/ We know how

Dlaczego RPA i ERP stają się koniecznością?

Zarówno RPA, jak i ERP od wielu lat są stałymi elementami biznesowego krajobrazu. Jednakże z biegiem czasu stają się coraz bardziej konieczne w codziennym działaniu. Szybki rozwój technologiczny i duży nacisk na automatyzację procesów sprawiają, że ręczne wykonywanie zadań ogranicza biznesowe możliwości. Jak RPA i ERP mogą poprawić rynkowe pozycje firm z różnych branż i czy są naprawdę konieczne?

 

 

Czy RPA i ERP są koniecznością przy prowadzeniu biznesu?

 

RPA (Robotic Process Automation, zrobotyzowana automatyzacja procesów) i ERP (Enterprise Resource Planning, planowanie zasobów przedsiębiorstwa) mogą znacznie ułatwić prowadzenie biznesu. Ich wdrożenie zależy w dużej mierze od specyfiki firmy, więc nie zawsze będą konieczne. Z drugiej strony warunki rynkowe sprawiają, że przestają one być narzędziem do uzyskania konkurencyjnej przewagi, a stają się niezbędne, by utrzymać stałe tempo rozwoju.

Warto jednak pamiętać o różnicach między tymi technologiami. RPA pozwala automatyzować powtarzalne i czasochłonne procesy, takie jak przetwarzanie dokumentów, produkcja elementów czy wprowadzanie danych. ERP obejmuje szerszy zakres – jest to rozbudowany system informatyczny integrujący finanse, sprzedaż, produkcję, zarządzenie magazynem oraz inne działy firmy. Dostęp w ramach jednej platformy wpływa na lepsze zarządzanie zasobami i procesami.

Coraz więcej firm wykorzystuje RPA i ERP w codziennej pracy, ponieważ usprawniają one procesy, zwiększają wydajności i prowadzą do poprawy konkurencyjności. Widać to na przykładzie trendów w RPA na 2023 rok – kolejne organizacje decydują się robotyzować wewnętrzne procesy, działając w duchu hiperautomatyzacji. Także upowszechnienie sztucznej inteligencji wpływa na wzrost popularności RPA i ERP.

 

 

Jak nie zostać w tyle z technologią?

 

Współczesna technologia rozwija się w niewyobrażalnie szybkim tempie, a praktycznie każdy dzień przynosi nowe przełomy. To sprawia, że z firmy muszą poświęcić wiele uwagi stałemu monitorowaniu nowych pomysłów i trendów oraz możliwie szybkiemu wdrożeniu ich w środowisku pracy. W tym celu warto dokładnie określić konkretne i mierzalne cele, które firma chce osiągnąć za pomocą technologii i na ich bazie opracować plan działań

Po opracowaniu planu konieczne jest wyznaczenie zespołu projektowego. Powinien mieć on stały dostęp do narzędzi monitorujących rynek – mowa nie tylko o cyfrowych narzędziach analitycznych, ale również raportach, badaniach rynkowych czy wewnętrznej analizie konkurencji. Jednocześnie warto zainwestować w regularne szkolenia dla pracowników – dzięki nim wdrożenie nowych technologii będzie przebiegać szybciej.

Choć nowe technologie dobrze jest wprowadzać jak najszybciej, warto robić to krok po kroku. Stopniowa implementacja nie przeciąży pracowników i infrastruktury firmy oraz da wszystkim zaangażowanym czas na poznanie nowych narzędzi. We wdrożeniach warto współpracować z wyspecjalizowanymi dostawcami konkretnych rozwiązań, np. konfiguratorów do systemów ERP. Specjaliści nie tylko dobiorą najbardziej dopasowany do potrzeb firmy zestaw narzędzi, ale również mogą przeprowadzić szkolenia dla użytkowników końcowych oraz umożliwią testy przed wdrożeniem.

W nadążaniu za rozwojem technologicznym warto również postawić na niewielkie codzienne działania. Można w tym celu czytać branżowe publikacje czy udzielać się w społecznościach online. Dzięki nim można nie tylko być na bieżąco z trendami, ale również budować sieć kontaktów, która może być pomocna w ewentualnym wdrożeniu.

 

 

Co tracisz nie wdrażając RPA i ERP?

 

Bez systemów RPA i ERP firma musi liczyć się z wieloma ograniczeniami, które mogą podkopać jej rynkową pozycję. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że ręczne wykonywanie powtarzających się zadań może być czasochłonne, kosztowne i męczące dla pracowników, co może odbić się na większych kosztach i mniejszym tempie produkcji. Z kolei brak skutecznego systemu ERP może prowadzić do marnowania czasu – gdy różne procesy rozsiane są po różnych platformach, a pracownicy muszą ręcznie je wpisywać lub wyszukiwać, spada ogólna wydajność.

Ręczne wykonywanie powtarzalnych zadań zwiększa ryzyko popełnienia błędów, niedokładności lub braku spójności w danych i informacjach. Przekłada się to nie tylko na gorsze wyniki, ale także trudności w raportowaniu i analizie wyników działalności firmy. To może prowadzić do podejmowania złych decyzji.

Brak RPA i ERP może ograniczać możliwość skalowania działalności firmy i utrudniać wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i technologii. Na RPA i ERP można spojrzeć jak na rozwiązania ujednolicające i normalizujące firmowe procesy. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe jest znaczne zwiększenie produktywności. Przykładowo, firmy, które skorzystały z konfiguratora Epicor ERP w swojej pracy zanotowały nawet 168% wzrost rocznej sprzedaży. Brak tego typu rozwiązań może prowadzić do spadku rynkowej pozycji.

 

 

Dlaczego prędzej czy później będziesz musiał rozważyć wdrożenie?

 

Jednoczesne wdrożenie RPA i ERP (albo jako osobnych platform, albo jako jednego zintegrowanego systemu) może prowadzić do znacznego wzrostu wydajności firmy. Integracja firmowych procesów w jednym systemie przyspiesza wykonywanie zadań i poprawia efektywność pracowników. Daje także dostęp do dużej ilości danych, co pozwala podejmować lepsze decyzje i może być pierwszym krokiem na drodze do bycia data driven organisation.

Warto też podkreślić, że firmy korzystające z nowych technologii zwiększają swoją konkurencyjność na rynku. Automatyzacja zadań może przekładać się na większe ROI (ang. return on investment, zwrot z inwestycji), ponieważ dzięki niej do wykonania tego samego zestawu zadań potrzeba mniej czasu i zasobów. RPA może skrócić czas wykonywania zadań, co zwiększa efektywność i poprawia wyniki finansowe firmy.

Połączenie RPA i ERP zmniejsza także ryzyko wystąpienia błędów lub nieporozumień między pracownikami. Ponieważ wszystkie działania są zintegrowane w ramach jednego systemu i wszyscy pracownicy mają dostęp do informacji, możliwa jest poprawa wewnętrznej komunikacji oraz usprawnienie firmowych procesów.

Warto też pamiętać, że wraz z rozwojem firmy zwiększa się złożoność procesów biznesowych. Ręczna koordynacja działań może w pewnym momencie okazać się trudna i czasochłonna – w takim wypadku system ERP staje się konieczny. Pozwala on na lepszą koordynację oraz jest skalowalny. Dzięki RPA i ERP firmy planujące ekspansję na nowe rynki zyskują dostęp do narzędzi pozwalających zwiększać zasięg działania oraz zapewniających lepszą kontrolę nad procesami biznesowymi.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!