/ We know how

EPICOR Strengths: elastyczny, automatyczny silnik napędzający księgowanie transakcji systemowych

Architektura posting engine w EPICOR Kinetic ERP ma całkowicie otwarty charakter. Oznacza to, że firma korzystająca z niestandardowych wymiarów analitycznych może dopasować reguły zgodnie z jakimi on działa do własnych, specyficznych potrzeb.

 

Wypadałoby zacząć od tego czym w ogóle jest posting engine. Jest to silnik księgowy, który odpowiada za automatyczne księgowania realizowane w systemie ERP. Wszystko, co dzieje się w takim systemie, a przynajmniej ogromna większość, ma odzwierciedlenie w transakcjach księgowych. Są one przekazywane na poszczególne konta zdefiniowane w firmowym planie kont. Silnik księgowy działając zgodnie z określonymi regułami, łączy wszystkie informacje o transakcjach, poddaje je analizie i przekazuje w sposób zautomatyzowany, bez konieczności udziału operatora, na wskazane konta.

Standardowo silnik księgowy działa zgodnie ze sprawdzonymi regułami (posting rules) dostarczonymi wraz z systemem. Jednak ze względu na możliwość wykorzystywania w organizacji różnych wymiarów analitycznych czasem silnik księgowy może albo nawet powinien zostać zmodyfikowany w taki sposób, żeby działał zgodnie z innymi regułami.

W przypadku EPICOR Kinetic ERP silnik księgowy ma na tyle otwartą architekturę, że możliwe jest praktycznie dowolne zmodyfikowanie reguł księgowania. Oczywiście, tak jak zostało to napisane wcześniej, system dostarczany jest ze standardowym zestawem reguł. Nie chodzi o to, że są one proste czy uproszczone, ale z pewnością mają typowy charakter, który będzie pasował do większości organizacji albo większości wymiarów analitycznych w danej organizacji.

Niemniej jeśli klient posiada niestandardowe wymagania, nie ma najmniejszego problemu, żeby zaspokoić jego potrzeby w tym zakresie. Z punktu widzenia firmy implementującej system modyfikacja posting rules jest stosunkowo wygodna, a dla klienta – bezpieczna.

Z jednej strony zmiany wprowadza się wykorzystując środowisko kodowania wysokiego poziomu, co oznacza, że nowe reguły składa się z gotowych elementów, jak z klocków. Nie potrzeba do tego szczególnych umiejętności programistycznych. W konsekwencji zmiany mogą być dokonywane nawet przez samych pracowników merytorycznych klienta.

Zwłaszcza, że wszelkie wprowadzane zmiany powodują automatyczne wersjonowanie silnika, co pozwala na łatwe wycofanie się ze zmian, które przyniosą nieoczekiwane efekty. Stare wersje silnika są zachowywane i przechowywane w kopiach zapasowych. Oznacza to, że zawsze można powrócić, do starej, działającej i sprawdzonej wersji.

Niemniej ze względu na znaczenie silnika dla całego systemu i kłopoty wynikające z popełnionych błędów, samodzielna modyfikacja posting rules polecana jest wyłącznie najbardziej zaawansowanym użytkownikom. W pozostałych przypadkach lepiej powierzyć to zadanie doświadczonemu partnerowi, takiemu jak my.

Wracając do posting rules, to modyfikacje, jakich można dokonać mają dosyć szeroki zakres. Dopuszczalne jest nie tylko wykorzystanie wszystkich elementów systemu, ale także tworzenie własnych funkcji. Najłatwiej będzie to zobaczyć na konkretnym przykładzie. Jak wspomnieliśmy wcześniej modyfikacje wiążą się z wymiarami analitycznymi istniejącymi i używanymi w organizacji.

Rynek odbiorców naszych produktów można podzielić na dowolne grupy. Ze względu np. na wielkość sprzedaży, typ klienta czy obszar rynku. W takim wypadku chcemy mieć również możliwości analizowania sprzedaży także od tej strony. Dlatego buduje się odpowiednie wymiary analityczne. Cała sprzedaż, zgodnie ze standardową regułą, trafia na konto sprzedaży. Rejestrowana jest na nim każda faktura sprzedażowa. Niemniej system pokaże nam również informacje o wielkości sprzedaży na poszczególnych obszarach geograficznych albo do klientów o określonej wielkości.

Co więcej, wymiary analityczne mogą mieć dynamiczny charakter, to znaczy, że będą powiązane z pewnymi obiektami istniejącymi w systemie. Przykładowo, możemy mieć wymiar zlecenie produkcyjne (job). Kiedy uprawniony pracownik zakłada w systemie takie zlecenie, to w księgowości powstaje odpowiedni wymiar analityczny. Wszystkie operacje związane z danym zleceniem trafiają do tego wymiaru. Dzięki temu księgowość może wykorzystać te wymiary do bardziej szczegółowego rozliczania produkcji.

Innym wymiarem dynamicznym może być projekt. W EPICOR Kinetic ERP istnieje moduł Projekty. Każdy zakładany w nim projekt powoduje utworzenie wymiaru w księgowości. Tam też będą trafiały wszystkie powiązane z nim informacje.

Jeśli Twoja firma korzysta z nietypowych wymiarów analitycznych, albo ma w planach ich stworzenie, EPICOR Kinetic ERP będzie doskonałym rozwiązaniem. Eksperci Mindbox chętnie doradzą co i jak można zrealizować, a także zaimplementują zaplanowane modyfikacje posting rules.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!