/ We know how

Konfigurator Epicor Kinetic – wielofunkcyjne narzędzie do organizacji procesów

Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie dostosowanego do swoich potrzeb systemu ERP, co przekłada się na większą efektywność, a zatem większe zyski. Jednym z kluczowych właściwości systemu Epicor Kinetic jest jego konfigurator, który pozwala sterować procesami w najdrobniejszych szczegółach.

 

 

Czym jest konfigurator Epicor Kinetic?

 

Od wielu lat zaobserwować można upowszechnianie się systemów ERP, zwłaszcza w dużych firmach. Tego typu oprogramowanie pozwala zgromadzić wszystkie dane na temat stanów magazynowych, materiałów, działania linii produkcyjnych czy księgowości w jednym miejscu. Przekłada się to na możliwość szybszej i wydajniejszej pracy, a zatem przyczynia się do zwiększenia wydajności firmy.

Pomimo szerokiego zastosowania systemów ERP we współczesnych przedsiębiorstwach, niejednokrotnie wiele z ich funkcjonalności wymaga ręcznej obsługi. Aby ograniczyć to  niezbędnego minimum, konieczne stało się opracowanie intuicyjnego i obejmującego wszystkie możliwe dane konfiguratora. Jednym z dostępnych na rynku systemów jest Epicor Kinetic, którego wdrażaniem na polskim rynku zajmuje się firma Mindbox.

Konfigurator Epicor Kinetic umożliwia ustawienie odpowiedniej konfiguracji poszczególnych elementów. W wypadku linii produkcyjnej używa się go do stworzenia produktu o konkretnych właściwościach. Zawiera on wszystkie możliwe w wypadku danej linii produkcyjnej opcje oraz w czasie rzeczywistym porównuje je ze stanami magazynowymi, tworzy zadania, przydziela osoby do ich wykonania oraz kalkuluje cenę gotowego produktu.

Narzędzie automatycznie wyklucza niemożliwe do zrealizowania opcje. Daje również wgląd w historię poszczególnych konfiguracji i zadań, a także wiąże je z innymi elementami systemu.  Cechuje się on też przyjaznym i intuicyjnym interfejsem oraz wysokim stopniem kustomizacji. Jak dokładnie wygląda proces konfiguracji? Wskazane zostanie to na przykładzie konfiguratora wdrożonego przez Mindbox dla firmy produkującej okna. Ich produkcja wymaga szczególnej uwagi i staranności, gdyż żeby właściwie spełniało swoje zadania, musi spełnić szereg wymagań.

 

 

Tworzenie zamówienia w konfiguratorze Kinetic

 

Epicor Kinetic pozwala użytkownikom szybko i bezproblemowo stworzyć zamówienie. Do systemu wgrywane są dane na temat możliwych kształtów, wymiarów i materiałów do produkcji okien, które następnie dostępne są w konfiguratorze do stworzenia zamówienia. System automatycznie wyklucza niemożliwe do zrealizowania opcje, a także w czasie rzeczywistym oblicza niezbędną ilość materiałów i końcową cenę produktu.

W wypadku konfiguratora wdrożonego przez Mindbox u producenta okien dopuszcza on cztery możliwe kształty, cztery wzory kratek okiennych, a także po cztery kolory dla wewnętrznych i zewnętrznych części. Posiada także możliwość wyboru konkretnych, dopasowanych do możliwości linii produkcyjnej, wymiarów, a także funkcjonalność znaną jako dynamiczne listy (dynamic lists). Okna produkowane są do dwóch typów klimatu – północnego i południowego. Po zaznaczeniu którejkolwiek opcji konfigurator daje do wyboru konkretne, przypisane do danego klimatu rodzaje szkła i wyklucza pozostałe. Innymi słowy, pozwala na budowę różnych zależności pomiędzy różnymi opcjami.

Następnie konfigurator za pomocą Order Job Wizard pozwala stworzyć zlecenie produkcyjne, które można w znacznym stopniu modyfikować – zapewnia to bieżący wgląd w stopień jego zaawansowania i przewidywany termin ukończenia oraz możliwość opóźnienia lub anulowania. Konfigurator automatycznie przekłada wpisane przez użytkownika dane na metody produkcji we wszystkich możliwych aspektach okna – ramy, szyb, malowania, etc. Pomimo szerokich możliwości oferowanych przez konfigurator Epicor Kinetic czasami niezbędna jest jego modyfikacja, żeby dostosować go do zmieniających się warunków. Narzędzie można w każdej chwili zmodyfikować za pomocą zmian wartości lub dopisania nowych linijek kodu.

 

 

Konfigurator to oszczędność czasu i miejsca

 

W warunkach linii produkcyjnej konieczna jest jak największa optymalizacja czasu i miejsca niezbędnego do wykonania zadań – tyczy się to także systemów ERP. Epicor Kinteic w tym celu korzysta z tablicowania (lookup tables). W pamięci systemu przechowywane są tablice z wynikami dla konkretnych konfiguracji, co przyspiesza procesy tworzenia zamówień i produkcji. Dla przykładu, przechowuje on dane na temat szkieł dopuszczonych do użytku w danym klimacie – dla południowego są to trzy możliwości, dla północnego cztery. Tablica z możliwościami może być przypisana do każdego elementu, co pozwala znacząco przyspieszyć prace, gdyż system automatycznie uzupełnia wartości po wybraniu konkretnej opcji.

Aby jeszcze bardziej zminimalizować czas niezbędny do stworzenia zamówienia, konieczne jest również odpowiednie zarządzanie zależnościami pomiędzy zmiennymi. Konfigurator Epicor Kinetic osiąga to za pomocą list dynamicznych (dynamic lists), a więc takich, w których wartości zależą od zmiennych – jeśli zatem wybierzemy klimat północny, system podpowie (za pomocą Data Lookup Method) cztery możliwe warianty szyb, które z kolei będą determinować kolejne cechy zamówienia.

 

 

Najważniejsze są zasady

 

Konfigurator Epicor Kinetic pozwala tworzyć zasady (rules) określające konkretne zadania do wykonania. Dla przykładu, zasada Keep Compnent When pozwala np. wyeliminować konieczność malowania dla okien, które mają nie być malowane – eliminuje ona wszystkie materiały i czynności niepotrzebne do wykonania konkretnego produktu. Można ją stosować nie tylko do surowców, ale także maszyn, pracowników czy innych wartości w systemie.

Oprogramowanie automatycznie oblicza ilość i wymiary niezbędnych materiałów, np. długość i ilość drewna koniecznego do stworzenia ramy o konkretnych wymiarach. Na tym możliwości nie kończą się – pozwala ono także wydawać szczegółowe instrukcje odnośnie do poszczególnych operacji. Możliwość dodawania komentarzy pozwala np. przekazać pracownikom linii cięcia szkła szczegółowe wytyczne.

Na podstawie wszystkich opisanych wcześniej właściwości konfigurator jest w stanie obliczyć koszty firmy oraz wykalkulować cenę, którą będzie musiał zapłacić klient. Kolejną funkcjonalnością jest możliwość wyboru transportu zamówienia (także w wypadku produktów nieprodukowanych przez firmę, ale używanych przez nią) np. na podstawie danych wpisanych w system bądź kodu pocztowego klienta – w drugim wypadku system automatycznie dobierze firmę spedycyjną i obliczy koszty transportu.

 

 

Konfigurator – diament systemu

 

Jak widać na powyższych przykładach, dobrze zaprojektowany i wdrożony konfigurator może znacząco przyspieszyć stosowane w firmie procesy. Możliwość dopasowania opcji do szczegółowych wymagań klienta, a także powiązanie poszczególnych elementów systemu różnymi zależnościami sprawiają, że tworzenie zamówień, planowanie produkcji, organizacja stanów magazynowych i dystrybucja gotowych produktów stają się łatwe i szybkie. To z kolei ogranicza konieczność żmudnego ręcznego wpisywania kolejnych procesów, a zatem pozwala także na wykorzystanie pełni potencjału pracowników.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!