Automatyczne procesowanie wyciągów bankowych

Automatyczne procesowanie wyciągów bankowych

Omawiany robot sprawdza się w pracy na styku systemu finansowo – księgowego i systemów bankowych.

Codziennie rano loguje się i pobiera wyciągi bankowe z poprzedniego dnia.
Następnie robot rozksięgowuje wyciągi bankowe uwzględniając reguły księgowania bądź korzystając z księgi zakupów i sprzedaży. Dzięki temu wszelkie transakcje są rozksięgowane na bieżąco.
Oczywiście robot sprawdza czy dla danej pozycji ustanowiono reguły, a w przypadku, kiedy nie jest pewien księgowania, wysyła powiadomienie operatorowi, który podejmie decyzję. Dzięki temu w pracy z robotem możemy być pewni poprawności przydzielonych pozycji.

Dzięki automatyzacji procesu uzyskujemy bieżące informacje o statusie płatności.  Działanie na aktualnych danych w procesach zarządzania należnościami, windykacjami, czy kredytami
kupieckimi staje się znacznie wydajne.

 

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!