/ We know how

EPICOR Strengths: otwarta architektura, elastyczność i możliwości integracyjne

Wykorzystywanie różnych rodzajów danych, łączenie rozproszonych, ich zbiorów oraz integrowanie systemów biznesowych to fundamenty projektów transformacyjnych. W ten sposób przyspieszane i automatyzowane są procesy, a zarazem otwierają się nowe możliwości biznesowe. Epicor od lat znany jest właśnie z otwartej architektury, która pozwala na niemal nieograniczoną integrację z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi systemami.

Te nieograniczona swoboda w zakresie integrowania Kinetic ERP z innymi systemami jest głęboko zakorzeniona w technologii. Epicor rozwija swoje rozwiązanie w usługowej architekturze SOA (Service Oriented Architecture). To oznacza, że wszystko co dzieje się w systemie jest uruchamiane przez serwisy, czyli metody biznesowe, które są wyzwalane w odpowiedniej kolejności. Oczywiście to wszystko odbywa się „za kulisami” sceny, którą dla użytkownika jest przyjemny, intuicyjny, łatwy w obsłudze interfejs graficzny.

Wspomniane usługi – metody mogą być wywoływane nie tylko poprzez zdarzenia wewnątrz systemu czy działania użytkowników, ale także na różne sposoby z zewnątrz. Warto w tym miejscu dodać, że ta integracja może mieć charakter dwukierunkowy: można uruchamiać usługi wewnątrz Kinetic ERP, ale jednocześnie te usługi mogą uruchamiać pewne działania na zewnętrz systemu, np. przesyłać lub pobierać jakieś dane. Serwisy Epicor są dostępne na zewnątrz jako usługi web, Rest API albo metody .Net. Dzięki temu bardzo łatwo je wykorzystać.

Jak te możliwości techniczne przekładają się na rozwiązania biznesowe? Jedną z najpowszechniejszych integracji jest zapewnienie komunikacji z systemem bankowym organizacji, co pozwala np. na eksport przelewów z systemu, a następnie import wyciągów do systemu.

Inną popularną, zwłaszcza ostatnio, integracją jest tworzenie połączenia z operatorami logistycznymi. Dzięki temu, nie wychodząc z systemu użytkownicy mogą np. zamawiać transport towarów określając precyzyjnie zarówno czas jak i miejsce docelowe. Właśnie ten sposób Mindbox zintegrował system Epicor wdrożony w firmie Technogaia z systemem logistycznym Venipak. Takie rozwiązanie wymaga jednak nieco czasu i pracy, głównie wynikającej z konieczności dokonania pewnych uzgodnień pomiędzy dwoma firmami.

Pracownicy nie muszą używać zewnętrznego systemu, ani pobierać czy drukować listów przewozowych, kiedy zamawiają transport. Wykonana integracja sprawia, że z poziomu Kinetic ERP można nacisnąć jeden przycisk i nie zmieniając ekranu wydrukować potrzebne dokumenty na drukarce. Z perspektywy użytkownika ta funkcjonalność prezentuje się jako część Epicor.

Inny przykład w oparciu o doświadczenia Mindbox to importowanie kursów walut. Zautomatyzowany robot może każdego dnia pobierać aktualne informacje kursowe w formie XML, a następnie są one dostępne do wykorzystania dla wszystkich użytkowników systemu. Ze względu na duże zainteresowanie takim mechanizmem oraz jego stosunkową prostotę stworzyliśmy gotowe rozwiązanie, które można zainstalować, skonfigurować i uruchomić w ciągu kilku godzin. Kolejna prosta integracja to biała lista płatników VAT. To rozwiązanie zostało przygotowane przez samego Epicora.

Wreszcie weźmy za przykład automatyzację, w której klient raportuje dane z produkcji w zewnętrznym systemie. Informacje te są jednak potrzebne również w Kinetic ERP. Dlatego generowany jest automatycznie plik, który trafia do dziennika księgi głównej Epicor w postaci konkretnego dekretu. Po drodze obsługiwane są błędy, a użytkownicy są powiadamiani o wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Na koniec jeszcze jeden przykład integracji zrealizowanej u klienta Mindbox. Firma intensywnie korzysta ze sklepu internetowego Wucato. Kiedy pracownicy zamawiają na stronie towary, to system Wucato przesyła plik z danymi do zaimportowania do Epicora, dzięki czemu ostatecznie w systemie pojawia się zamówienie zakupu.

Jak widać, możliwości są ogromne, praktycznie nieograniczone. Jeśli istnieje system, który warto zintegrować z Kinetic ERP, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że możemy to zrealizować. Jeśli macie pomysł na taką integrację, zapraszamy do kontaktu.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!