/ We know how

Dlaczego znajomość systemu Git jest wymagana do pracy programisty?


W tym artykule dowiesz się:

  • Dlaczego warto korzystać z systemu kontroli wersji
  • Dlaczego Git jest tak popularnym systemem kontroli wersji
  • W jaki sposób Git może się sprawdzić w pracy zespołowej
  • W jaki sposób Git pozwala lepiej zarządzać zespołem i zadaniami 

Niejednokrotnie zdarza się, że źle postawiony znak lub niepoprawnie wpisana komenda prowadzą do awarii programu, więc nawet najbardziej utalentowany i skuteczny programista nie poradzi sobie w codziennej pracy bez systemu kontroli wersji. W tym wypadku niepodzielnie króluje jedno narzędzie – jest to Git. Zarówno popularność, jak i oferowane funkcje sprawiają, że jest znajomość systemu Git jest wymagana do pracy programisty.

 

 

Rola kontroli wersji w procesie programowania

 

Kontrola wersji jest jedną z umiejętności, które powinien posiadać każdy programista bez względu na specjalizację. Bez regularnego, ale przede wszystkim dokładnego, sprawdzania zmian w kodzie doprowadzenie prac do końca może być trudne. Czasami jeden niewielki błąd jest w stanie wstrzymać proces programowania na długi czas.

Inne ważne zadanie kontroli wersji jest ukryte w jej nazwie – chodzi o śledzenie poszczególnych wersji kodu. Nie tylko pozwala to śledzić postęp działań, ale również ułatwia identyfikację źródła błędów. Dzięki temu można także szybko i skutecznie rozwiązywać ewentualne konflikty w kodzie, które mogą się pojawić, gdy łączy się poszczególne jego elementy.

Nie wolno też zapominać, że kontrola wersji jest niezbędnym narzędziem współpracy w zespole – programiści nie muszą znać całego kodu, mogą za to pracować nad jego fragmentami, które później łączy się w głównej gałęzi projektu, ale żeby przebiegło to bez zakłóceń ich działania muszą być spójne z dotychczasowymi wersjami oprogramowania.

Kontrola wersji jest też niezbędna w zapewnianiu bezpieczeństwa danych oraz egzekwowaniu należytych standardów kodowania. W pierwszym wypadku, dzięki możliwości przechowywania historii zmian, można szybko i bezpiecznie wrócić do poprzedniej wersji, zaś w drugim pozwala ona zachować odpowiedni poziom, a także na bieżąco sprawdzać, czy wprowadzane zmiany są zgodne z opracowanymi wcześniej normami.

 

 

Git – co to jest i dlaczego jest popularnym narzędziem wśród programistów?

 

Git to system kontroli wersji stworzony przez Linusa Torvaldsa w 2005 roku. Jest to narzędzie niezbędne w pracy każdego programisty, bowiem służy do zarządzania historią kodu źródłowego w trakcie rozwoju. Jest też bezapelacyjnie najczęściej wybieraną technologią do tego celu – według danych Stack Overflow w 2022 roku korzystało z niego 95% programistów.

Co sprawia, że Git cieszy się tak wielką popularnością wśród programistów i innych pracowników branży IT? Powodów jest wiele, ale zdecydowanie jednym z najważniejszych jest szybkość i wydajność systemu. Wiele osób ceni też, że może on działać lokalnie na komputerze programisty, a ponieważ jest systemem rozproszonym, umożliwia pracę niezależnie od innych członków zespołu i konieczności dostępu do Internetu. Wprowadzone w trakcie działań offline zmiany łączy się w miarę potrzeb konkretnego projektu.

Inną cechą charakterystyczną Git, która wynika z jego dużej popularności, jest fakt, że jest on wspierany przez wiele osób i platform takich jak GitHub, GitLab czy Bitbucket. Z ich pomocą można np. przechowywać i udostępniać zdalne repozytoria bez obawy o bezpieczeństwo danych – każda zmiana otrzymuje unikalny identyfikator (SHA-1 hash), dzięki czemu można szybko sprawdzić integralność całości.

 

 

Współpraca zespołowa – jak Git ułatwia pracę nad wspólnym projektem?

 

System Git znacząco ułatwia pracę nad wspólnymi projektami między innymi dzięki gałęziom (po angielsku znanych jako „branches”). Gałęzie to nic innego jak kopie kodu źródłowego (np. jego fragmentów), nad którymi można pracować niezależnie od siebie, dzięki czemu jeden programista może rozwijać funkcjonalność X, podczas gdy drugi, w tym samym czasie, może pracować nad funkcjonalnością Y. Taki sposób pracy sprawia, że cały projekt kończy się szybciej.

Z gałęziami wiąże się kolejna funkcjonalność Git, którą jest łączenie zmian – po zakończeniu prac nad konkretnym zadaniem zmiany wprowadzone w danej gałęzi można połączyć z główną gałęzią. Warto też podkreślić, że system jest też w stanie rozpoznawać i rozwiązywać konflikty w kodzie, co znacząco ułatwia integrację różnych jego wersji przygotowanych przez programistów wchodzących w skład zespołu. Po wprowadzeniu zmian konkretne wersje można tagować jako stabilne, co ułatwia zarządzanie wdrożeniem całości.

Inną funkcją ułatwiającą współpracę zespołową jest pull request, czyli powiadomienie innych członków o ukończeniu prac nad jedną z gałęzi. Po zakończeniu kodowania programista przesyła zmiany do zdalnego repozytorium oraz informuje innych, że jego część jest gotowa do przeglądu. Reszta zespołu może przystąpić wtedy do recenzji, modyfikacji i testowania wprowadzonych zmian, które po zatwierdzeniu można scalić z główną gałęzią projektu.

 

 

Śledzenie zmian i zarządzanie projektem za pomocą git

 

System Git dzięki możliwości tworzenia gałęzi oraz zapisywania konkretnych wersji kodu w zdalnych repozytoriach ułatwia nie tylko śledzenie zmian, ale również zarządzanie całym projektem, co ułatwia organizację czasu i pracy. Ma to znaczenie w kontekście kultury organizacyjnej – Git można łatwo integrować z narzędziami CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment; tłumaczone najczęściej jako ciągła integracja, ciągły rozwój), które zmieniają podejście do pracy na bardziej zwinne. Synergia pomiędzy narzędziami i zasadami pracy pozwala szybciej wdrażać oprogramowanie, co bezpośrednio przekłada się na rynkową pozycję firmy.

W kontekście technicznym warto podkreślić, że ważne jest nie tylko regularne aktualizowanie głównej gałęzi, ale też dbałość o poprzednie wersje oprogramowania – może się zdarzyć, że w wyniku awarii najbardziej aktualna wersja przepadnie, a w takiej sytuacji dobrze jest się zabezpieczyć i posiadać dostęp do wcześniejszych. Tutaj ujawnia się rola zdalnych repozytoriów – gdy dojdzie do utraty najnowszej wersji kodu albo dużej awarii centralnego systemu, przywracanie można rozpocząć od wersji przechowywanej lokalnie.

Kontrola wersji i śledzenie zmian wiążą się też ze sprawdzaniem konkretnych metryk opisujących efektywność projektu – pozwala to lepiej zarządzać zespołem i zadaniami, a także na bieżąco monitorować, czy wprowadzane zmiany przekładają się np. na lepszą skuteczność.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!