Przyjęcie towaru

Przyjęcie towaru

Automatyzacja z obszaru controllingu produkcji. Robot jest dla tego procesu uruchamiany 4 razy dziennie. Sprawdza w systemie ile było dostaw, ile produktu zostało przywiezione w dostawie. Dla dostaw robot pobiera z bazy dane laboratoryjne. Zakłada partię produktu w SAP i aktualizuje raport dzienny dotyczący ilości i jakości przyjętego towaru w danym dniu. Proces przed automatyzacją zajmował dużo czasu i obarczony był ryzykiem błędów powstających w trakcie przepisywania danych.

 

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!