/ We know how

Data scientist – kim jest i jaki jest zakres jego obowiązków? Czy praca naukowca danych jest przyszłościowa?

Data scientist to stosunkowo nowe, ale coraz bardziej pożądane stanowisko. Praca data scientist wciąż rodzi szereg pytań – czym tak właściwie się on zajmuje, jaki jest zakres jego obowiązków i czy to stanowisko stwarza możliwości rozwoju?

 

 

Data scientist, czyli naukowiec danych – podstawowe informacje o stanowisku

 

Literalne przetłumaczenie nazwy stanowiska data scientist na język polski jest dość trudne – można jednak określić je mianem „naukowca danych”. Choć wciąż brzmi to dość tajemniczo, data scientist coraz częściej opisywany jest jako zawód przyszłości i jedna z najbardziej pożądanych ról w branży IT. Rosnąca popularność stanowiska data scientist jest jednocześnie jednym z trendów zmieniających branżę IT, które decydują o zapotrzebowaniu na wyspecjalizowaną kadrę.

Kim więc jest data scientist? Najprościej rzecz ujmując, jest to ekspert IT analizujący dane, który łączy w sobie kompetencje różnych, na pozór całkiem odmiennych specjalności – zwłaszcza programisty i analityka danych. W odniesieniu do umiejętności programistycznych w pracy data scientist przydają się zwłaszcza te związane z językami programowania, znajomością technologii sztucznej inteligencji czy zagadnieniami, takimi jak deep learning czy machine learning. Z kolei kompetencje analityka danych niezbędne na stanowisku data scientist to przede wszystkim przetwarzanie informacji w języku zapytań SQL.

 

 

Czym tak właściwie zajmuje się naukowiec danych?

 

Naukowiec danych – niekiedy określany też mianem mistrza danych – zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych statystycznych, ich opracowaniem i wizualizacją, magazynowaniem w bazach danych oraz formułowaniem konkretnych wniosków. Dodatkowo data scientist może zajmować się projektowaniem algorytmów i modeli, które będą wspierać go w codziennych zadaniach, zgodnie z metodyką i zasadami analizy danych.

 

 

Jaki jest podstawowy zakres obowiązków na stanowisku data scientist?

 

Zadania, jakie są wykonywane przez osoby zajmujące stanowisko data scientist, w znacznym stopniu wynikają z charakterystyki procesu, jakim jest analizowanie danych. Przykładowy zakres obowiązków na stanowisku data scientist może wyglądać następująco:

  • pozyskiwanie, przetwarzanie i czyszczenie danych,
  • integrowanie, segmentowanie i przechowywanie danych,
  • analizowanie i interpretacja danych,
  • mierzenie i poprawa wyników,
  • wprowadzenie poprawek na podstawie wyciągniętych wniosków.

Zdobyta wiedza analityczna jest następnie przetwarzana na wiedzę biznesową, co z kolei ułatwia tworzenie założeń przyszłych strategii. Wszystkie podejmowane przez data scientist działania mają w efekcie przełożyć się na korzyści biznesowe, a w dłuższej perspektywie – zyski dla firmy.

 

 

Jak może wyglądać ścieżka kariery data scientist?

 

Ścieżka kariery data scientist może wyglądać nieco inaczej w różnych firmach – szczególnie że jest to stanowisko wciąż młode, funkcjonujące w niektórych branżach dopiero od kilku lat, więc droga zawodowa naukowca danych stale ewoluuje. Jednak analogicznie jak w innych przypadkach, pierwszym krokiem jest zazwyczaj stanowisko juniorskie. Praca junior data scientist pozwala na zapoznanie się ze specyfiką stanowiska, podstawowymi narzędziami oraz charakterystyką całego procesu analizowania danych – a tym samym rozwijanie kompetencji pracownika.

Kolejnym etapem jest samodzielny specjalista, czyli data scientist. Zwykle zakres jego obowiązków jest nieco szerszy, w związku z czym większa jest także jego odpowiedzialność. Data scientist z reguły już samodzielnie zajmuje się analizowaniem określonych danych, ich interpretacją oraz ewentualnie tworzeniem zaleceń dotyczących koniecznych do wprowadzenia poprawek. Następnym krokiem na ścieżce kariery data scientist może być stanowisko seniorskie, czyli starszego specjalisty. Może on wykonywać działania związane z kluczowymi dla danej firmy obszarami bądź nadzorować pracę młodszych lub samodzielnych specjalistów.

 

 

Jakie są proponowane zarobki na stanowisku data scientist?

 

Osoba pracująca na stanowisku naukowca danych może liczyć na bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Jak wskazują ogólnodostępne dane, zarobki data scientist w Polsce kształtują się bowiem na poziomie od około 6000 do 11 000 zł brutto. Konkretna stawka, jaka może zostać zaproponowana osobie kandydującej na stanowisko data scientist, zależy jednak w znacznej mierze od posiadanego doświadczenia oraz stażu pracy w IT.

 

 

Data scientist – czy to przyszłościowe stanowisko?

 

Data scientist nie bez powodu określany jest jako zawód przyszłości. Wynika to przede wszystkim z faktu konieczności zajmowania się stale rosnącymi wolumenami danych, a ich przetwarzanie już na wczesnym etapie wymaga znajomości aspektów implementacyjno-technicznych. Ponadto coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, jak istotne jest zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych oraz jaką te działania mogą nieść wartość.

O tym, że data scientist to przyszłościowe stanowisko, może również świadczyć fakt, że na rynku pojawiają się kolejne propozycje szkoleń oraz warsztatów z tej dziedziny. Kurs data scientist pozwoli na zdobycie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które są niezbędne do rozpoczęcia poszukiwań pierwszej pracy w IT oraz rozwijanie swojego talentu.

Choć data scientist to stosunkowo młode stanowisko, już jest określane mianem zawodu przyszłości i jednej z najbardziej pożądanych ról w branży IT. Data scientist to bez wątpienia ciekawa, pełna wyzwań i niezwykłych doświadczeń ścieżka kariery, na której przydają się nie tylko twarde umiejętności programistyczne i analityczne, ale też intuicja oraz dociekliwość.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!