/ We know how

Jak ERP rozwiązuje problemy z zarządzaniem zasobami?


W tym artykule dowiesz się:

  • W jaki sposób systemy ERP rozwiązują problemy z zarządzaniem zasobami w organizacji
  • Jak połączyć pracę zdalną z bezpieczeństwem danych w systemach ERP
  • W jaki sposób system ERP może przyspieszyć i usprawnić procesy w firmie 
  • Jak system ERP wpływa na przewidywanie, planowanie i skalowanie potrzeb firmy

Skuteczne zarządzanie zasobami jest jedną z największych bolączek każdej firmy. Często stosowanym rozwiązaniem problemów z tym związanych jest wdrożenie systemu ERP w środowisku pracy. Jakie problemy rozwiązują tego typu platformy i jak zwiększają efektywność organizacji?

 

 

Wyzwania w zarządzaniu zasobami – dlaczego systemy ERP są istotne?

 

Wymagania stawiane systemom ERP po pandemii zmieniły się – większy nacisk położono m.in. na mobilność i bezpieczeństwo danych – ale wyzwania w zarządzaniu zasobami pozostały w dużej mierze te same. Można nawet powiedzieć, że doświadczenie pandemii i wywołanego nią kryzysu gospodarczego, raz na zawsze udowodniło, że integracja procesów operacyjnych w ramach jednej platformy jest dobrym wyborem dla każdej firmy.

Systemy ERP oferują nie tylko wygodę pod postacią dostępu do wszystkich aspektów działalności organizacji w jednym systemie. Oferują one coś znacznie ważniejszego, nawet bardziej istotnego niż wynikająca z ich wdrożenia optymalizacja kosztów – dzięki nim przedsiębiorstwa oszczędzają czas. Integracja np. produkcji, logistyki i obsługi klienta w jednym systemie pozwala szybciej i wydajniej przyjmować i obsługiwać zamówienia, co przekłada się na wzrost konkurencyjności firmy. Gdy może ona produkować więcej w krótszym czasie, poprawia się jej pozycja rynkowa.

Co ważne, dane integrowane w platformach ERP dostępne są w czasie rzeczywistym. Niewielka, mogłoby się zdawać, funkcjonalność ma jednak dalekosiężne skutki dla działania firmy. Dzięki niej można lepiej i szybciej dostosowywać działalność do potrzeb. Można również usprawnić proces decyzyjny – nie trzeba czekać godzin lub dni, aż spłyną wszystkie dane. Przekłada się to na jakość obsługi klienta – pracownik i klient od razu wiedzą, ile zajmie cały proces i jakie będą jego koszty.

 

 

Jak ERP ułatwia dostęp i udostępnianie danych?

 

ERP w zarządzaniu zasobami nie tylko pozwala poprawić wydajność produkcji, ale również daje dostęp do wielu rodzajów danych opisujących całą działalność organizacji. Zdecydowanie łatwiej jest pracować z systemem, który integruje w sobie dane spływające ze wszystkich działów firmy – brak konieczności przełączania pomiędzy różnymi programami jest nie tylko wygodny dla użytkownika, ale również wpływa na ogólną poprawę efektywności.

Centralizacja danych w ERP pozwala też łatwo udostępniać je między działami organizacji. Jest to duże ułatwienie w zarządzaniu działalnością firmy – pracownicy różnych działów nie muszą tracić czasu na przesyłanie danych albo wyjaśnianie nieścisłości. Sprawia to, że zespoły współpracują lepiej, a procesy przebiegają sprawniej.

Systemy ERP często oferują również możliwość zdalnego dostępu, co we współczesnym środowisku pracy jest jedną z najważniejszych funkcjonalności. Dzięki niej pracownicy mogą działać zdalnie, a efektywność firmy nie spada. Pojawia się tutaj jednak pytanie o bezpieczeństwo danych, ale to również można w łatwy sposób rozwiązać np. przez dostosowanie uprawnień do roli użytkowników. Przykładowo, pracownik działu sprzedaży może mieć dostęp do danych dotyczących zamówień i klientów, ale nie musi mieć dostępu do informacji o ogólnej wydajności.

 

 

Jak ERP wpływa na efektywność operacyjną?

 

Systemy ERP wdraża się, żeby poprawić efektywność operacyjną – jest to główny powód wielu wdrożeń, a przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Poza wspominaną już możliwością integracji wszystkich firmowych procesów w jednej platformie system ERP pozwalają zautomatyzować najbardziej rutynowe zadania. Generuje to korzyści dla każdej strony – firma cieszy się większą efektywnością i mniejszą liczbą błędów, a pracownicy mogą skupić się na bardziej kreatywnych zadaniach, co poprawia ich psychiczny i fizyczny dobrostan.

Kolejną korzyścią wynikającą z zastosowania ERP w zarządzaniu zasobami i procesami jest skrócenie czasu ich realizacji. Centralizacja danych w jednej platformie w połączeniu z automatyzacją najżmudniejszych zadań może znacząco przyspieszyć działanie całej organizacji, ponieważ nikt nie traci czasu, np. na kompletowanie zamówień – po wdrożeniu ERP można to zrobić za pomocą kilku kliknięć.

Jednocześnie warto podkreślić, że implementacja ERP przekłada się na lepsze planowanie i kontrolę zasobów. System można połączyć z czujnikami, które na bieżąco będą mierzyć liczbę i stan stosowanych materiałów lub zapełnienie przestrzeni magazynowej. To z kolei pozwala zredukować koszty operacyjne i ułatwia monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności.

 

 

Prognozowanie i analiza – jak systemy ERP wspomagają planowanie zasobów?

 

We współczesnej gospodarce władzę dzierży ten, kto posiada dane – dzięki nim można lepiej planować procesy, a także prognozować zyski czy straty. Systemy ERP, a dokładnie wbudowane w nie narzędzia i moduły analityczne, odgrywają dużą rolę w tym obszarze, ponieważ centralizacja danych w jednej platformie oraz dostęp do nich w czasie rzeczywistym bardzo ułatwiają ich analizę.

Systemy ERP pozwalają też prognozować – przykładowo, na podstawie zużycia energii w miesiącu największego obłożenia pracą można przewidywać, ile energii będzie potrzebnej do działania, gdy taka sytuacja się powtórzy. Jest to niezbędne w planowaniu zasobów i zarządzaniu stanami magazynowymi tak, by nie było ani niedoboru, ani nadmiaru.

ERP można wykorzystywać nie tylko do zarządzania zasobami, takimi jak materiały czy flota – jest ono równie często stosowane do zarządzania personelem. W ramach tego typu platform często instaluje się moduły odpowiedzialne za sprawy kadrowe, więc pracownicy HR mogą z pomocą tylko jednego systemu nadzorować plany urlopowe, obłożenie pracą czy wypłacać wynagrodzenia.

Najważniejszą korzyścią płynącą z zastosowania ERP w zarządzaniu zasobami jest możliwość szybkiego i skutecznego dostosowania planów do zmian w działalności firmy czy na rynku. Dzięki analizie danych oraz stałemu dostępowi do informacji o różnych aspektach działalności można w krótkim czasie skalować procesy biznesowe do aktualnych potrzeb, co pozwala jeszcze bardziej poprawić pozycję rynkową firmy.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!