Kariera
Jesteśmy w zasięgu
Skontaktuj się z nami
Mindbox S.A.
Powiśle Business Center
Wiślana 8
00-317 Warsaw, Poland

tel +48 22 486 31 56
fax +48 22 486 31 92

info@mindboxgroup.com


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000434240, kapitał zakładowy 454,525,00 zł.
Napisz do nas