/ We know how

ERP jako kluczowe narzędzie zarządzania w dobie cyfrowej transformacji

Współczesny rynek jest bardzo wymagający, co sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw poszukuje metod zwiększenia efektywności. Jednym z najczęściej wybieranych sposobów jest wdrożenie systemu ERP. Dlaczego ERP jest kluczowym narzędziem zarządzania w dobie cyfrowej transformacji? Co wpływa na ich popularność?

 

 

ERP w dobie cyfrowych transformacji

 

Współcześnie wiele firm stawia na cyfrową transformację środowisk pracy. Najczęściej wiąże się to  z inwestycją w system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). W gospodarce, w której kluczową rolę odgrywa czas dostarczenia produktów – mówiąc krótko, kto dostarcza szybciej, ten ma większe szanse na rynkowy sukces – systemy ERP stają się niezwykle ważne. Jedną z przyczyn jest fakt, że pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu, a co za tym idzie zasobów materialnych i finansowych, które można zainwestować w innych obszarach.

Systemy ERP wpisują się w szerszą kategorię systemów BMS (business managment system, systemy zarządzania przedsiębiorstwem). Integrują one w ramach jednej platformy różne dziedziny i procesy stosowane w firmie. Zdecydowanie łatwiej jest zarządzać organizacją, gdy w ramach jednego oprogramowania można kontrolować operacje, finanse, sprzedaż, logistykę i produkcję.

Co ważne, wdrożenie ERP oznacza nie tylko automatyzację zadań, ale przekłada się także na zmianę myślenia o firmie jako całości. Najbardziej odczuwają to pracownicy. Po wdrożeniu ERP nie tylko nie muszą wykonywać żmudnych i powtarzalnych zadań, ale również mogą w większym stopniu pracować zdalnie. Zwiększa to elastyczność i efektywność pracy oraz ułatwia koordynację działań między rozproszonymi geograficznie oddziałami i zespołami.

 

 

Rola ERP w automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych

 

Choć sam proces implementacji może wiązać się ze sporymi kosztami, w długim okresie rola ERP w automatyzacji przekłada się na znaczną poprawę efektywności operacyjnej firmy. Przykładem może być fakt, że systemy tego typu integrują różne aspekty działalności organizacji w centralnym systemie. Oznacza to, że wszystkie dane przechowywane są w jednym miejscu, więc nie traci się czasu na przełączanie między wyspecjalizowanymi aplikacjami. Pozwala to automatycznie wymieniać informacje pomiędzy różnymi działami oraz eliminuje np. konieczność podwójnego wprowadzania danych.

Systemy ERP odgrywają także kluczową rolę w automatyzacji wielu rutynowych zadań. Skracają czas ich wykonania, usuwają błędy, a pracownikom pozwalają zająć się bardziej kreatywnymi zadaniami. Zautomatyzować można praktycznie wszystko, ale najczęściej ERP służą do robotyzacji procesów takich jak:

 • generowanie faktur,
 • planowanie produkcji,
 • przetwarzanie zamówień,
 • rozliczanie płac,
 • zarządzanie zapasami.

Ponieważ informacje o wszystkich aspektach działalności firmy są dostępne w jednym miejscu, pozwala to je ustandaryzować. Implementacja systemu ERP z reguły wiąże się z przejrzeniem dotychczas stosowanych procesów biznesowych. Jeszcze na etapie opracowywania konkretnego systemu można je uprościć, co zapewnia większą spójność i efektywność działania. Skutkuje to nie tylko wydajniejszą pracą, ale również  lepszym zarządzaniem zasobami – dzięki systemom ERP można zmniejszyć marnotrawstwo, co automatycznie przekłada się na poprawę sytuacji finansowej organizacji.

 

 

Integracja ERP z innymi systemami i platformami cyfrowymi

 

Jednym z najważniejszych wyzwań we wdrożeniach systemów ERP w dobie cyfrowej transformacji jest ich integracja z innymi systemami i platformami stosowanymi w firmie. Często jest to jeden z głównych czynników decydujących o wyborze konkretnego rozwiązania, zwłaszcza jeśli w organizacji stosuje się kilka niezależnych systemów do zarządzania określonymi procesami.

Nawet najmniejsze przedsiębiorstwo w codziennej działalności prowadzi wiele procesów biznesowych. Jednakże, gdy pracownicy muszą korzystać z różnych narzędzi do obsługi różnych zadań, efektywność pracy może z biegiem czasu spadać. Dzieje się tak m.in. ze względu na konieczność ręcznego wprowadzania danych do wielu platform, a także żmudnego porównywania ich, jeśli informacje są ze sobą powiązane. Systemy ERP pozwalają uniknąć takiej sytuacji i w znacznym stopniu przyczyniaja się do optymalizacji procesów biznesowych.

Choć ostateczny dobór platform do integracji z systemem ERP zależy od indywidualnych potrzeb danej firmy oraz specyfiki całego projektu, najczęściej integruje się je z następującymi systemami:

 • CRM – integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami pozwala synchronizować dane klientów oraz historię ich zamówień i zakupów, co przekłada się na lepsze zarządzanie sprzedażą i obsługą klienta.
 • E-commerce – jest to niezwykle ważne dla sklepów internetowych oraz wszystkich firm prowadzących sprzedaż online. Dane dotyczące produktów czy płatności mogą być zsynchronizowane z systemem ERP, co zapewnia spójność informacji i eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania informacji.
 • Logistyka – jedna z najczęściej wybieranych integracji. Pozwala śledzić przesyłki, zarządzać magazynem czy optymalizować trasy dostaw.
 • Finanse – automatyczne przekazywanie informacji dotyczących płatności czy faktur umożliwia stałą kontrolę finansów organizacji.
 • Analityka – systemy ERP często wykorzystywane są w ramach platform business intelligence (BI) czy do analizy Big Data. Zgromadzone dane można analizować i wizualizować, żeby lepiej prognozować trendy czy identyfikować wzorce.
 • HR – rola ERP w optymalizacji zarządzania pracownikami jest nieoceniona. Integracja pozwala zarządzać danymi zespołu, informacjami o wynagrodzeniach, czasie pracy czy szkoleniach, co przekłada się na ogólną poprawę zarządzania firmą.

 

 

Korzyści wynikające z wdrożenia ERP w kontekście cyfrowej transformacji

 

Systemy ERP w dobie cyfrowej transformacji odgrywają coraz większą rolę ze względu na korzyści, które oferują. Jedną z najważniejszych (szczególnie w kontekście współczesnego środowiska biznesowego) jest przyspieszenie cyfrowej transformacji organizacji. Implementacja ERP często jest wstępem do dalszych działań w tym obszarze, takich jak wdrożenie sztucznej inteligencji czy przejście do środowiska chmurowego.

Jedną z innych, często wymienianych zalet systemów ERP jest fakt, że zwiększają one efektywność operacyjną organizacji. Automatyzacja żmudnych zadań, integracja danych w jednym systemie i standaryzacja procesów pozwalają zaoszczędzić czas, poprawiają dobrostan pracowników oraz minimalizują ryzyko błędów.

Choć widoczną na pierwszy rzut oka korzyścią z wdrożenia ERP jest poprawa np. zdolności produkcyjnych firm, implementacja przekłada się też na ulepszenie „miękkiej” strony firmy. Dzięki systemom tego typu komunikacja i współpraca między działami staje się łatwiejsza. Wszyscy pracownicy mają dostęp do tych samych informacji, co zapewnia większą transparentność oraz ułatwia wymianę danych, dokumentów i pracę nad projektami.

Warto też zauważyć, że ERP pozwalają organizacjom skalować swoją działalność. Systemy projektuje się tak, aby mogły rosnąć wraz z firmą. Nie tylko pozwala to łatwiej dostosować się do zmian w otoczeniu biznesowym, ale również często jest podstawą do dalszego rozwoju swojego potencjału technologicznego. Wiele firm zaczęło od wdrożenia tego typu systemów, a po pozytywnej ocenie roli ERP w automatyzacji zdecydowało się wdrożyć bardziej zaawansowane technologie.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!
  1'17''