Raportowanie czasu pracy

Raportowanie czasu pracy

W przypadku, gdy w naszej branży czas pracy dzieli się na projekty realizowane u klienta i tak zwany bench, z użyciem SAP zautomatyzowane raporty są wysyłane do line managerów , odciążając tym samym pracowników HR. Dla przykładu, jeśli w danej firmie wymagana jest utylizacja na poziomie 80% w skali miesiąca, robot znajduje pracowników, którzy nie wyrobili normy lub (wręcz przeciwnie) przekroczyli ją. Wygląda to w ten sposób, że raz na 30 dni pobiera on informacje odnośnie obłożenia danych osób z systemu SAP i na ich podstawie generuje raport do Excela. Jeśli w trakcie całego procesu wyłonieni zostaną pracownicy ze zbyt niskim lub wysokim poziomem utylizacji, oprogramowanie wysyła drogą mailową monit do odpowiednich line managerów, którzy dzięki niemu mogą podjąć kroki celem wyjaśnienia sytuacji. Podobny proces i mechanizm wykorzystywany jest np. do wyliczenia premii według określonego wzoru (algorytmu), który odnosi się do konkretnych wytycznych. Dla przykładu, określony poziom utylizacji może przekładać się na dochód w danym miesiącu.

 

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!