Dokumenty do zatrudnienia

Dokumenty do zatrudnienia

RPA usprawnia procesy w działach HR poprzez załatwianie formalności koniecznych przy zatrudnianiu nowego pracownika. Na podstawie wprowadzonych do systemu danych, robot generuje dokumenty niezbędne przy nawiązaniu stosunku pracy – umowę o pracę, oświadczenie dotyczące konta bankowego, na które ma wpływać wynagrodzenie, formularze dotyczące przetwarzania danych osobowych czy odprowadzania podatku dochodowego oraz informacje o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych. W efekcie pozostawia gotowe dokumenty do wydruku i podpisu przez obie strony.