/ We know how

Dlaczego przyszłość robotyzacji nadejdzie wcześniej niż się spodziewano?

Współczesna technologia rozwija się w postępie geometrycznym. Gospodarka staje się coraz bardziej zaawansowana i efektywna m.in. dzięki coraz większej popularności robotyzacji i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Wiele wskazuje, że przyszłość prognozowana przez futurologów już nadeszła, a dalszy rozwój może być jeszcze szybszy.

 

 

Przeskok technologiczny między 2022 a 2023

 

Istnieje kilka głównych czynników, które wpłynęły na gwałtowny przeskok technologiczny w różnych sektorach gospodarki między 2022 a 2023 rokiem. Rozwój technologii takich jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, czy robotyka wspomagana przez sensory, pozwala tworzyć inteligentne systemy, które mogą wykonywać coraz bardziej skomplikowane zadania. Widać to na przykładzie ogólnego stanu gospodarki, ale również w bardziej szczegółowych polach w rodzaju trendów w RPA, pośród których wyróżnia się np. rozwój hiperautomatyzacji i dalszy wzrost znaczenia robotów w miejscach pracy.

Warto odnotować, że w wielu krajach koszty pracy stale rosną, co skłania przedsiębiorstwa do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Zarówno wzrost kosztów, jak i przyspieszenie w robotyzacji to efekty pandemii COVID-19. Wymusiła ona zmianę zachowań, co napędziło rozwój technologii np. w ochronie zdrowia, firmach produkcyjnych czy bankowości. Wprowadzenie robotów w miejscach pracy zwiększyło jakość produktów i usług oraz poprawiło ogólną wydajność, ponieważ roboty mogą pracować praktycznie bez przerwy.

Na przestrzeni kilkunastu miesięcy między 2022 a 2023 rokiem dokonał się gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji. Upowszechnienie modeli językowych takich jak np. stworzony przez OpenAI Chat-GPT całkowicie przemodelowało wiele branż. Także rozwój metaverse (szczególnie w wydaniu Facebooka) sprawił, że we współczesnym świecie coraz bardziej łączy się doświadczenia cyfrowe i fizyczne, co przekłada się m.in. na poprawę wydajności pracy.

Powyższe oraz inne trendy technologiczne potwierdza m.in. raport przygotowany przez Deloitte. Wyszczególnia on np. coraz większą elastyczność i skalowalność stosowanych technologii, co widać w rozwoju multicloud czy zdecentralizowanych architekturach. Wpływa to na coraz większe zainteresowanie hiperautomatyzacją i różnego rodzaju autonomicznymi systemami, co można zaobserwować m.in. w obszarze RPA.

 

 

Wzrost popularności rozwiązań bazujących na AI

 

Postęp technologiczny napędza wzrost popularności sztucznej inteligencji. Firmy korzystające z systemów AI ( np. w przemyśle, handlu czy edukacji) mogą poprawić efektywność, zwiększyć jakość produktów i usług oraz dostosować się do współczesnych trendów. Można się zatem spodziewać, że w przyszłości  wraz ze wzrostem poziomu zaawansowania i skalowalności tego typu rozwiązań, ich popularność będzie nadal rosła.

Nie zmienia to faktu, że wzrost popularności AI może skutkować wyzwaniami, które mogą negatywnie wpłynąć na przyszłość robotyzacji. Mowa m.in. o zwiększeniu zapotrzebowania na specjalistów zajmujących się tworzeniem i utrzymaniem systemów sztucznej inteligencji, co może wiązać się koniecznością rozbudowy firmowych Talent Network.

Także kwestie etyczne związane z wykorzystaniem SI będą domagały się rozwiązania. Wdrożenie zaawansowanych, często autonomicznych technologii będzie prowadziło np. do redukcji miejsc pracy. Może to generować problemy społeczne, więc firmy decydujące się na implementację tego typu rozwiązań muszą przygotować do nich pracowników. W tym celu konieczna jest analiza możliwych korzyści i zagrożeń, co wymaga szkoleń z użycia nowych technologii i radzenia sobie z ich wpływem społecznym, Istotne będzie także zastosowanie odpowiednich narzędzi i protokołów zabezpieczeń.

 

 

Potrzeba cięcia kosztów przez duże biznesy

 

Jedną z głównych przyczyn wzrostu popularności robotyzacji jest potrzeba cięcia kosztów przez duże biznesy. Może to przyspieszyć jej rozwój, ponieważ automatyzacja procesów biznesowych i powierzenie części zadań robotom może przynieść znaczne oszczędności.

Trzeba jednak pamiętać, że cięcie kosztów może też wpłynąć negatywnie na rozwój robotyzacji. Firmy mogą szukać coraz tańszych rozwiązań, co z jednej strony może prowadzić do zwiększenia konkurencji na rynku robotyki, ale może też hamować rozwój technologiczny. Niejednokrotnie wiąże się on z koniecznością dużych nakładów finansowych, które nie zawsze mogą skutkować odpowiednim zwrotem z inwestycji. Cięcie kosztów przez duże biznesy może być bodźcem do inwestycji w robotyzację, ale w tym wypadku konieczna jest dokładna analiza możliwych korzyści i kosztów.

Warto jednak zwrócić uwagę, że wdrażanie automatyzacji nie zawsze oznacza wyłącznie redukcję kosztów. Może przyczynić się również do poprawy jakości wykonywanych zadań, zwiększenia wydajności pracy i zminimalizowania błędów. Przykładem może być wdrożenie skalowalnego RPA w firmie Danone. Dzięki niemu 70 pracowników firmy nabyło wiedzę z zakresu samodzielnego tworzenia robotów, co przełożyło się na większą wydajność pracy.

 

 

Inne czynniki wpływające na przyszłość robotyzacji

 

Dzięki nowym technologiom w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji można tworzyć coraz bardziej zaawansowane roboty. Mogą one wykonywać coraz bardziej skomplikowane zadania praktycznie bez przerwy, co jest kluczowe w osiąganiu przewagi biznesowej. Przykładowo, zastosowanie RPA w analizie danych pozwala szybciej i sprawniej podejmować decyzje w oparciu o twarde dane, co może być też krokiem w stronę przekształcenia firmy w organizację opartą na danych.

Nie zmienia to faktu, że liczne czynniki mogą wpływać na przyszłość robotyzacji w różny sposób. Automatyzacja procesów produkcyjnych zwiększa efektywność i konkurencyjność, ale może też wywierać wpływ na społeczeństwo – rozwój robotyzacji może doprowadzić do zmian w modelu zatrudnienia i rynku pracy. Może też wymagać zmian w modelach biznesowych.

 

 

Kwestie ekologiczne a przyszłość robotyzacji

 

Przyszłość robotyzacji to dążenie do coraz większej wydajności, ale mogą na nią wpływać kwestie ekologiczne – rozwój technologii powinien być dostosowany do coraz ostrzejszych wymogów środowiskowych, co może wpływać np. na koszty finansowe.

Roboty mogą przyczynić się do zmniejszenia wpływu produkcji na środowisko naturalne poprzez minimalizację ilości odpadów i zużycia surowców. Widać to na przykładzie nośników danych – zmniejsza się ilość materiałów potrzebnych do ich wykonania, a zwiększa się ich pojemność, co pozwala wykonywać coraz bardziej zaawansowane operacje.

Nie zmienia to faktu, że roboty oraz napędzająca je infrastruktura wymagają sporych ilości energii i zasobów – podzespoły produkuje się z metali ziem rzadkich, których wydobycie wiąże się ze znaczną ingerencją w środowisko naturalne oraz przyczynia się do ogromnego zużycia wody i energii. Także samo działanie może mieć negatywny wpływ na środowisko  – w styczniu 2023 .

Podsumowując, przyszłość robotyzacji zależy w dużej mierze od reakcji społeczeństwa na zmiany, co wymaga uwzględnienia aspektów społecznych, etycznych i ekonomicznych. Pewnym jest, ze raczej nie da się jej już zatrzymać, a pytaniem otwartym pozostaje, czy zakończy się technologiczną osobliwością.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!