/ We know how

Jak odnaleźć się w IT korposlangu?

Osoby, które rozpoczynają swoją karierę w korporacji, mogą być mocno zdziwione, ponieważ słownictwo, które jest stosowane w takich miejscach, jest bardzo charakterystyczne. Z tego względu wyróżnia się taką kategorię jak korposlang. Jak odnaleźć się w IT korposlangu? Które sformułowania i korposkróty trzeba koniecznie poznać? W poniższym artykule przedstawiamy szereg wartościowych informacji na ten temat.

 

 

Korposlang – czyli jakim językiem mówi się w korporacjach

 

Korposlang czy korpomowa to określenie dla specyficznego języka, którym posługują się na co dzień osoby pracujące w korporacji. Osoby, które trafiają do pierwszej pracy w IT, mogą być mocno zdziwione słownictwem wykorzystywanym przez zatrudnione tam osoby. Wiele słów może być niezrozumiałych i całkiem nowych dla tych, którzy nie mieli z korposlangiem nigdy do czynienia.

Warto jednak wiedzieć, że korzystanie z korpomowy przynosi wymierne efekty – przede wszystkim poprawia komunikację między poszczególnymi pracownikami. Istotą korposlangu jest stosowanie specjalnych skrótów, dlatego porozumiewanie się ze współpracownikami przebiega sprawniej i efektywniej.

Zatem jak zwiększyć swoje szanse na znalezienie pierwszej pracy w IT? Oprócz oczywistości takich jak znajomość konkretnych technologii programistycznych czy stworzenia dobrego CV warto również postawić na naukę korposlangu. Wówczas nasze szanse na objęcie wymarzonego stanowiska pracy będą jeszcze wyższe.

 

 

Słownik skrótów

 

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze skróty z korposlangu, które powinien znać każdy, kto planuje rozpoczęcie pracy w korporacji. Ich znajomość sprawi, że łatwiej będzie nam odnaleźć się w wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych.

 • AFAIK “ang. “as far as I know”) – z tego co wiem.
 • ASAP (ang. as soon as possible) – “najszybciej, jak się da”, czyli “na wczoraj”.
 • BRGDS (ang. best regards) – najlepsze pozdrowienia, skrót ten najczęściej jest wykorzystywany w wiadomościach e-mail.
 • CAPEX (ang. capital expenditures) – oznacza to wydatki inwestycyjne na wdrożenie nowego systemu bądź zakup nowego produktu.
 • EOD (ang. end of day) – oznacza, że termin przypada na koniec dnia.
 • EOM (ang. end of month) – termin przypada na koniec miesiąca.
 • EOY (ang. end of year) – skrót używany na koniec roku. Stosuje się go, by uporządkować wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem firmy, np. sprawami podatkowymi.
 • ERP (ang.  enterprise resource planning) – planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Zazwyczaj chodzi o wyspecjalizowane oprogramowanie, które służy do zarządzania aktywami firmy.
 • FAQ (ang. frequently asked questions) – często zadawane pytania.
 • FYA (ang. for your action) – czynność do wykonania.
 • FYI (ang. for your information) – dla twojej informacji.
 • imho (ang. in my humble opinion) – moim skromnym zdaniem.
 • KPI (ang. key performance indicators) – najistotniejsze wskaźniki wydajności przedsiębiorstwa. Najczęściej są to cele liczbowe, którym mają sprostać poszczególni pracownicy. Najczęściej dane te są łatwe do obliczenia i chodzi tutaj o efektywność w rozmaitych obszarach działania przedsiębiorstwa.
 • OPEX  (ang. operational expenditures) – koszty związane z utrzymaniem danego produktu bądź całego systemu.
 • PFA (ang. please find attached) – wiadomość znajduje się w załączniku.
 • SWOT (ang. strengths, weaknesses, opportunities, threats) – analiza SWOT to jedno z narzedzi, które jest niezwykle często wykorzystywane w korporacjach. Służy do zidentyfikowania mocnych, słabych stron firmy a także szans i zagrożeń.
 • TBA (ang. to be announced) – oznacza, że wkrótce zostanie ogłoszona ważna informacja.
 • TBC (ang. to be confirmed) – do potwierdzenia. Oznacza to, że pewna informacja wymaga uściślenia.
 • TBD (ang. to be determined/decided/declared) – do określenia.
 • TBU  (ang. to be updated) – oznacza, że pewna kwestia wymaga zaktualizowania/zmiany.

 

 

Zapożyczenia z języka angielskiego

 

W ramach korposlangu wyróżnia się także szeroką kategorię zapożyczeń z języka angielskiego. Chodzi tutaj o następujące sformułowania:

 • badż do drzwi – karta do drzwi od biura,
 • bekap – kopia danych, 
 • dedlajn – termin,
 • ficzery – cechy szczególne,
 • fidbek – odnosić się do czyjejś pracy lub słów, 
 • kejpijaj – wskaźniki projektu, 
 • kejs – zadanie do wykonania,
 • ołpenspejs – biuro z otwartą przestrzenią, gdzie pracownicy wykonują swoje obowiązki obok siebie, 
 • performens – osiąganie wyników, 
 • pójść na miting – pójść na spotkanie,
 • pracować na stendbaju – pracować bardzo długo bez przerwy, 
 • priperowanie brifu – przygotowanie opisu zadania.
 • siedzieć w worku – przebywać w pracy, 
 • skołczować kogoś – nauczyć go określonych umiejętności, 
 • skołp – zakres działania,
 • target – cel konkretnego projektu lub działania, 
 • trakowanie – śledzenie etapów projektu, 
 • zrobić sendout – wysłać coś do klienta.

 

 

Jakie nazwy mają stanowiska w korposlangu?

W korposlangu wyróżnia się także określone skróty dla nazwania poszczególnych stanowisk. Wszystkie najważniejsze stanowiska określa się jako board lub top management. Z kolei w ramach boardu wymienia się: 

 • CEO (ang. Chief Executive Officer). Jest to najważniejsza osoba w firmie, która ma największą władzę, czyli dyrektor zarządzający.
 • COO (ang. Chief Operation Officer). Jest to dyrektor operacyjny. Do jego obowiązków należy dbałość o to, by wszystkie procesy w firmie były realizowane w sposób odpowiedni i zgodnie z wytycznymi.
 • CFO (ang. Chief Financial Officer). Jest to dyrektor finansowy firmy. Odpowiada za sferę finansową przedsiębiorstwa.
 • CTO (ang. Chief Technical Officer). Jest to osoba zarządzająca działem IT firmy.

Pozostałe nazwy stanowisk, o których warto wspomnieć, to:

 • PM, czyli Product Manager. Odpowiada on za projekty.
 • Account. Jest to opiekun klienta.
 • KAM, czyli Key Account Manager. Jest to opiekun najważniejszych klientów.
 • Team Lead. Lider zespołu.

 

 

Podsumowanie

 

Osoby szukające pierwszej pracy po studiach informatycznych powinny kłaść nacisk nie tylko na posiadanie określonych kompetencji związanych z wykonywaniem danego zawodu, lecz także na poznanie korpomowy.

Jak widać, liczba słów, które muszą przyswoić osoby rozpoczynające pracę w korporacji, jest naprawdę bardzo długa. Warto poznać ich jak najwięcej, ponieważ dzięki temu łatwiej będzie nam komunikować się ze współpracownikami, a dodatkowo zyskamy uznanie w oczach nowych koleżanek i kolegów.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!