/ We know how

Jak wyliczyć godziny robocze przy nietypowych zadaniach?


W tym artykule dowiesz się:

  • W jaki sposób rozliczać roboczogodziny na standardowych zadaniach
  • Jak rozlicza się godziny pracy na umowie B2B
  • Jak rozliczać roboczogodziny na niestandardowych zadaniach 
  • Jak aplikacje mogą ułatwić monitorowanie czasu i zakresu pracy

Ewidencja czasu pracy jest żmudnym, ale niezbędnym procesem w każdej firmie, ponieważ często na jej podstawie wypłaca się pracownikom wynagrodzenie. Problem pojawia się w przypadku zadań nieokreślonych w umowie. Jak wyliczyć godziny robocze przy nietypowych zadaniach i czego unikać?

 

 

Czym jest godzina robocza?

 

Wiele osób szuka specjalizacji w branży IT, ale wszyscy muszą pamiętać, że, bez względu na to, czy pracują na etacie, czy prowadzą własną firmę, muszą liczyć czas pracy. Stosuje się do tego godziny robocze (znane też jako roboczogodziny), czyli podstawową jednostkę miary robocizny, tj. pracy włożonej w wykonanie zadania lub przedmiotu. Jest ona tożsama z godziną zegarową, ponieważ też liczy 60 minut, ale godziny robocze nie muszą następować bezpośrednio po sobie.

Przykładem jest dzień pracy, na który składa się osiem godzin roboczych. Rosnąca popularność elastycznego czasu pracy sprawia jednak, że liczenie godzin roboczych może sprawiać pewną trudność. W standardowym modelu dokładny przedział czasowy zależy od branży, ale w IT często pracuje się między 8 a 17, zaś elastyczny czas pracy to często praca w godzinach odpowiadających pracownikowi, ale w określonej w umowie liczbie godzin (np. 6-10 i potem 18-22) lub w core hours – godzinach, w których organizacja działa i w tym czasie pracownicy muszą wykonywać swoje obowiązki.

Trzeba jednak pamiętać, że czas pracy w Polsce jest regulowany przed Kodeks pracy, a także zapisy umów o pracę. W branży IT wielu specjalistów działa na zasadzie freelancingu oraz umów B2B, które pod Kodeks pracy nie podlegają. Rozliczanie czasu w przypadku takich umów zależy od ich szczegółowych zapisów, a kwestie sporne regulowane są na podstawie Kodeksu cywilnego.

 

 

Jak liczyć godziny robocze na standardowych zadaniach?

 

Rozliczanie godzin roboczych na standardowych zadaniach należy rozpocząć od określenia, czym one są. Najłatwiej jest przyjąć, że są to zadania określone w umowie lub opisie stanowiska. Należy też określić standardowy czas pracy – w tym wypadku bardziej chodzi o dzienny wymiar niż konkretny przedział czasowy. Standardowy czas pracy w Polsce wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, chyba że strony umowy ustalą inaczej.

W rozliczaniu nie wolno zapominać o przerwach, do których pracownik ma prawo w ciągu dnia w przypadku pracy przekraczającej 6 godzin – w Polsce wynosi ona 15 minut w trakcie dnia pracy (bez względu na jego długość), ale firmy mogą wprowadzić dodatkową przerwę w długości do 60 minut – nie jest jednak ona wliczana do czasu pracy, co należy wziąć pod uwagę w trakcie rozliczenia.

Trzeba także pamiętać o nadgodzinach, czyli wszystkich godzinach roboczych poza podstawowym, określonym w umowie wymiarem – za ich przepracowanie pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub możliwość skorzystania z dodatkowego czasu wolnego.

Nie wolno zapominać, że powyższe metody tyczą się umów o pracę – w przypadku umów B2B rozliczenie najczęściej odbywa się na zasadzie zakończonych projektów i wyników, a nie czasie pracy, ale strony umowy mogą rozliczać się na takiej zasadzie. W tym wypadku najprościej będzie stosować przepisy określone w Kodeksie pracy, ponieważ dają one ramę prawną i właściwie gotowy przepis na rozliczenie.

 

 

Jak liczyć godziny robocze na niestandardowych zadaniach?

 

W przypadku rozliczania zadań niestandardowych również należy zacząć od ich zdefiniowania. Najłatwiej jest przyjąć, że zadania niestandardowe to wszystkie zadania wykraczające poza określony w umowie lub opisie stanowiska zakres pracy.

Ponieważ zadania niestandardowe wykraczają poza zapisy umowy, strony mogą chcieć ją renegocjować lub dołączyć do niej aneks. Powinien on uwzględniać przede wszystkim cel i zakres zadania, a także stawkę za jego wykonanie. Dla ułatwienia można przyjąć, że godziny robocze na niestandardowych zadaniach można rozliczać w podobny sposób jak nadgodziny – łączy je konieczność wykonania przez pracownika pracy dodatkowej, nieobjętej w umowie pracy, co wymaga stosowania odrębnych przepisów i renegocjacji umów.

Bez względu na to, czy pracownik zatrudniony jest na umowie o pracę, czy wykonuje zadania na podstawie umowy B2B, rozliczanie zadań niestandardowych w największej mierze zależy od szczegółowych zapisów umowy, a więc określonych w niej stawek, etapów pracy czy przewidzianego czasu wykonania zadań. Rozliczenie może odbywać się na zasadzie projektowej (wynagrodzenie uzależnione jest od ukończenia konkretnego etapu) lub godzinowej – w tym wypadku należy ustalić zakres czasowy zadania oraz sposób jego monitorowania.

 

 

Co gdy zadania są wykonywane równolegle?

 

Czasami może zdarzyć się, że pracownik będzie równolegle wykonywać zarówno standardowe, jak i niestandardowe zadania, co sprawia, że rozliczanie godzin pracy może się skomplikować. W takim wypadku najważniejsze jest jasne wskazanie w umowie, jaki zakres prac obejmuje standardowy wymiar pracy, a co poza niego wykracza.

Żeby ułatwić rozliczanie zadań wykonywanych równolegle, dobrze jest dokładnie monitorować czas i zakres pracy za pomocą aplikacji, takich jak Asana czy Jira. Z ich pomocą można podzielić dzień pracy na konkretne zadania do wykonania, a możliwość ich przypisania do różnych projektów ułatwia późniejsze rozliczenie.

Nie wolno zapominać, że różne typy zadań są najczęściej objęte różnymi stawkami godzinowymi. Warto też pamiętać o nadgodzinach, ponieważ może zdarzyć się, że zarówno standardowe, jak i niestandardowe zadania mogą wykraczać poza ustalony w umowie wymiar czasu pracy. W tym przypadku najłatwiej jest zastosować ogólne przepisy dotyczące nadgodzin, bez względu na rodzaj umowy z pracownikiem.

Dobrze jest też cały czas pozostawać w kontakcie z pracownikiem – nie tylko pozwoli to stale monitorować postępy w realizacji zadań, ale również ułatwia ewentualne renegocjacje umowy. W przypadku wątpliwości najlepiej jest stosować się do wewnętrznych regulaminów i zawsze przestrzegać zapisów umowy.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!