Uzupełnienie stanów magazynowych

Uzupełnienie stanów magazynowych

Zamówienia i odnowienia stanów magazynowych są bardzo istotnym i pracochłonnym obszarem w firmach produkcyjnych. Głównym wyzwaniem procesu jest to, że większość czynności wykonywanych w ramach zarządzania stanami magazynowymi odbywa się na styku systemów i fizycznie wykonywanych czynności w magazynie, transporcie, dostawach. Dodatkowo jest to obszar, w którym zdarzenia miewają charakter nagły i nieprzewidywalny, co także powinno być uwzględnione w przebiegu procesu.

Z tego powodu rozwiązanie jakie wdrożyliśmy w jednym z podmiotów produkcyjnych w Grupie Danone obejmowało większy zakres niż sama robotyzacja procesów. Stworzyliśmy punkty styku operatorów i systemów dostarczając wygodny i efektywny sposób weryfikowania danych i ich korekty. Umożliwiliśmy tym samym nie tylko zautomatyzowanie procesów, ale także ustrukturyzowaliśmy informacje na etapie  wprowadzania danych do systemu ERP (w tym przypadku SAP).

Proces odbywa się w trybie ciągłym na wszystkich 3 zmianach. Przed uruchomieniem właściwego procesu planowania zamówień niezbędne jest przeprowadzenie trzech etapów wymagające potwierdzenia przez operatora:

  • potwierdzenie planów produkcyjnych,
  • sprawdzenie stanów materiałowych,
  • uruchomienie robota startera.

Robot samodzielnie sprawdza poziom buforów materiałowych. Na bazie powyższych informacji , danych zbieranych z planów produkcyjnych, systemu MES oraz raportu całościowego uruchamiany jest robot, który korzystając z danych ma za zadanie zbudować a następnie wprowadzić do wybranego sytemu ERP plan zamówień materiałów.

 

uzupelnienie-stanow-magazynowych