/ We know how

Hurtownia danych – czym jest i co ją różni od bazy danych?

Coraz więcej firm decyduje się wdrożyć hurtownię danych. Jak wygląda jej budowa? Jakie korzyści płyną z jej implementacji? Mogą one być interesującym rozwiązaniem dla każdej organizacji, gdyż pozwalają obsługiwać dużą liczbę zapytań w krótkim czasie.

 

 

Hurtownia danych – czym jest i do czego służy?

 

Hurtownia danych jest systemem zarządzania danymi stosowanym głównie w obszarze analityki biznesowej (Business Intelligence). Używa się ich do zbierania i klasyfikowania danych, ale również późniejszej obróbki w celu analizy. Dane najczęściej pochodzą z różnych źródeł, co pozwala objąć całą działalność danego przedsiębiorstwa. Współczesne hurtownie często wykorzystują technologię chmurową.

Termin „hurtownia danych” powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku. Stworzył go amerykański informatyk Bill Inmon. Zdefiniował je jako tematyczne bazy danych trwale przechowujące dane opisane wymiarem czasu. Podstawowym zadaniem hurtowni danych według niego jest pomoc w podejmowaniu decyzji. Wyróżniał też  cztery podstawowe atrybuty:

 • zorientowanie na temat (tzn. że zgromadzone w niej dane dotyczą konkretnego obszaru);
 • nieulotność (dane powinny istnieć w hurtowni na zawsze);
 • integracja (ujednolicenie danych bez względu na sposób przechowywania);
 • zróżnicowanie czasowe (inaczej mówiąc, dane są zmienne w czasie).

Inną definicję podał Ralph Kimball. Według niego hurtownie są systemami pozyskującymi dane z wielu źródeł. Dane są następnie przekształcane i trafiają do wielowymiarowych struktur. Podstawowym celem hurtowni w tym wypadku jest dostarczanie zapytań i analiz, które mogą być pomocne w procesie decyzyjnym. Podobnie jak Inmon, wyróżniał on cztery główne cechy hurtowni danych:

 • pozyskiwanie danych z różnych źródeł;
 • przekształcenie ich w ustrukturyzowane formy;
 • ładowanie obrobionych danych;
 • udostępnienie uzyskanej w wyniku wcześniejszych działań wiedzy.

 

 

Jak zbudowana jest hurtownia danych?

 

Ogólnie rzecz biorąc, hurtownia danych w budowie i działaniu podobna jest do relacyjnej bazy danych, ale zawiera jeszcze kilka innych elementów, których nie obejmują „zwykłe” bazy. Hurtownie danych składają się najczęściej z:

 • źródła danych, czyli bazy lub baz używanych przez konkretne przedsiębiorstwo;
 • obszaru przejściowego, w którym narzędzia typu ETL (extract, load, transform; po polsku wyodrębnianie, ładowanie, transformacja) wyodrębniają dane, zapisują we właściwej lokalizacji oraz przetwarzają do dalszego użytku;
 • metadanych biznesowych (np. tabel wymiarów czy faktów) i technicznych (np. mapowanie danych do systemu docelowego);
 • narzędzi wizualizacyjnych, które układają dane w zrozumiałą formę.

Architektura hurtowni danych powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa. Nie zmienia to faktu, że każda hurtownia powinna składać się z trzech warstw. Pierwszą jest warstwa danych, w której są one pozyskiwanie, wyodrębniane i łączone. W warstwie drugiej, semantycznej, są strukturyzowane w celu opracowania konkretnych zapytań oraz analiz. Ostatnia, trzecia warstwa nazywana jest analityczną. To do niej mają dostęp klienci i to w niej znajdują się narzędzia umożliwiające wizualizację, eksplorację i interakcję z danymi. Warstwa trzecia umożliwia też bieżące monitorowanie działań na danych.

 

 

Hurtownia pozwala na szeroką analizę danych

 

Współczesna gospodarka opiera się na danych, a ich szybka i efektywna analiza jest kluczowa w osiągnięciu sukcesu biznesowego. Hurtownie danych są jednym z dostępnych narzędzi służących do tego celu. Pozwalają one analizować nie tylko dane uporządkowane, ale również nieuporządkowane takie jak pliki graficzne, wpisy w social media czy e-maile.

Hurtownie danych poprawiają jakość analiz biznesowych, gdyż korzystają z wielu źródeł danych, co poprawia ich skuteczność. Umożliwiają także analizę historyczną – sprawnie działająca hurtownia it powinna przechowywać dane zgromadzone od momentu jej powstania. Daje to wgląd w zmiany występujące w czasie, co wspomaga proces decyzyjny. Analizy można przeprowadzać także w czasie rzeczywistym, co poprawia elastyczność firmy.

 

 

Hurtownia danych, baza danych – czym różnią się od siebie te dwa pojęcia?

 

Zarówno bazy, jak i hurtownie służą do przechowywania danych, ale odróżniają się od siebie zakresem i celami. Bazy z reguły są mniejsze i przechowują wyłącznie dane określonego rodzaju. Z kolei hurtownie wykorzystuje się w systemach Business Intelligence i mogą korzystać z wielu różnych baz danych.

Kolejną różnicą jest fakt, że hurtownie danych przechowują dane historyczne. Oprócz tego wymagają do działania znacznie większej ilości pamięci, ponieważ gromadzi często terabajty, a nawet petabajty danych. Hurtownie danych obsługują także bardziej złożone zapytania niż zwykłe bazy danych.

 

 

Gdzie znajduje zastosowanie hurtowni danych w biznesie?

 

Hurtownie danych oferują szerokie możliwości wykorzystania w wielu branżach. Na podstawowym poziomie dostarczają raporty z funkcjonowania poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa, a także ułatwiają sterowanie organizacją. Dzięki nim możliwy jest bieżący i automatyczny wgląd w wyniki firmy, co jest zasługą znajdujących się w nich narzędzi analitycznych. Pozwalają w szybki i bezproblemowy sposób analizować konkretne obszary działalności.

Hurtownie danych ułatwiają przechowywanie i operowanie big data. Mogą być stosowane równorzędnie z podobnymi do nich jeziorami danych. Oba narzędzia magazynują dane, ale różnica polega na tym, że jeziora gromadzą dane surowe. Nie zmienia to faktu, że ich współpraca z hurtowniami danych może być owocna. Hurtownie mogą pozyskiwać dane z jezior, po czym przetwarzać je i analizować.

Jedną z branż, w której hurtownie danych mogą wydatnie pomóc jest ochrona zdrowia. Mogą pozyskiwać z wielu źródeł np. informacje o zarażeniach, szczepieniach i innych czynnikach, po czym automatycznie raportować je do odpowiednich organów. Ponieważ są dostępne w czasie rzeczywistym, możliwe jest szybkie reagowanie na problemy.

 

 

Hurtownie danych a poprawa jakości pracy

 

Hurtownie poprawiają też jakość i prędkość działania administracji. Firmowe dokumenty często pochodzą z wielu źródeł, więc ich przetwarzanie i analiza za pomocą różnych narzędzi może zajmować dużo czasu. Ujednolicenie pozwala przyspieszyć  przetwarzanie dokumentów oraz poprawia jakość analiz.

Kolejnym sektorem, w którym stosuje się hurtownie danych jest szeroko pojęty przemysł. Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne coraz częściej działają w duchu hiperautomatyzacji. Analityczne możliwości hurtowni danych dają wgląd nie tylko w wyniki, ale również w niedostrzegalne gołym okiem relacje między określonymi zdarzeniami. To z kolei przekłada się na zwiększenie produktywności.

Hurtownie sprawdzają się także w marketingu. Szczególnym przykładem ich zastosowania w tym obszarze są DMP (Data Management Platform). Podobnie jak inne hurtownie gromadzą dane z wielu źródeł, co pozwala zbudować dokładny profil klienta i przekłada się na większą skuteczność kampanii marketingowych.

 

 

Korzyści wynikające z posiadania hurtowni danych

 

Główną zaletą hurtowni danych jest zarazem ich główny cel – analiza dużych ilości danych, w tym historycznych. Zwłaszcza druga możliwość pozwala lepiej określać cele i budować strategię firmy, gdyż analiza historyczna daje wgląd w minione trendy oraz problemy. Dzięki temu wzrasta potencjał przedsiębiorstwa, które może obsługiwać bardziej skomplikowane zapytania niż w przypadku baz danych.

Kolejną korzyścią jest szybsza obsługa zapytań. Szczególną zaletą jest możliwość ich obsługi w czasie rzeczywistym, co pozwala szybko reagować na problemy i inne nieprzewidziane zdarzenia. Szybkość w wielu aspektach jest szczególnie dobrze widoczna w przypadku hurtowni opartych na chmurze. Nie tylko działają one szybciej, ale możliwe jest też ich wdrożenie w krótszym czasie. Chmurowe hurtownie danych cechują się także mniejszymi kosztami utrzymania. Są też bardziej elastyczne.

Bez względu na rodzaj hurtownie it poprawiają jakość danych. Są one czyszczone i układane w struktury, co ułatwia operacje na na nich oraz późniejsze zrozumienie i wizualizację. Między innymi dzięki temu hurtownie danych wspomagają procesy automatyzacyjne. Większość prac wykonują samodzielnie, co praktycznie eliminuje potrzebę manualnej ingerencji w ich działanie.

Hurtownie odznaczają się również wysokim poziomem bezpieczeństwa. Ponieważ integrują dane w jednym miejscu, do ich zabezpieczania stosuje się najwyższej jakości rozwiązania. Dodatkową ochronę zapewniają różne poziomy dostępu oraz bieżące monitorowanie pod kątem ewentualnych błędów.

Jak widać, hurtownie danych oferują użytkownikom wiele możliwości. Najważniejszym aspektem ich działania jest szybkie dostarczanie wysokiej jakości analiz, co wydatnie przekłada się na zwiększenie potencjału biznesowego firmy.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!