmotywowanym a także zrealizować całe przedsięwzięcie w 100%, zgodnie z planem. Dodatkowo, metoda SMART pozwala także na dokonanie efektywnej oceny rezultatów wykonanych czynności. Dzięki temu możemy zweryfikować, czy wszystkie wytyczone cele zostały osiągnięte i w jakim stopniu. Jak wygląda wyznaczanie celu metodą SMART? Omawiamy to dokładnie w dalszych częściach poradnika. 

 

 

Co oznacza skrót SMART?

 

Skrót SMART to akronim pięciu słów pochodzących z języka angielskiego. Mianowicie: specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Dodatkowo, smart to słowo z angielskiego oznaczające sprytny, elegancki. Oznacza to zatem, iż zasada SMART służy do osiągania sprytnych celów, co z kolei przekłada się na fakt, iż szanse na ich pełne zrealizowanie są zdecydowanie wyższe. Każde z powyżej wskazanych słów wskazują na to, jakimi cechami powinny wyróżniać się postawione przez nas cele. Jak wygląda wyznaczanie celu metodą SMART?

Dokładne znaczenie skrótu SMART z podziałem na poszczególne litery jest następujące: 

 • Specific – specyficzny. Oznacza to, że powinniśmy wiedzieć, jaki jest nasz cel. Należy go bardzo dokładnie określić, zdefiniować – dzięki temu wiemy, co dokładnie chcemy osiągnąć oraz w jakim czasie. Specyficzność sprowadza się do opisania tego, jaki cel chcielibyśmy osiągnąć w przyszłości. Nie chodzi jednak o szczegółowy opis sposobu, w który mamy go zrealizować. Właściwie zdefiniowany cel według zasady specific oznacza, że bez trudu można go sobie wyobrazić oraz zmierzyć. Znacząco ułatwia on dalszą pracę nad pozostałymi elementami składającymi się na metodę SMART oraz pozwala oprzeć go na konkretnych danych.
 • Measurable – mierzalny. Cel wyznaczony przez nas musi przede wszystkim wyróżniać się tym, by można było go mierzyć oraz na bieżąco monitorować. Mierzalność powoduje również, że zyskujemy także narzędzia służące do weryfikacji, czy doszło do osiągnięcia celu. To, jakie są nasze postępy w kontekście osiągania celu, można zweryfikować na przykład przedstawiając poszczególne etapy dojścia do celu. Oceniając postępy można zachować koncentrację oraz działać zgodnie z harmonogramem a także zwiększać motywację osób biorących udział w danym projekcie.
 • Achievable – osiągalny. Wyznaczony cel w ramach metody SMART musi wyróżniać się tym, iż jest realistyczny i osiągalny. Tylko w ten sposób mamy szansę na odniesienie sukcesu. Po ustaleniu celu do osiągnięcia naszym zadaniem jest identyfikacja wszystkich możliwości i zasobów, które będą nam potrzebne do tego, by przybliżyć się do osiągnięcia wyznaczonego celu. Warto zatem zadać sobie takie pytania jak: “Jak mogę osiągnąć cel?”, “Na ile realistyczny jest cel, jeśli uwzględnię ograniczenia, np. możliwości finansowe?”. Osoby, które chcą osiągnąć wskazany cel, muszą zatem posiadać konkretne zasoby, takie jak wiedza, umiejętności, pieniądze, zasoby ludzkie itd. Cel musi być także ambitny i atrakcyjny, aby motywował do działania wszystkich uczestników projektu.
 • Relevant – istotny. W ramach tego kroku powinniśmy upewnić się, że zdefiniowany cel jest dla nas ważny i stanowi wymierną wartość. Trzeba też mieć na uwadze fakt, by osoby biorące udział w realizacji celu mogły się z nim identyfikować oraz czerpać radość z udziału w projekcie. Aby było to możliwe, uczestnicy projektu powinni pozostawać w stałym kontakcie oraz na bieżąco ustalać podział ról. Dzięki temu każdy z nich będzie miał pewność, że w aktywny sposób przyczynił się do osiągnięcia wyznaczonych celów. W ramach tego etapu warto sporządzić listę niezbędnych umiejętności oraz zasobów, które będą niezbędne do osiągnięcia celu. Następnie trzeba też zweryfikować, których zasobów nam brakuje i czy da się je w jakiś sposób uzupełnić.
 • Time-bound – określony w czasie. W wyznaczaniu celów bardzo ważne jest, by określić termin ich osiągnięcia. Sprawia to, że wszyscy uczestnicy projektu są bardziej zmotywowani do działania. Dodatkowo, określenie w czasie poszczególnych etapów przedsięwzięcia pomaga także lepiej weryfikować sposób wykonania poszczególnych zadań. Niezwykle ważne jest to, by termin wykonania poszczególnych zadań nie był zbyt napięty, ponieważ może to doprowadzić do spadku motywacji pracowników, gdyż będą już na starcie przekonani, że nie podołają zadaniu, co spowoduje, że ich mobilizacja będzie znacznie niższa.

Specjaliści wyróżniają także metodę SMART long. Zawiera ona nieco więcej wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób należy podchodzić do wyznaczania i osiągania celów.

 

 

Jak wykorzystywać metodę SMART w swojej pracy IT?

 

W pracy informatyka liczy się praca zespołowa oraz umiejętności. Czy jednak specjaliści, którzy na co dzień zajmują się realizacją projektów w zakresie automatyzacji procesów biznesowych mogą wykorzystać metodę SMART w swojej pracy IT? Okazuje się, że jak najbardziej. Każdy specjalista IT – PHP Developer, Java Developer czy programista specjalizujący się w innym, dowolnie wybranym języku, może korzystać z metody SMART w swojej pracy.

Cele, jakie mogą stawiać sobie programiści korzystający z metody SMART, są następujące:

 • doskonalenie konkretnych umiejętności technicznych,
 • budowanie umiejętności przywódczych,
 • osiąganie konkretnych szczebli zawodowej kariery,
 • umiejętności w zakresie testowania kodu,
 • tworzenie kodu o wysokiej jakości,
 • zaprojektowanie własnej, dochodowej aplikacji,
 • uruchomienie strony internetowej z portfolio,
 • napisanie artykułu dla branżowej prasy,
 • umiejętności w zakresie debugowania kodu,
 • nauka nowych języków programowania,
 • zdobycie nowych certyfikatów,
 • wzrost dochodów.

 

 

Zalety korzystania z metody SMART:

 

Do grona najważniejszych zalet korzystania z metody SMART zaliczamy:

 • pomaga wyznaczać sobie cele,
 • umożliwia ocenić nasze mocne i słabe strony,
 • motywuje nas do działania,
 • znacząco zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia wyznaczonych celów,
 • pozwala skoncentrować się na osiągnięciu celów,
 • pozwala na stałe monitorowanie postępów,
 • ułatwia podejmowanie ważnych decyzji,
 • usprawnia pracę,
 • oszczędza czas – gdy postawimy sobie cele i stworzymy haromonogram działania, nie tracimy czasu na czynności, które nie są zorientowane na osiągnięcie celu,
 • zmniejsza prawdopodobieństwo, że będziemy działać w nieodpowiednim kierunku,
 • może być wykorzystywana w każdej dziedzinie życia – zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!