Klasyfikacja wyników badań laboratoryjnych

Klasyfikacja wyników badań laboratoryjnych

Oprócz diagnostyki na podstawie RTG i morfologii krwi, robotyzacja umożliwia także transfer wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych do bazy danych, skąd następnie będą one automatycznie rozsyłane bezpośrednio do pacjentów lub trafiały na ich profile stworzone w systemie. Tam będą oczekiwały na pobranie przy użyciu unikalnego hasła przypisanego do danego użytkownika. Rozwiązanie to pozwala nie tylko na oszczędność czasu, lecz również na eliminację potencjalnych błędów, sprawniejsze informowanie o uchyleniach od norm i uniknięcie pułapek związanych z RODO.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!