/ We know how

Ile trwa okres „juniorski” na różnych stanowiskach?

Pomimo trudności na rynku boom na pracę w IT trwa. Na stronach firm i giełdach pracy można znaleźć dużo ogłoszeń na stanowiska juniorskie. Czym charakteryzuje się ten czas w karierze i ile trwa? O czym pamiętać w trakcie okresu juniorskiego na różnych stanowiskach?

 

 

Zrozumienie okresu juniorskiego w karierze zawodowej

 

Okres juniorski w karierze zawodowej niejednokrotnie jest jednym z najważniejszych etapów w życiu każdego pracownika. To w tym czasie, który może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat (wiele zależy od zajmowanego stanowiska i jego specyfiki) zdobywa się doświadczenie w danej dziedzinie, wdraża w realia biznesu oraz przygotowuje się do kolejnych etapów kariery, czyli mida i seniora.

Okres juniorski jest szczególnie ważny w branży IT, która od wielu lat cieszy się dużą popularnością pośród osób wchodzących na rynek pracy, mimo iż wiele wskazuje, że branża IT może być przesycona juniorami, a podaż stanowisk nie zaspokaja rosnącego popytu. Wpływa to na postrzeganie rynku przez juniorów, których rzeczywiste zarobki często nie odzwierciedlają ich oczekiwań. Nie zmienia to faktu, że według raportu „European Tech Hiring Trends” polski rynek IT jest uznawany za stabilny i bezpieczni. Taki obraz sprawia, że wiele osób planuje swoje kariery tak, by nie tylko na nim zaistnieć, ale też jak najszybciej awansować na middle developera.

Bez względu na sytuację rynkową okres juniorski jest fundamentem dalszej kariery pracownika i powinien być traktowany poważnie przez wszystkie firmy. Nikt nie był specjalistą od pierwszego dnia, więc warto zadbać, żeby wraz ze wzrostem wiedzy i umiejętności danej osoby, rosła także jej odpowiedzialność za zadania i projekty. Szkolenie pracowników może być kosztowne, ale jest korzystne z biznesowego punktu widzenia – pracownicy, którym poświęcano uwagę w okresie juniorskim, mogą w przyszłości wykazywać się większą lojalnością i zaangażowaniem.

 

 

Ile trwa średni czas okresu juniorskiego?

 

Średni czas okresu juniorskiego na różnych stanowiskach zależy od wielu czynników. Do najbardziej ogólnych zaliczyć można specyfikę danej branży, pośród szczegółowych wymienia się m.in. poziom skomplikowania zadań czy indywidualne umiejętności danego pracownika.

W przypadku specyfiki branży warto zauważyć, że im większy poziom jej zaawansowania, tym więcej czasu będzie potrzebował junior, żeby wdrożyć się w środowisko pracy. Z tego powodu można stwierdzić, że okres juniorski w przypadku dziedzin takich jak programowanie (w tym wypadku wiele zależy od języka) czy inżynieria sieci może potrwać nawet do trzech lat, choć osoby pracujące w tych gałęziach powinny opanować podstawy już po kilku miesiącach. W przypadku działów takich jak testowanie oprogramowania, UX design czy analityka danych okres juniorski może potrwać trochę krócej.

Warto jednak podkreślić, że przewidywana długość okresu juniorskiego zależy nie tylko od poziomu skomplikowania i specyfiki danego stanowiska, ale również od predyspozycji zarówno wdrażającej się osoby, jak i odpowiedzialnego za trening mentora lub buddy’ego. Nie należy też zapominać, że okres juniorski ma na celu nie tylko zapoznanie nowego pracownika z technikaliami, ale przede wszystkim wdrożenie go w zespół i kulturę organizacyjną firmy.

 

 

Dlaczego okres juniorski różni się między stanowiskami?

 

Okres juniorski na różnych stanowiskach różni się z powodów związanych głównie z naturą samej pracy. Niebagatelne są też wymagane na danym stanowisku umiejętności oraz poziom odpowiedzialności. Warto również pamiętać, że różne stanowiska w dziedzinie IT wymagają różnych umiejętności i specjalizacji. Zupełnie inaczej będzie wyglądać okres wdrożenia w przypadku programisty, a inaczej w wypadku testera oprogramowania.

Kolejnym z czynników wpływających na długość okresu juniorskiego jest przewidywana rola pracownika w zespole. Na niektórych stanowiskach juniorzy mogą być bardziej zaangażowani w prace operacyjne, podczas gdy na innych mogą odpowiadać głównie za wsparcie i uczestniczyć w projektach zespołowych.

Równie ważnym aspektem są różnice pomiędzy poszczególnymi firmach i kulturami (mowa zarówno, o kulturze danej grupy ludzi, jak i kulturze organizacyjnej w danym miejscu). Mogą wpływać na tempo rozwoju juniorów. Polityki firmy czy dostępność szkoleń w dużym stopniu determinują czas trwania okresu juniorskiego – im łatwiej juniorzy mogą zdobyć wiedzę i umiejętności, tym szybciej staną się samodzielnymi specjalistami.

 

 

W jakiej gałęzi IT będziesz juniorem najdłużej?

 

Czas trwania okresu juniorskiego na różnych stanowiskach jest zróżnicowany, ale obszary bardziej złożone technicznie lub wymagające głębokiej wiedzy i doświadczenia będą charakteryzować się dłuższym wdrożeniem. Mowa o takich gałęziach IT jak:

  • Architektura IT obejmuje całościowy projekt i integrację różnych komponentów, więc w jej wypadku dłuższy okres juniorski może być konieczny, aby zdobyć wiedzę o aspektach technicznych i biznesowych.
  • Bezpieczeństwo cybernetyczne polega na ochronie systemów przed atakami i zagrożeniami, więc junior będzie potrzebował więcej czasu, żeby posiąść specjalistyczną wiedzę i umiejętności.
  • Inżynieria oprogramowania w dziedzinach takich jak systemy wbudowane, programowanie niskopoziomowe lub opracowywanie skomplikowanych algorytmów może wymagać znacznego czasu, aby wyjść poza poziom podstawowy.
  • Data science, czyli nauka związana z danymi, ich analizą i uczeniem maszynowym wymaga opanowania zaawansowanych umiejętności matematycznych, statystycznych i programistycznych, co wydłuża okres juniorski.
  • Praca w branży gier komputerowych (bez względu na to, czy jako programista, projektant czy grafik) może wymagać długiego okresu juniorskiego ze względu na wymóg posiadania szerokich umiejętności oraz ogólną konkurencyjność tej dziedziny.
  • Także w dziedzinach związanych z technologią blockchain, która wyróżnia się dużym skomplikowaniem technicznym i koncepcyjnym, okres juniorski może być dłuższy.

Warto pamiętać, że czas trwania okresu juniorskiego zależy nie tylko od branży, ale również od indywidualnych predyspozycji i zaangażowania kandydata. Równie ważne są umiejętności mentorów i jakość szkoleń oferowanych przez firmę. Dopiero połączenie tych elementów składa się na okres juniorki, a więc etap, którego nie można bagatelizować, bowiem w jego trakcie „wykuwa się” przyszłych specjalistów.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!