/ We know how

Kubecost, czyli jak efektywnie raportować koszty kontenerów Kubernetes

Holistyczne podejście do automatyzacji i konieczność zdalnego zarządzania projektami to tylko niektóre z powodów, dla których zapotrzebowanie na aplikacje kontenerowe wciąż rośnie, jak podaje Garnter. Ręczne monitorowanie kosztów infrastruktury Kubernetes może zaś stanowić nie lada wyzwanie.

 

Jednym z rozwiązań w tym przypadku będzie zainstalowanie zautomatyzowanego systemu zarządzania wydatkami, które pozwoli skrócić czas i wysiłek związany z obliczeniami dla poszczególnych kontenerów, a także zmniejszyć ryzyko błędów. Przykładem takiego narzędzia jest Kubecost (open source i premium).

 

 

Do czego służy Kubecost?

 

Kubecost to system do raportowania danych w czasie rzeczywistym dla zespołów korzystających z platformy Kubernetes. Zapewnia on stały wgląd w koszty, pomagając tym samym w obniżaniu wydatków związanych z Chmurą.

 

Należy jednak pamiętać, że Kubecost został zaprojektowany specjalnie do pracy z Kubernetes. Nie służy zatem do wyliczania całkowitych kosztów wdrożeń z udziałem technologii cloudowych, które często są wykorzystywane np. w implementacji RPA. W takim przypadku należy posiłkować się odpowiednimi metodami obliczeniowymi, tj. TCO i TCA.

 

Kubecost korzysta za to z określonych metryk i kategorii należności, które pozwalają określić m.in. wysokość zużytych i zarezerwowanych zasobów (w tym wdrożeniowych) oraz ich koszt, a także miesięczną opłatę za klaster. Tego typu kalkulacja pozwala z kolei na przygotowanie rekomendacji dotyczących obniżenia wspomnianych wydatków dla Microsoft Azure, AWS czy Google Cloud Platform.

 

Jak zarządzać kosztami dzięki Kubecost?

 

Model alokacji, według którego działa Kubecost, pozwala na  analizę kosztów na dowolnym poziomie Kubernetes, obsługując przy tym jego natywne obiekty, takie jak przestrzeń nazw, kontenery, woluminy czy klastry. Pozyskane w ten sposób dane są używane np. do optymalizacji węzłów. Jeśli okaże się, że jakieś z nich są niewykorzystywane, można nimi efektywniej zarządzić lub po prostu je wyeliminować. To samo tyczy się pamięci masowej.

 

Jedna z nowszych funkcji Kubecost pomaga również znaleźć optymalny zestaw węzłów, dając zalecenia dotyczące konfiguracji klastrów Kubernetes. Może to pomóc użytkownikom osiągnąć oszczędności rzędu nawet 60%. Kubecast wyposażony jest także w zestaw powiadomień, które są aktywowane np. gdy osiągnięty został wcześniej ustalony próg kosztów. Cykliczne aktualizacje raportów pozwalają zaś na określanie realnych celów finansowych.

 

 

Dlaczego warto zaimplementować Kubecost? Wady i zalety stosowania kubecost

 

Dodanie Kubecost do narzędzi Kubernetes może pomóc w obniżeniu kosztów i zwiększeniu produktywności firmy. Szczegółowe analizy pozwalają bowiem na dostosowanie wykonywanych operacji i chronią przed marnotrawstwem środków. Do pozostałych korzyści należą zaś:

 

  • Alokacja kosztów w czasie rzeczywistym, konfigurowalna za pomocą etykiet. Pozwala ona na zmierzenie wydatków powiązanych z produktami i zespołami. Jest to możliwe dzięki interfejsowi Kubecost Allocation API.
  • Dynamiczna wycena zasobów po zintegrowaniu Kubecost z AWS czy Google Cloud Platform.
  • Wskaźniki alokacji kosztów dla procesora, karty graficznej i pamięci masowej.
  • Alerty i cykliczne raporty.
  • Długoterminowy dostęp do wskaźników.

 

Kubecost nie posiada jednak mechanizmów automatycznego skalowania (np. dla węzłów), które oferują konkurenci. Co więcej, narzędzie to koncentruje się głównie na optymalizacji kosztów. Będzie ono więc prawdopodobnie stanowić lepsze rozwiązanie dla większych firm, których wydatki obejmują wiele jednostek biznesowych, a słabiej sprawdzi się w przypadku start-upów.

 

 

Jak zaimplementować Kubecost? Kubecost & GitHub

 

Kubecost oferuje wersję bezpłatną i premium. Pierwsza z nich dostępna jest za pośrednictwem serwisu GitHub. Otwarty Kubecost wyposażony jest oczywiście w znacznie uboższe funkcje, a pamięć masowa jest ograniczona w tym przypadku do piętnastu dni. Można go jednak wdrożyć bezpośrednio w klastrze, samodzielnie uruchomić model i wprowadzić pożądane modyfikacje. Dla wprawnej ręki całość nie będzie wiele trudniejsza niż wpisanie w Google magicznej frazy typu „Kubecost: create by Google”.

 

Miesięczny koszt wersji płatnej zależy natomiast od ilości dostępnych węzłów. W ramach planu biznesowego, Kubecost zapewnia obsługę wielu klastrów i dostęp do pomocy technicznej. W przypadku przedsiębiorstw z ponad dwustoma węzłami możliwy jest wybór planu Enterprise, który oferuje nieograniczoną pamięć masową i dedykowane wsparcie.

 

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!