/ We know how

Elastyczność biznesu w chmurze – jak poszerza horyzonty?


W tym artykule dowiesz się:

  • Jak rozwiązania chmurowe wpływają na skalowalność firmy
  • Jakie opcje chmury pozwolą Twojej firmie na optymalizację kosztów
  • Dlaczego chmura umożliwia firmie szybkie działanie i elastyczność
  • Jak rysuje się przyszłość chmury w kontekście AI i IoT

Przedsiębiorcy wybierają platformy chmurowe nie tylko ze względu na ich elastyczność, ale też dlatego, że poszerzają one biznesowe horyzonty. Czy w biznesie tylko niebo jest limitem i jaką rolę odgrywa w tym cloud computing?

 

 

Skalowalność on-demand – jak chmura wspiera dynamiczną reakcję na zmiany

 

Czasami w biznesie zdarzają się sytuacje, w których nagle potrzebnych jest więcej zasobów. Przykładem może być duże zamówienie od nowego klienta, które może cieszyć z perspektywy biznesowej, ale może sprawić trudność z perspektywy organizacyjnej. W takiej sytuacji dobrze jest skorzystać z technologii pozwalających w szybkim czasie zwiększyć np. wydajność produkcyjną – jedną z najczęściej stosowanych jest cloud computing.

Jednym z najważniejszych wyróżników technologii chmurowych jest skalowalność on-demand. Stosuje się ją m.in. w mobile cloud computingu oraz chmurach P2P (skrót od peer-to-peer, oznacza to chmurę, w której użytkownicy współdzielą zasoby). Skalowalność on-demand – czyli na żądanie – to nic innego jak zdolność dynamicznego dostosowania zasobów i przestrzeni dyskowej do potrzeb odbiorców.

Kluczem do prędkich reakcji na zmiany i stworzenia elastycznego biznesu jest automatyzacja. Wiele funkcji chmur działa bez konieczności ingerencji człowieka, a zastosowanie takich rozwiązań jak infrastruktura jako kod (Infrastructure as Code – IaC) pozwala w krótkim czasie i za pomocą zaledwie kilku komend zarządzać zasobami oraz ich replikacją i aktualizacją. Proces ten można również bez problemu zautomatyzować poprzez zmiany w kodzie.

Innym rozwiązaniem technicznym stosowanym w chmurach, dzięki któremu można skalować działalność firmy jest last-minute provisioning, czyli możliwość szybkiego dostarczania nowych zasobów w ostatniej chwili. Dzięki niemu można błyskawicznie reagować na zmiany w obciążeniu, zwiększając lub zmniejszając dostępność zasobów w miarę potrzeb.

 

 

Redukcja kosztów dzięki elastyczności – efektywne wykorzystanie zasobów

 

Elastyczność jest odmieniana przez wszystkie przypadki w raportach i analizach o przyszłości cloud computingu. Nie powinno to nikogo dziwić – skalowalność chmurowa jest zdecydowanie większa niż skalowalność fizycznej prywatnej infrastruktury, której rozbudowa w razie konieczności może trwać tygodnie, a nie kilka chwil i kliknięć jak w przypadku chmur. Wpływa to również na skalowalność organizacji, która może dostosowywać moc obliczeniową do swoich potrzeb.

Innym powodem redukcji kosztów w przypadku zastosowania kosztów (oraz jedną z najczęściej wskazywanych przyczyn migracji) jest elastyczny model płatności. Co prawda zasoby i moc obliczeniową chmur można rezerwować, a także płacić np. stały miesięczny abonament, ale jednym z najczęściej stosowanych modeli płatności jest pay-as-you-go, czyli płatność tylko za zużyte zasoby. Warto też podkreślić, że stosując chmury, nie trzeba płacić za utrzymanie infrastruktury.

Optymalizacja kosztów w chmurze jest też możliwa dzięki analizie danych telemetrycznych. Dzięki niej można identyfikować i usuwać zbędne zasoby, a także obszary, w których można zaoszczędzić. Pomaga to skutecznie zarządzać cyklem życia zasobów – przykładowo, automatyczne uruchamianie instancji w określonych godzinach nie tylko optymalizuje koszty, ale również pozytywnie wpływa na zużycie energii.

 

 

Innowacje i szybkość wdrażania – jak chmura umożliwia eksperymentowanie

 

Elastyczność biznesu można budować wieloma sposobami, a jednym z najskuteczniejszych jest eksperymentowanie. W chmurze jest to łatwiejsze niż w przypadku stosowania własnej infrastruktury IT – w drugim wypadku konieczne może być wydzielenie części zasobów na różnego rodzaju testy, co może wiązać się z wydatkami np. na dyski twarde czy procesory. W chmurze takie problemy nie istnieją – wystarczy zgłosić zapotrzebowanie, żeby po kilku chwilach otrzymać dodatkową przestrzeń.

Eksperymentom sprzyja też fakt, że wielu dostawców chmur oferuje w ich ramach różnorakie funkcje – organizacje mogą nie tylko przechowywać informacje w bazach danych, ale też korzystać ze wsparcia sztucznej inteligencji, z pomocą której można np. poprawić wydajność chatbota stosowanego w sklepie internetowym.

Co ważne, jeśli eksperymenty w izolowanym środowisku przyniosą pozytywne skutki, można szybko wdrożyć ich efekty w codziennej działalności. Wiele chmur jest zintegrowanych z praktykami DevOps oraz CI/CD (skrót oznaczający ciągłą integrację i ciągły rozwój), co nie tylko pozwala implementować opracowane rozwiązania w krótkim czasie, ale też pozwala zautomatyzować proces wdrażania i dostarczania.

Szybkość wdrażania rozwiązań chmurowych wynika też z często stosowanej w nich architektury bezserwerowej (określanej z angielska serverless). W tym wypadku można pisać kod bez konieczności zarządzania infrastrukturą, a serwery uruchamiają go tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.

 

 

Przyszłość elastycznego biznesu – trendy i prognozy rozwoju w chmurze

 

Chociaż trendów w chmurze obliczeniowej jest mnóstwo, ostatnie lata pokazały kilka najbardziej pożądanych i jednocześnie eksplorowanych kierunków rozwoju. Bezapelacyjnym zwycięzcą w tej materii jest sztuczna inteligencja. Duże modele językowe i różnego rodzaju oprogramowanie wykorzystujące uczenie maszynowe podbiły wiele branż, od IT przez logistykę po marketing, więc nie powinno dziwić, że są też rozwijane w cloud computingu, gdzie AI stosuje się np. w automatyzacji czy analizie big data.

Wespół z SI rozwija się Internet Rzeczy (IoT) – w wielu domach znajdują się inteligentne głośniki, coraz więcej osób korzysta z asystentów głosowych, a budynki pełne są czujników, które automatycznie dostosowują np. wilgotność czy temperaturę. To wszystko nie byłoby możliwe bez rozwoju technologii chmurowych, zwłaszcza wersji hybrydowych i mobilnych. Rozwój IoT jest też pośrednio powiązany z przetwarzaniem brzegowym (znanym też pod angielską nazwą edge computing), które polega na przetwarzaniu danych na krańcach sieci. To też nie byłoby możliwe bez chmur.

Przyszłość chmur jest związana nie tylko z technologiami, ale również ze zmianami organizacyjnymi, społecznymi i kulturowymi. Biznesy na całym świecie kładą coraz większy nacisk na elastyczność i dążą do pełnej cyfrowej transformacji. Cloud computing pozwala zrewolucjonizować stosowane dotychczas modele biznesowe, procesy operacyjne i interakcje z klientami bez obaw o bezpieczeństwo danych, a dzięki elastycznym modelom płatności coraz więcej firm decyduje się na tego typu krok.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!