/ We know how

Jak rozwijać kompetencje Twojego pracownika w branży IT?

Wszyscy doskonale wiemy, że kto stoi w miejscu, ten się cofa. To sformułowanie jest ponadczasowe i można śmiało powiedzieć, że dotyczy ludzi pracujących w każdej branży. Jeszcze kilka lat temu panował pogląd, że specjalista IT może posiadać wyłącznie wiedzę techniczną, a umiejętności interpersonalne i społeczne nie są mu potrzebne, ponieważ pracuje wyłącznie z komputerem. Obecnie dobry pracownik, musi posiadać odpowiednie kompetencje, zarówno te twarde, jak i miękkie. Z tego artykułu dowiesz się  jakie to są kompetencje i jak je rozwijać u pracowników w branży IT.

 

 

Czym są kompetencje miękkie?

 

 

 

Definicja kompetencji to zakres wiedzy, odpowiedzialności i umiejętności do pełnienia konkretnej funkcji czy wydawania decyzji. W literaturze branżowej znajduje się kilka możliwości ich klasyfikacji. Najczęściej pojawiający się podział kompetencji dzieli je na kompetencje twarde (wiedza merytoryczna) i miękkie. Kompetencje miękkie to uniwersalne i niezależne od konkretnego profilu zawodowego umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i osobiste. Można je sklasyfikować na różne sposoby, m. in wg kategorii czy współzależności (kompetencje bazowe i wykonawcze). Ich posiadanie i rozwój wpływa na umiejętność pracy w zespole, czy radzenie sobie ze stresem i presją czasu. Poniższa tabela obrazuje podział kompetencji miękkich ze względu na kategorie.

 

Jak-rozwijać kompetencje-Twojego- pracownika- w-branży-IT-mindworkers-tabela

 

 

Znaczenie kompetencji miękkich przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu stale rośnie (zatrudnij talent). Poszukiwany specjalista musi posiadać odpowiednie kwalifikacje (wiedza merytoryczna i doświadczenie) oraz kompetencje. Od potencjalnych pracowników coraz częściej wymaga się oprócz bycia ekspertem w danej dziedzinie, umiejętności odnalezienia się w zespole i nawiązywania pozytywnych relacji, co dobrze wpływa na jakość pracy.

Umiejętności miękkie: najlepsze wskazówki dla menedżerów IT!

 

 

Rekrutowanie w branży IT nie jest proste. Menedżer szukając pracowników do swojego zespołu musi zdawać sobie sprawę, że nie ma kandydata idealnego, dlatego też powinien potrafić dostrzec potencjał do rozwoju w danej osobie. Poszukiwany pracownik powinien oczywiście posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale także kompetencje osobiste, które sprawią, że dobrze odnajdzie się w firmie i będzie się z nią identyfikował. Warto również zwrócić uwagę na motywację do rozwoju i nastawienie danej osoby, ponieważ 2 kandydatów może posiadać podobne umiejętności z danej dziedziny, ale jeden z nich może dążyć do ich rozwoju, a drugi będzie zadowolona z tego gdzie jest i przestanie się starać.

 

Najbardziej cenione obecnie kompetencje miękkie w branży IT to:

– zdolność do rozwiązywania problemów,

– komunikatywność i umiejętność pracy w grupie,

– wychodzenie z inicjatywą i innowacyjność.

 

 

Które umiejętności specjalistów IT warto rozwijać?

 

 

Kompetencje miękkie u pracownika działu IT są istotne zarówno na etapie rekrutacji do danego zespołu czy projektu, ale także w trakcie wykonywania pracy. Są to umiejętności, które pozwalają mu łatwiej odnaleźć się i identyfikować z firmą. Rozwój kompetencji miękkich sprawi, że zatrudniony specjalista będzie coraz więcej dawał firmie dzięki swojej inicjatywie, kreatywności i zdolności przekazywania wiedzy (rozwiń swój talent). Które umiejętności warto więc rozwijać u pracowników branży IT?

 

 

Twórcze i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów

 

 

Kreatywność w rozwiązywaniu problemów jest w branży IT bardzo pożądana. Realizowane projekty są najczęściej pracą nad stworzeniem czegoś zupełnie nowego lub usprawnieniem istniejących już procesów. Umiejętność twórczego myślenia pozwala opracować rozwiązanie, które usprawni pracę całego zespołu oraz sprawi, że tworzony produkt/usługa będzie odpowiadał zapotrzebowaniu.

 

 

Zdolność do dzielenia się wiedzą

 

 

Umiejętność przekazywania wiedzy jest bardzo istotna. Pracownik, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu staje się nieformalnym liderem, powinien także nauczać. Jest to wartość dodana dla firmy, ponieważ umożliwia to stały rozwój wszystkich pracowników. Chęć do dzielenia się wiedzą sprawia, że dany specjalista zazwyczaj jest brany pod uwagę przy awansach na stanowiska kierownicze.

 

Umiejętność pracy indywidualnej i pracy w zespole

 

 

Specjaliści IT często wykonują swoje zadania zdalnie. Oznacza to, że pracują indywidualnie, najczęściej z domu. Powinni zatem posiadać umiejętność samodzielnej motywacji do pracy oraz zorganizowania jej w taki sposób, żeby była wykonana na czas.

Wspomniana indywidualna praca zdalna z reguły składa się na realizację większego projektu, któremu poświęca się zespół specjalistów. Od odpowiedniej komunikacji w tej grupie zależy często sukces. Każdy pracownik wykonuję swoją część, jednak muszą one ze sobą współgrać i być odpowiednio połączone, co jest możliwe dzięki porozumieniu w zespole i przysłowiowym „graniu do jednej bramki”.

Umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracy pod presją czasu

 

 

Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu to kluczowe kompetencje miękkie szczególnie jeśli chodzi o pracę przy dużych projektach. Presja, z którą specjalista IT musi sobie radzić może wynikać ze strony klienta, pracodawcy lub przytłoczenia pracą, ze względu na złą organizację własnego czasu. Krótkie deadline’y niektórych motywują, ale potrafią negatywnie wpłynąć na psychikę pracownika. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu pozwala zyskać dobrą opinię w oczach przełożonych, a tym samym ciekawsze zadania do wykonania i lepsze pieniądze.

 

Wychodzenie z inicjatywą i nastawienie do pracy

 

 

Specjaliści IT poza wykonywaniem ściśle zleconych zadań pracują także nad badaniem funkcjonowania produktów i ich ulepszania. Dostrzeżenie wartościowych zmian, które można wprowadzić w już istniejących procesach wymaga inicjatywy własnej pracownika oraz chęci do pracy. Pracownik posiadający odpowiednie kompetencje osobiste dąży do rozwiązywania problemów i usprawniania własnej pracy z korzyścią dla siebie i firmy. Odpowiednie nastawienie do pracy to także umiejętność identyfikowania się z wartościami firmy, które stają się tożsame z wartościami danej osoby.

 

Umiejętność publicznego występowania

 

 

Praca w branży IT wymaga się posiadania umiejętności komunikacji na różnych poziomach. W zakres tej kompetencji wchodzi zarówno porozumiewanie się z zespołem w ramach pracy nad projektem, ale także wystąpienia publiczne przed zarządem firmy czy kontrahentami. Umiejętność publicznego występowania to łatwość z jaką przychodzi nam zaprezentowanie tego nad czym pracujemy i co możemy zaoferować w sposób jasny i zrozumiały dla osób, które nie muszą mieć wiedzy technicznej. Oczywiście istotne jest radzenie sobie ze stresem i pewność siebie, która sprawia, że przemawiamy jako ekspert.

Jak-rozwijać-kompetencje-Twojego- pracownika- w-branży-IT-mindworkers-3

 

Komunikacja i chęć do prowadzenia prezentacji

 

 

Kompetencja ściśle związana z poprzednią. Umiejętności komunikacyjne na odpowiednim poziomie, ułatwiają prowadzenie prezentacji w sposób ciekawy i zrozumiały. Specjalista IT powinien również rozumieć potrzebę dobrego przeprowadzenia prezentacji, która obrazuje to nad czym ciężko pracował. Udział w spotkaniach z klientami to coraz częściej obowiązek pracowników IT, w związku z tym dobrze jest chcieć uczestniczyć w takich spotkaniach niż robić to z przymusu. Dzięki takiemu nastawieniu prezentacje są lepiej prowadzone a rozmowy bardziej owocne.

Wysoka rotacja pracowników w branży IT sprawia, że rozwój kompetencji miękkich jest istotny zarówno z poziomu pracownika (możliwość podjęcia lepszej pracy), jak i pracodawcy (zatrudnienie lepszego specjalisty). Rekruter już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej zwraca uwagę na posiadane umiejętności miękkie oraz predyspozycje do ich ulepszania. Firma, która widzi w swoim pracowniku duży potencjał powinna starać się umożliwić mu rozwój na każdej płaszczyźnie. Zachęcanie specjalisty IT do udziału w spotkaniach z klientami czy prowadzenia prezentacji sprawi, że będzie to dla niego to coraz łatwiejsze i będzie przynosiło korzyści przedsiębiorstwu. Pracownik, widzi dzięki temu, że jest ważną częścią firmy, bardziej się z nią identyfikuje i wiąże swoją przyszłość.

 

 

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!