/ We know how

EPICOR Strengths: wsparcie organizacji multi-company

Rozproszone organizacje, których oddziały funkcjonują jako odrębne firmy mierzą się często z wyzwaniami związanymi z ich polityką częściową i cenową. Jej scentralizowana kontrola w skali całej organizacji przynosi wiele problemów, które jednak można efektywnie rozwiązać wykorzystując mechanizmy wbudowane w EPICOR Kinetic ERP. Pozwala to zachować pełną kontrolę nad dystrybucją części i polityką cenową w skali całej organizacji, przyspieszać procesy i eliminować błędy.

Takie mechanizmy określane są zwykle jako multi-company support. Pozwalają one w prosty, spójny sposób obliczać koszty wytworzenia poszczególnych produktów w fabrykach w różnych krajach i dostosowywać do tego obowiązujące lokalnie polityki cenowe. Wyzwania z tym związane polegają przede wszystkim na różnicach w kosztach produkcji, podatkach, cłach, walutach i innych opłatach wynikających z przesyłania, a także rozliczeń transakcji prowadzonych „wewnątrz grupy”, pomiędzy firmami – oddziałami.

EPICOR Kinetic ERP pozwala na wprowadzanie każdego nowego produktu do centralnego rejestru i przesyłanie zawartych w nim informacji do pozostałych firm – oddziałów. Jednocześnie dokonywana jest – zgodnie z ustalonym algorytmem i określonymi kryteriami – kalkulacja ceny, która także jest automatycznie przekazywana do wszystkich członków organizacji.

Dzięki temu system może obsługiwać w zautomatyzowany sposób również transakcje wewnętrze. Kiedy jedna firma wprowadza w nim zamówienie, to zostaje ono przesłane do drugiej firmy. Automatycznie zostaną wygenerowane wszystkie niezbędne dokumenty – od etapu produkcji po dystrybucję. Wygenerowana zostanie m.in. faktura sprzedażowa, która przesłana będzie do firmy zamawiającej, gdzie zostanie zaksięgowana jako faktura zakupowa. Oczywiście w spójny sposób funkcjonują w ramach tych mechanizmów różne cenniki – wewnętrzne i zewnętrzne. Wszystko to jest standardowym elementem systemu. Nie trzeba ustalać formatów wymiany danych. Wszystkie ustawienia dokonywane są z wykorzystaniem funkcji wbudowanych.

 

 

Z takich mechanizmów korzysta jeden z naszych klientów – firma Cold Jet, posiadająca centralę w USA oraz kilka oddziałów w Europie, które funkcjonują jako odrębne organizacje.

Cold Jet działa w obrębie dwóch linii biznesowych skoncentrowanych wokół wykorzystania suchego lodu. Firma produkuje systemy do ekologicznego czyszczenia, przygotowania powierzchni i obróbki wykończeniowej detali dla wielu gałęzi przemysłu na całym świecie. Po drugie, firma produkuje systemy do wytwarzania, dozowania i pakowania suchego lodu na potrzeby transportu żywności, zarządzania łańcuchem chłodniczym dostaw i czyszczenia suchym lodem. Urządzenia Cold Jet produkowane są w USA oraz w Polsce i Danii. Natomiast pozostały oddziały w Europie – m.in. w Niemczech, Belgii i Francji – zajmują się wyłącznie ich sprzedażą dystrybucją. Oczywiste jest, że cena dla jednego oddziału kupującego produkt od drugiego oddziału będzie inna niż dla klienta końcowego. Problem jest tym większy, kiedy firma nie jest duża, a jednak spora jest liczba transakcji.

Coldjet

Wykorzystując wbudowane funkcje EPICOR Kinetic ERP zapewniliśmy centrali w USA pełną kontrolę nad polityką cenową. Ceny liczone są na podstawie planowanych kosztów produkcji oddzielnie dla każdego kraju, w którym jest prowadzona sprzedaż. Jednocześnie przy transakcjach pomiędzy firmami obowiązuje inny cennik niż dla klientów.

Problem Cold Jet był tym większy, ponieważ firma działa prężnie i wraz ze wzrostem sprzedaje dużo więcej urządzeń, przy stałym kapitale ludzkim. W USA pracuje kilkaset osób, a w firmach europejskich – od kilkunastu do kilkudziesięciu.

Wdrożenie EPICOR Kinetic ERP pozwoliło przyspieszyć transakcje i usprawnić procesy finansowe. Dzięki centralnej bazie artykułów zarząd trzyma cały czas rękę na firmowym pulsie.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!