Wysyłanie zgłoszeń do ZUS

Wysyłanie zgłoszeń do ZUS

Udogodnienia oferowane przez RPA obejmują automatyczne przesyłanie dokumentów o różnym przeznaczeniu, w tym obsługiwanych przez zusowski system „Płatnik” (np. formularzy ubezpieczonych). Dzięki robotom eksportowane są pliki z SAP oraz importowane bezpośrednio do elektronicznej platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdorazowo generowany jest również raport, zaś dane, na których pracuje oprogramowanie, nie wymagają dodatkowej weryfikacji (np. za pośrednictwem działu kadr).